ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com
TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller comparteix les notícies sobre les notícies

Filmed:
2,182,143 views

Alisa Miller, cap de Public Radio International, parla sobre el perquè, malgrat que volem saber més sobre el món que abans, els mitjans de comunicació nord-americans ens en mostren menys. Estadístiques i gràfiques reveladores.
- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:18
How does the newsnotícies shapeforma the way we see the worldmón?
0
0
4000
Quina forma donen les notícies a la manera com veiem el món?
00:22
Here'sAquí és the worldmón basedbasat on the way it looksaspecte -- basedbasat on landmassmassa terrestre.
1
4000
6000
Aquí podeu veure el món tal i com és, segons la superfície terrestre.
00:28
And here'sheus aquí how newsnotícies shapesformes what AmericansNord-americans see.
2
10000
6000
I així és com les notícies donen forma al que els nord-americans veuen.
00:35
This mapmapa -- (ApplauseAplaudiments) -- this mapmapa showsespectacles the numbernúmero of secondssegons
3
17000
14000
Aquest mapa --(aplaudiments)-- aquest mapa mostra el número de segons
00:49
that AmericanNord-americà networkxarxa and cablecable newsnotícies organizationsorganitzacions dedicateddedicat to newsnotícies storieshistòries,
4
31000
5000
que les cadenes de televisió nord-americanes van dedicar a les notícies,
00:54
by countrypaís, in FebruaryFebrer of 2007 -- just one yearcurs agofa.
5
36000
5000
per país, al febrer de 2007, fa tan sols un any.
00:59
Now, this was a monthmes when NorthNord KoreaCorea del agreedconvingut to dismantledesmantellar its nuclearnuclear facilitiesinstal·lacions.
6
41000
6000
Febrer del 2007 va ser el mes en què Corea del Nord va accedir a desmantellar les seves instal·lacions nuclears.
01:05
There was massivemassiu floodinginundació in IndonesiaIndonèsia.
7
47000
4000
També hi va haver una gran inundació a Indonèsia.
01:09
And in ParisParís, the IPCCL'IPCC releasedalliberat its studyestudiar confirmingconfirmant man'sl'home impactimpacte on globalglobal warmingescalfament.
8
51000
8000
I a París, el GIECC va publicar un estudi en el qual confirmava l'impacte de l'home en l'escalfament global.
01:17
The U.S. accountedvan representar el for 79 percentpercentatge of totaltotal newsnotícies coveragecobertura.
9
59000
5000
Estats Units va rebre el 79 per cent de la cobertura periodística total.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remainingromanent 21 percentpercentatge,
10
64000
5000
I quan en traiem els Estats Units i mirem al 21 per cent restant,
01:27
we see a lot of IraqL'Iraq -- that's that biggran greenverd thing there -- and little elsealtra cosa.
11
69000
7000
veiem molt d'Iraq (allò gran i verd d'allà) i poca cosa més.
01:34
The combinedcombinat coveragecobertura of RussiaRússia, ChinaXina and IndiaL'Índia, for exampleexemple, reachedarribat just one percentpercentatge.
12
76000
8000
La cobertura informativa conjunta de Rússia, la Xina i l'Índia, per exemple, va suposar només un 1 per cent.
01:42
When we analyzedanalitzat all the newsnotícies storieshistòries and removedeliminat just one storyhistòria,
13
84000
6000
Quan vam analitzar totes les notícies i en vam treure només una,
01:48
here'sheus aquí how the worldmón lookedmirava.
14
90000
2000
així és com va quedar el món.
01:50
What was that storyhistòria? The deathmort of AnnaAnna NicoleNicole SmithSmith.
15
92000
6000
Quina va ser aquesta notícia? La mort de l'Anna Nicole Smith.
01:57
This storyhistòria eclipsedeclipsat everycada countrypaís exceptexcepte IraqL'Iraq,
16
99000
3000
Aquesta història va eclipsar tots els països, excepte l'Iraq,
02:00
and receivedrebut 10 timestemps the coveragecobertura of the IPCCL'IPCC reportinforme.
17
102000
5000
i va rebre 10 vegades la cobertura de l'informe del GIECC.
02:06
And the cyclecicle continuescontinua;
18
108000
2000
I el cicle continua:
02:08
as we all know, BritneyBritney has loomeds'alçava prettybonic largegran latelyúltimament.
19
110000
3000
com tots sabem, la Britney ha sigut una gran notícia últimament.
02:11
So, why don't we hearescoltar more about the worldmón?
20
113000
3000
Com és, doncs, que no sentim a parlar més del món?
02:14
One reasonraó is that newsnotícies networksxarxes have reducedreduït the numbernúmero of theirels seus foreignestranger bureausoficines by halfla meitat.
21
116000
6000
Una raó és que les cadenes de notícies han reduït a la meitat el número d'oficines a l'estranger.
02:20
AsideBanda from one-personunipersonals ABCABC mini-bureausMini-oficines in NairobiNairobi, NewNou DelhiDelhi and MumbaiBombai,
22
122000
9000
A banda de petites oficines de l'ABC amb una única persona a Nairobi, Nova Delhi i Bombai,
02:29
there are no networkxarxa newsnotícies bureausoficines in all of AfricaÀfrica, IndiaL'Índia or SouthSud AmericaAmèrica
23
131000
8000
no hi ha oficines d'agències de notícies en tot l'Àfrica, l'Índia o Sud-amèrica,
02:37
-- placesllocs that are home to more than two billionmil milions people.
24
139000
5000
llocs on viuen més de dos mil milions de persones.
02:43
The realityrealitat is that coveringcobrint BritneyBritney is cheapermés barat.
25
145000
5000
La realitat és que donar cobertura a la Britney és més barat.
02:48
And this lackfalta of globalglobal coveragecobertura is all the more disturbinginquietant
26
150000
3000
I aquesta manca de cobertura global és encara més inquietant
02:51
when we see where people go for newsnotícies.
27
153000
2000
quan veiem on es dirigeix la gent per a informar-se.
02:54
LocalLocal TVTV newsnotícies loomstelers largegran,
28
156000
4000
Els programes de notícies locals destaquen
02:58
and unfortunatelyper desgràcia only dedicatesdedica 12 percentpercentatge of its coveragecobertura to internationalinternacional newsnotícies.
29
160000
4000
i, malauradament, només dediquen un 12 per cent de cobertura a les notícies internacionals.
03:03
And what about the webweb?
30
165000
2000
I què passa amb Internet?
03:05
The mostla majoria popularpopular newsnotícies sitesllocs don't do much better.
31
167000
4000
Les pàgines de notícies més populars no són gaire millors.
03:09
Last yearcurs, PewPew and the ColombiaColòmbia J-SchoolJ-l'escola analyzedanalitzat the 14,000 storieshistòries
32
171000
5000
L'any passat, el Pew i l'escola de periodisme de Colúmbia van analitzar les 14.000 notícies
03:14
that appearedva aparèixer on GoogleGoogle News'Notícies' frontfront pagepàgina.
33
176000
3000
que van aparèixer a la portada de Google Notícies.
03:17
And they, in factfet, coveredcobert the samemateix 24 newsnotícies eventsesdeveniments.
34
179000
4000
I, de fet, cobrien els mateixos 24 esdeveniments.
03:21
SimilarlyDe la mateixa manera, a studyestudiar in e-contente-contingut showedva mostrar that much of globalglobal newsnotícies from U.S. newsnotícies creatorscreadors
35
183000
5000
De forma similar, un estudi sobre continguts digitals va mostrar que la major part de les notícies globals dels mitjans nord-americans
03:26
is recycledreciclat storieshistòries from the APAP wirefilferro servicesserveis and ReutersReuters,
36
188000
4000
són notícies reciclades dels serveis de cable AP i de Reuters
03:30
and don't put things into a contextcontext that people can understandentendre theirels seus connectionconnexió to it.
37
192000
4000
sense un context amb el qual la gent pugui entendre la seva relació.
03:34
So, if you put it all togetherjunts, this could help explainexplica why today'savui collegeuniversitat graduatesgraduats,
38
196000
5000
Si ho ajuntem tot, podem explicar per què els universitaris d'avui dia
03:39
as well as lessmenys educatededucat AmericansNord-americans,
39
201000
2000
i també els nord-americans amb nivells més baixos d'educació
03:41
know lessmenys about the worldmón than theirels seus counterpartscontrapartes did 20 yearsanys agofa.
40
203000
3000
saben menys sobre el món que els seus homòlegs de fa 20 anys.
03:44
And if you think it's simplysimplement because we are not interestedinteressat,
41
206000
6000
I si creieu que això és perquè no hi estem interessats,
03:50
you would be wrongmal.
42
212000
2000
us equivoqueu.
03:52
In recentrecent yearsanys, AmericansNord-americans who say they closelyde prop followseguir globalglobal newsnotícies mostla majoria of the time
43
214000
7000
En els darrers anys, el nombre de nord-americans que afirmen que acostumen a seguir de prop les notícies internacionals
03:59
grewva créixer to over 50 percentpercentatge.
44
221000
2000
va créixer més d'un 50 per cent.
04:01
The realreal questionpregunta: is this distorteddistorsionada worldviewvisió del món what we want for AmericansNord-americans
45
223000
8000
La pregunta real és: aquesta imatge distorsionada del món és el que volem
04:09
in our increasinglycada vegada més interconnectedinterconnectat worldmón?
46
231000
3000
per als nord-americans en un món cada cop més interconnectat?
04:12
I know we can do better.
47
234000
3000
Sé que ho podem fer millor.
04:15
And can we affordpagar not to? Thank you.
48
237000
3000
I podem permetre'ns no fer-ho? Gràcies.
Translated by Marta Jimenez
Reviewed by Enric Masclans

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com