ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com
TED2008

Alisa Miller: How the news distorts our worldview

Alisa Miller xəbərlər haqqında xəbərləri paylaşır

Filmed:
2,182,143 views

Public Radio İnternational-ın başçısı Alisa Millernə dünya haqqında xəbərlərlə daha çox maraqlansa da ABŞ medyasında daha az işıqlandırılmasından danışır. Göz açan statistika və göstəricilər.
- CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:18
How does the news shape the way we see the world?
0
0
4000
Xəbərlər dünyaya baxışımızı necə formalaşdırır?
00:22
Here's the world based on the way it looks -- based on landmass.
1
4000
6000
Bu dünyanın torpaq həcminə əsaslanan görünüşüdür.
00:28
And here's how news shapes what Americans see.
2
10000
6000
Bu isə Ameriklalıların xəbərlərdən gördüyü dünyadır.
00:35
This map -- (Applause) -- this map shows the number of seconds
3
17000
14000
Bu xəritə -- (Alqışlar) -- Amerika xəbər agentliklərinin
00:49
that American network and cable news organizations dedicated to news stories,
4
31000
5000
yayımladığı xəbərlərin ölkələr üzrə bölgüsüdür,
00:54
by country, in February of 2007 -- just one year ago.
5
36000
5000
2007-ci ilin Fevralı- bir il əvvələ aiddir.
00:59
Now, this was a month when North Korea agreed to dismantle its nuclear facilities.
6
41000
6000
Həmin vaxt Şimali Koreya öz nüvə avadanlıqlarını leğv etməyə razılaşdı,
01:05
There was massive flooding in Indonesia.
7
47000
4000
İndoneziyada güclü sel oldu.
01:09
And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.
8
51000
8000
Parisdə, IPCC( İqlim Dəyişikliyi Hökumətlərarası birliyi) insanın qlobal istiləşməyə təsirini təsdiqləyən elmi tədqiqatı açıqladı.
01:17
The U.S. accounted for 79 percent of total news coverage.
9
59000
5000
Xəbərlərin 79 faizi isə Birləşmiş Ştatlar haqda idi.
01:22
And when we take out the U.S. and look at the remaining 21 percent,
10
64000
5000
Və biz Amerikanı çıxıb qalan 21 faizə baxsaq
01:27
we see a lot of Iraq -- that's that big green thing there -- and little else.
11
69000
7000
digər xırda xəbərlərlə yanaşı, böyük İraq görünür--yaşıl rənglidir xəritədə.
01:34
The combined coverage of Russia, China and India, for example, reached just one percent.
12
76000
8000
Rusiya, Çin və Hindistanla bağlı xəbərlər ancaq bir faiz təşkil edirdi.
01:42
When we analyzed all the news stories and removed just one story,
13
84000
6000
Bütün xəbərləri incələdik və yalnız bir xəbəri çıxardıqda
01:48
here's how the world looked.
14
90000
2000
dünya bu cür görünürdü.
01:50
What was that story? The death of Anna Nicole Smith.
15
92000
6000
Bu hansı xəbər idi? Anna Nicole Smithin ölümü.
01:57
This story eclipsed every country except Iraq,
16
99000
3000
Bu xəbər Iraqdan başqa bütün ölkələri üstələdi.
02:00
and received 10 times the coverage of the IPCC report.
17
102000
5000
və IPCC tədqiqatından 10 dəfə çox işıqlandırıldı.
02:06
And the cycle continues;
18
108000
2000
Ölkələrə davam edirəm;
02:08
as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
19
110000
3000
bildiyimiz kimi Britney axır vaxtlar çox görünür.
02:11
So, why don't we hear more about the world?
20
113000
3000
Niyə dünya haqqında daha çox eşitmirik?
02:14
One reason is that news networks have reduced the number of their foreign bureaus by half.
21
116000
6000
Birincisi xəbər agentlikləri regional bürolarının sayını yarıya endiriblər.
02:20
Aside from one-person ABC mini-bureaus in Nairobi, New Delhi and Mumbai,
22
122000
9000
ABCnin Nairobi, New Delhi və Mumbaidəki bir nəfərlik bürolarından başqa
02:29
there are no network news bureaus in all of Africa, India or South America
23
131000
8000
Afrikada, Hindistanda ve Cənubi Amerikada xəbər büroları yoxdur
02:37
-- places that are home to more than two billion people.
24
139000
5000
--2 milyarddan çox insanın yaşadığı ərazidir həmin ərazilər.
02:43
The reality is that covering Britney is cheaper.
25
145000
5000
Əslində Britney haqda xəbər hazırlamaq daha ucuzdur.
02:48
And this lack of global coverage is all the more disturbing
26
150000
3000
Xəbər başlıqlarında global mövzuların yer almaması
02:51
when we see where people go for news.
27
153000
2000
bütün insanlığa zərər vura bilər.
02:54
Local TV news looms large,
28
156000
4000
Televiziya xəbərlərinin çoxu yerli xarakter daışıyır,
02:58
and unfortunately only dedicates 12 percent of its coverage to international news.
29
160000
4000
yalnız 12%-i dünyadan olur.
03:03
And what about the web?
30
165000
2000
Bəs internet?
03:05
The most popular news sites don't do much better.
31
167000
4000
Ən məhşur xəbər saytları da təxminən eynidir.
03:09
Last year, Pew and the Colombia J-School analyzed the 14,000 stories
32
171000
5000
Keçən il Pew and the Kolumbiya J-School Google News əsas səhifəsindəki
03:14
that appeared on Google News' front page.
33
176000
3000
1400 yazını analiz etmişdi.
03:17
And they, in fact, covered the same 24 news events.
34
179000
4000
Hamısı 24 news-dakı xəbərlərlə eyni idi.
03:21
Similarly, a study in e-content showed that much of global news from U.S. news creators
35
183000
5000
E-contentin araşdırmalarına görə də ABŞ-dakı global xəbərlər
03:26
is recycled stories from the AP wire services and Reuters,
36
188000
4000
AP və Reuters xəbər agentliklərindən götürülür,
03:30
and don't put things into a context that people can understand their connection to it.
37
192000
4000
sadəcə anlaşılmasın deyə məzmunu dəyişdirilir.
03:34
So, if you put it all together, this could help explain why today's college graduates,
38
196000
5000
Bunların hamısına nəzər salsaq indiki universitet məzunu və ya daha
03:39
as well as less educated Americans,
39
201000
2000
savadsız amerikalıların dünya haqda 20 il
03:41
know less about the world than their counterparts did 20 years ago.
40
203000
3000
əvvəlkinə nisbətən daha az bilməsinin səbəbini aydın görə bilərik.
03:44
And if you think it's simply because we are not interested,
41
206000
6000
Və əgər düşünürsünüz ki, biz maraqlanmırıq
03:50
you would be wrong.
42
212000
2000
səhv edirsiniz.
03:52
In recent years, Americans who say they closely follow global news most of the time
43
214000
7000
Son illərdə beynəlxalq xəbərləri yaxından izlədiyini söyləyən Amerikalılar
03:59
grew to over 50 percent.
44
221000
2000
50 faizi aşıb.
04:01
The real question: is this distorted worldview what we want for Americans
45
223000
8000
Əsl sual: bu forması dəyişmiş dünya baxışı bizim Amerikalılar üçün istədiyimizdir?
04:09
in our increasingly interconnected world?
46
231000
3000
xüsusilə də qarşılıqlı əlaqədə olan dünyamızda?
04:12
I know we can do better.
47
234000
3000
Mən bilirəm ki, biz daha yaxşısını bacararıq
04:15
And can we afford not to? Thank you.
48
237000
3000
Niyə də yox axı?. Təşəkkürlər.
Translated by Ruslan M
Reviewed by Gulchin Taghiyeva

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alisa Miller - CEO, Public Radio International (PRI)
As the CEO of Public Radio International, Alisa Miller works to bring the most significant news stories to millions -- empowering Americans with the knowledge to make choices in an interconnected world.

Why you should listen

Alisa Miller wants to define the future of how people will engage with storytelling and technology. She's CEO of PRI, Public Radio International, and is leading the organization’s transformation from a creator and distributor of news and audio into a multiplatform medium that informs and enables millions of people to act on stories that move them. An advocate for global perspectives in the news, she recently launched the Across Women's Lives Initiative at the Clinton Global Initiative to increase news coverage and engagement around global women’s issues.

BONUS: Watch Alisa Miller's talk "We need more women represented in media" on the TED Archive.

More profile about the speaker
Alisa Miller | Speaker | TED.com