ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Artūrs Bendžamins: Māciet statistiku, nevis matemātisko analīzi!

Filmed:
2,625,810 views

Kāds vienmēr jautā matemātikas skolotājam: „Vai man dzīvē noderēs matemātiskā analīze?” Artūrs Bendžamins saka, ka vairumam no mums — nē. Viņš izsaka pārdrošu piedāvājumu par to, kā matemātiku padarīt noderīgāku mūsdienu digitālajā laikmetā.
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if PresidentPrezidents ObamaObama
0
0
3000
Ja prezidents Obama
00:15
inviteduzaicināts me to be the nextnākamais CzarCars of MathematicsMatemātika,
1
3000
4000
uzaicinātu mani kļūt par nākamo Matemātikas caru,
00:19
then I would have a suggestionieteikums for him
2
7000
3000
man viņam būtu ieteikums, kurš,
00:22
that I think would vastlyievērojami improveuzlabot
3
10000
2000
manuprāt, pamatīgi uzlabotu
00:24
the mathematicsmatemātika educationizglītība in this countryvalsts.
4
12000
3000
matemātisko izglītību šajā valstī.
00:27
And it would be easyviegli to implementīstenot
5
15000
2000
To būtu viegli ieviest, kā arī
00:29
and inexpensivelēti.
6
17000
2000
tas nebūtu dārgi.
00:31
The mathematicsmatemātika curriculummācību programma that we have
7
19000
2000
Pašreizējā matemātikas mācību plāna
00:33
is basedpamatojoties uz on a foundationfonds of arithmeticaritmētika and algebraalgebra.
8
21000
4000
pamatā ir aritmētika un algebra.
00:37
And everything we learnmācīties after that
9
25000
2000
Viss pārējais, ko mēs mācāmies pēc tā,
00:39
is buildingēka up towardsvirzienā one subjectpriekšmets.
10
27000
3000
ir paredzēts vienam priekšmetam.
00:42
And at toptops of that pyramidpiramīdas, it's calculusmatemātika.
11
30000
4000
Piramīdas virsotnē ir matemātiskā analīze.
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
Esmu šeit,
00:48
that I think that that is the wrongnepareizi summitaugstākā līmeņa sanāksme of the pyramidpiramīdas ...
13
36000
4000
lai teiktu, ka, manuprāt, tā ir nepareizā piramīdas virsotne ...
00:52
that the correctpareizi summitaugstākā līmeņa sanāksme -- that all of our studentsstudenti,
14
40000
2000
ka pareizajai virsotnei... visiem mūsu skolēniem,
00:54
everykatrs highaugsts schoolskola graduateabsolvēt should know --
15
42000
2000
katram vidusskolas absolventam būtu jāzina...
00:56
should be statisticsstatistika:
16
44000
3000
būtu jābūt statistikai:
00:59
probabilityvarbūtība and statisticsstatistika.
17
47000
2000
varbūtībai un statistikai.
01:01
(ApplauseAplausi)
18
49000
2000
(Aplausi)
01:03
I mean, don't get me wrongnepareizi. CalculusMatemātika is an importantsvarīgs subjectpriekšmets.
19
51000
4000
Tikai nepārprotiet. Matemātiskā analīze ir svarīgs priekšmets.
01:07
It's one of the great productsprodukti of the humancilvēks mindprātā.
20
55000
2000
Tas ir viens no lieliskajiem cilvēka prāta augļiem.
01:09
The lawslikumi of naturedaba are writtenrakstīts in the languagevaloda of calculusmatemātika.
21
57000
4000
Dabas likumi ir sarakstīti matemātiskās analīzes valodā.
01:13
And everykatrs studentstudents who studiespētījumi mathmatemātika, sciencezinātne, engineeringinženierija, economicsekonomika,
22
61000
4000
Katram studentam, kurš studē matemātiku, zinātni, inženieriju, ekonomiku,
01:17
they should definitelynoteikti learnmācīties calculusmatemātika
23
65000
2000
noteikti līdz universitātes pirmā kursa
01:19
by the endbeigas of theirviņu freshmanpirmkursnieks yeargads of collegekoledža.
24
67000
2000
beigām būtu jāapgūst matemātiskā analīze.
01:21
But I'm here to say, as a professorprofesors of mathematicsmatemātika,
25
69000
3000
Bet esmu šeit, lai kā matemātikas profesors teiktu,
01:24
that very fewmaz people actuallyfaktiski use calculusmatemātika
26
72000
4000
ka tikai ļoti retais patiesībā savā dzīvē
01:28
in a consciousapzināta, meaningfuljēgpilna way, in theirviņu day-to-daydienu no dienas livesdzīvo.
27
76000
3000
apzināti un jēgpilni izmanto matemātisko analīzi.
01:31
On the other handroka,
28
79000
2000
No otras puses,
01:33
statisticsstatistika -- that's a subjectpriekšmets that you could,
29
81000
3000
statistika — tas ir priekšmets, ko jūs varētu
01:36
and should, use on dailykatru dienu basispamats. Right?
30
84000
3000
un ko jums vajadzētu izmantot ikdienā. Vai ne?
01:39
It's riskrisks. It's rewardatlīdzība. It's randomnessnejaušība.
31
87000
3000
Tas ir risks, atalgojums, nejaušība.
01:42
It's understandingsaprašana datadatus.
32
90000
2000
Tā ir datu izpratne.
01:44
I think if our studentsstudenti, if our highaugsts schoolskola studentsstudenti --
33
92000
2000
Manuprāt, ja mūsu skolēni, ja mūsu vidusskolas skolēni,
01:46
if all of the AmericanASV citizenspilsoņiem --
34
94000
2000
ja visi ASV pilsoņi,
01:48
knewzināja about probabilityvarbūtība and statisticsstatistika,
35
96000
3000
saprastu varbūtību un statistiku,
01:51
we wouldn'tnebūtu be in the economicekonomisks messputru that we're in todayšodien. (LaughterSmiekli) (ApplauseAplausi)
36
99000
3000
mums nebūtu šāda ekonomiskā ķibele, kādā mēs esam pašlaik.
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
Ne tikai, paldies, ne tikai tāpēc ...
01:57
but if it's taughtmācīts properlypareizi, it can be a lot of funjautri.
38
105000
3000
bet, ja to māca pareizi, tā var būt arī ļoti interesanta.
02:00
I mean, probabilityvarbūtība and statisticsstatistika,
39
108000
2000
Varbūtība un statistika,
02:02
it's the mathematicsmatemātika of gamesspēles and gamblingazartspēles.
40
110000
4000
tā ir spēļu un azartspēļu matemātika.
02:06
It's analyzinganalizējot trendstendences. It's predictingprognozēt the futurenākotne.
41
114000
4000
Tā ir tendenču analizēšana, nākotnes paredzēšana.
02:10
Look, the worldpasaule has changedmainījies
42
118000
2000
Paklausieties, pasaule ir mainījusies
02:12
from analoganalogais to digitaldigitāls.
43
120000
3000
no analogās uz digitālo.
02:15
And it's time for our mathematicsmatemātika curriculummācību programma to changemainīt
44
123000
3000
Arī mūsu matemātikas mācību programmai ir laiks mainīties
02:18
from analoganalogais to digitaldigitāls,
45
126000
2000
no analogās uz digitālo.
02:20
from the more classicalklasiskā, continuousnepārtraukts mathematicsmatemātika,
46
128000
4000
No klasiskākas, nepārtrauktākas matemātikas
02:24
to the more modernmoderna, discretediskrēts mathematicsmatemātika --
47
132000
3000
uz mūsdienīgāku diskrēto matemātiku.
02:27
the mathematicsmatemātika of uncertaintynenoteiktība,
48
135000
2000
Uz nenoteiktības, nejaušības,
02:29
of randomnessnejaušība, of datadatus --
49
137000
2000
datu matemātiku,
02:31
that beingbūt probabilityvarbūtība and statisticsstatistika.
50
139000
3000
kas ir varbūtība un statistika.
02:34
In summarykopsavilkums, insteadtā vietā of our studentsstudenti
51
142000
2000
Īsāk sakot, tā vietā, lai mūsu skolēni
02:36
learningmācīšanās about the techniquesmetodes of calculusmatemātika,
52
144000
3000
apgūtu matemātiskās analīzes metodes,
02:39
I think it would be fartālu more significantievērojams
53
147000
3000
manuprāt, daudzkārt lietderīgāk būtu,
02:42
if all of them knewzināja what two standardstandarts deviationsnovirzes
54
150000
3000
ja viņi visi tā vietā zinātu, ko nozīmē divas standartnovirzes
02:45
from the mean meansnozīmē. And I mean it.
55
153000
3000
no vidējā. Es tā patiešām domāju.
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
Liels paldies.
02:50
(ApplauseAplausi)
57
158000
3000
(Aplausi)
Translated by Kristaps Kadiķis
Reviewed by Peteris Erins

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com