ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Arthur Benjamin: Uczmy statystyki przed analizą matematyczną!

Filmed:
2,625,810 views

Na lekcji matematyki zawsze pada pytanie: "Czy całki będą mi kiedyś w życiu potrzebne?" W większości przypadków, mówi Arthur Benjamin, odpowiedź brzmi nie. Diametralna zmiana sylabusa, którą proponuje, mogłaby sprawić, że matematyka nauczana w szkołach byłaby bardziej przydatna w erze cyfrowej.
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if PresidentPrezydent ObamaObama
0
0
3000
Gdyby prezydent Obama
00:15
invitedzaproszony me to be the nextNastępny CzarCara of MathematicsMatematyka,
1
3000
4000
zaoferował mi stanowisko
nowego "cara" matematyki,
00:19
then I would have a suggestionpropozycja for him
2
7000
3000
zasugerowałbym zmiany,
00:22
that I think would vastlybardzo improveulepszać
3
10000
2000
które, jak myślę, zdecydowanie poprawiłyby
00:24
the mathematicsmatematyka educationEdukacja in this countrykraj.
4
12000
3000
poziom edukacji matematycznej w tym kraju.
00:27
And it would be easyłatwo to implementwprowadzić w życie
5
15000
2000
Byłyby proste do wprowadzenia i niedrogie.
00:29
and inexpensiveniedrogi.
6
17000
2000
00:31
The mathematicsmatematyka curriculumprogram that we have
7
19000
2000
Nasz obecny program matematyki
00:33
is basedna podstawie on a foundationfundacja of arithmeticarytmetyka and algebraalgebra.
8
21000
4000
oparty jest na arytmetyce i algebrze.
00:37
And everything we learnuczyć się after that
9
25000
2000
Wszystko, czego uczymy się później,
00:39
is buildingbudynek up towardsw kierunku one subjectPrzedmiot.
10
27000
3000
prowadzi do jednego zagadnienia.
00:42
And at topTop of that pyramidpiramida, it's calculusrachunek.
11
30000
4000
Na szczycie tej piramidy
jest analiza matematyczna.
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
Jestem tutaj, by powiedzieć,
00:48
that I think that that is the wrongźle summitszczyt of the pyramidpiramida ...
13
36000
4000
że jest to złe zwieńczenie tej piramidy.
Poprawnym zwieńczeniem,
00:52
that the correctpoprawny summitszczyt -- that all of our studentsstudenci,
14
40000
2000
czyli tym, co wszyscy studenci,
wszyscy maturzyści powinni znać,
00:54
everykażdy highwysoki schoolszkoła graduateukończyć should know --
15
42000
2000
00:56
should be statisticsStatystyka:
16
44000
3000
powinna być statystyka,
00:59
probabilityprawdopodobieństwo and statisticsStatystyka.
17
47000
2000
prawdopodobieństwo i statystyka.
01:01
(ApplauseAplauz)
18
49000
2000
(Brawa)
01:03
I mean, don't get me wrongźle. CalculusRachunek is an importantważny subjectPrzedmiot.
19
51000
4000
Nie zrozumcie mnie źle,
analiza to ważny temat.
To jedno z wielkich osiągnięć
ludzkiego intelektu.
01:07
It's one of the great productsprodukty of the humanczłowiek mindumysł.
20
55000
2000
01:09
The lawsprawa of natureNatura are writtenpisemny in the languagejęzyk of calculusrachunek.
21
57000
4000
Prawa natury zapisane są
w języku rachunku różniczkowego,
01:13
And everykażdy studentstudent who studiesstudia mathmatematyka, sciencenauka, engineeringInżynieria, economicsEkonomia,
22
61000
4000
a wszyscy studenci kierunków ścisłych,
inżynierskich, ekonomicznych
01:17
they should definitelyZdecydowanie learnuczyć się calculusrachunek
23
65000
2000
powinni nauczyć się całek
01:19
by the endkoniec of theirich freshmanFreshman yearrok of collegeSzkoła Wyższa.
24
67000
2000
przed końcem pierwszego roku studiów.
01:21
But I'm here to say, as a professorprofesor of mathematicsmatematyka,
25
69000
3000
Jednak jako profesor matematyki
muszę przyznać,
01:24
that very fewkilka people actuallytak właściwie use calculusrachunek
26
72000
4000
że niewielu ludzi używa całek na co dzień
01:28
in a consciousprzytomny, meaningfulznaczący way, in theirich day-to-daydzień do dnia liveszyje.
27
76000
3000
w świadomy, znaczący sposób.
01:31
On the other handdłoń,
28
79000
2000
Statystyka natomiast to przedmiot,
01:33
statisticsStatystyka -- that's a subjectPrzedmiot that you could,
29
81000
3000
którego można i trzeba używać codziennie.
01:36
and should, use on dailycodziennie basispodstawa. Right?
30
84000
3000
01:39
It's riskryzyko. It's rewardnagroda. It's randomnesslosowość.
31
87000
3000
Jest tu ryzyko, zysk, jest losowość.
01:42
It's understandingzrozumienie datadane.
32
90000
2000
Jest też rozumienie danych.
Gdyby studenci i uczniowie liceów
01:44
I think if our studentsstudenci, if our highwysoki schoolszkoła studentsstudenci --
33
92000
2000
01:46
if all of the AmericanAmerykański citizensobywatele --
34
94000
2000
i wszyscy obywatele USA
01:48
knewwiedziałem about probabilityprawdopodobieństwo and statisticsStatystyka,
35
96000
3000
znali prawa statystyki
i prawdopodobieństwa,
01:51
we wouldn'tnie be in the economicgospodarczy messbałagan that we're in todaydzisiaj. (LaughterŚmiech) (ApplauseAplauz)
36
99000
3000
nie znaleźlibyśmy się
w naszej obecnej sytuacji ekonomicznej.
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
To jednak nie wszystko.
01:57
but if it's taughtnauczony properlyprawidłowo, it can be a lot of funzabawa.
38
105000
3000
Statystyka nauczana odpowiednio,
może być wielką frajdą.
02:00
I mean, probabilityprawdopodobieństwo and statisticsStatystyka,
39
108000
2000
Prawdopodobieństwo i statystyka
02:02
it's the mathematicsmatematyka of gamesGry and gamblinggry hazardowe.
40
110000
4000
to matematyka gier i hazardu.
02:06
It's analyzinganalizowanie trendstrendy. It's predictingprzewidywanie the futureprzyszłość.
41
114000
4000
To analiza trendów,
przewidywanie przyszłości.
02:10
Look, the worldświat has changedzmienione
42
118000
2000
Pomyślcie, świat zmienił się
02:12
from analoganalog to digitalcyfrowy.
43
120000
3000
z analogowego na cyfrowy.
02:15
And it's time for our mathematicsmatematyka curriculumprogram to changezmiana
44
123000
3000
Najwyższa pora, żeby program
nauczania matematyki
też się zmienił z analogowego na cyfrowy.
02:18
from analoganalog to digitalcyfrowy,
45
126000
2000
02:20
from the more classicalklasyczny, continuousciągły mathematicsmatematyka,
46
128000
4000
Z klasycznej matematyki ciągłej,
02:24
to the more modernnowoczesny, discreteoddzielny mathematicsmatematyka --
47
132000
3000
na nowoczesną matematykę dyskretną,
02:27
the mathematicsmatematyka of uncertaintyniepewność,
48
135000
2000
matematykę niepewności, losowości, danych,
02:29
of randomnesslosowość, of datadane --
49
137000
2000
02:31
that beingistota probabilityprawdopodobieństwo and statisticsStatystyka.
50
139000
3000
czyli na prawdopodobieństwo i statystykę.
02:34
In summaryKrótki opis, insteadzamiast of our studentsstudenci
51
142000
2000
Podsumowując, myślę,
że byłoby znacznie lepiej, gdyby studenci,
02:36
learninguczenie się about the techniquestechniki of calculusrachunek,
52
144000
3000
zamiast uczyć się o technikach całkowania,
02:39
I think it would be fardaleko more significantznaczący
53
147000
3000
02:42
if all of them knewwiedziałem what two standardstandard deviationsodchylenia
54
150000
3000
wiedzieli, czym jest podwójne
odchylenie standardowe od średniej.
02:45
from the mean meansznaczy. And I mean it.
55
153000
3000
Dziękuję bardzo.
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
(Brawa)
02:50
(ApplauseAplauz)
57
158000
3000
Translated by Kamil Pawłowski
Reviewed by Marek Lisik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com