ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Arthur Benjamins formel för att förändra matematikundervisning

Filmed:
2,625,810 views

Det är alltid någon som frågar matteläraren "Kommer jag någonsin få nytta av matematiks analys i framtiden?". Och för de flesta av oss är, enligt Arthur Benjamin, svaret nej. Han har ett djärvt förslag hur vi ska göra matematik relevant i den digitala tidsåldern.
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if PresidentOrdförande ObamaObama
0
0
3000
Om president Obama
00:15
invitedinbjudna me to be the nextNästa CzarTsaren of MathematicsMatematik,
1
3000
4000
erbjöd mig att vara ansvarig för matematikundervisningen i USA
00:19
then I would have a suggestionförslag for him
2
7000
3000
skulle jag ha ett förslag till honom
00:22
that I think would vastlyväldigt improveförbättra
3
10000
2000
som jag tror skulle förbättra matematikundervisningen
00:24
the mathematicsmatematik educationutbildning in this countryland.
4
12000
3000
oerhört i det här landet.
00:27
And it would be easylätt to implementgenomföra
5
15000
2000
Och det vore enkelt att implementera
00:29
and inexpensivebillig.
6
17000
2000
och billigt.
00:31
The mathematicsmatematik curriculumläroplan that we have
7
19000
2000
Läroplanen för matematik som vi har
00:33
is basedbaserad on a foundationfundament of arithmeticaritmetisk and algebraalgebra.
8
21000
4000
är baserat på aritmik och algebra.
00:37
And everything we learnlära sig after that
9
25000
2000
Och allting vi lär oss efter det
00:39
is buildingbyggnad up towardsmot one subjectämne.
10
27000
3000
förbereder oss för ett ämne.
00:42
And at toptopp of that pyramidpyramid, it's calculustandsten.
11
30000
4000
Och på toppen av den pyramiden är matematisk analys.
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
Och jag påstår att
00:48
that I think that that is the wrongfel summitsummit of the pyramidpyramid ...
13
36000
4000
pyramiden är felvänd.
00:52
that the correctRätta summitsummit -- that all of our studentsstudenter,
14
40000
2000
och den den rätta prioriteringen -- som alla våra studenter,
00:54
everyvarje highhög schoolskola graduateexamen should know --
15
42000
2000
vad varenda gymnasieelev borde veta --
00:56
should be statisticsstatistik:
16
44000
3000
borde vara statistik.
00:59
probabilitysannolikhet and statisticsstatistik.
17
47000
2000
sannolikhetslära och statistik.
01:01
(ApplauseApplåder)
18
49000
2000
(Applåder)
01:03
I mean, don't get me wrongfel. CalculusTandsten is an importantViktig subjectämne.
19
51000
4000
Missförstå mig inte. Matematisk analys är ett viktigt ämne.
01:07
It's one of the great productsProdukter of the humanmänsklig mindsinne.
20
55000
2000
Det är en av den mänskliga hjärnans stora triumfer.
01:09
The lawslagar of naturenatur are writtenskriven in the languagespråk of calculustandsten.
21
57000
4000
Naturens lagar är skrivna på den matematiska analysens språk.
01:13
And everyvarje studentstuderande who studiesstudier mathmatematik, sciencevetenskap, engineeringteknik, economicsekonomi,
22
61000
4000
Och varje student som studerar matematik, vetenskap, ingenjörskonst, ekonomi
01:17
they should definitelydefinitivt learnlära sig calculustandsten
23
65000
2000
de borde definitivt lära sig matematisk analys
01:19
by the endslutet of theirderas freshmanförstaårselev yearår of collegehögskola.
24
67000
2000
tills slutet av deras första år vid universitetet.
01:21
But I'm here to say, as a professorprofessor of mathematicsmatematik,
25
69000
3000
Men jag vill hävda, som en professor i matematik,
01:24
that very few people actuallyfaktiskt use calculustandsten
26
72000
4000
att väldigt få människor faktiskt använder matematisk analys
01:28
in a consciousmedveten, meaningfulmeningsfull way, in theirderas day-to-daydag för dag livesliv.
27
76000
3000
på ett medvetet, betydelsefullt sätt, i deras dagliga liv.
01:31
On the other handhand,
28
79000
2000
Å andra sidan,
01:33
statisticsstatistik -- that's a subjectämne that you could,
29
81000
3000
statistik -- det är ett ämne som du kunde
01:36
and should, use on dailydagligen basisgrund. Right?
30
84000
3000
och borde, använda var dag. Eller hur?
01:39
It's riskrisk. It's rewardpris. It's randomnessslumpmässighet.
31
87000
3000
Det är risk. Det är belöning. Det är slumpen.
01:42
It's understandingförståelse datadata.
32
90000
2000
Det är förståelse av data.
01:44
I think if our studentsstudenter, if our highhög schoolskola studentsstudenter --
33
92000
2000
Jag tror att om våra studenter, våra gymnasiestudenter --
01:46
if all of the AmericanAmerikansk citizensmedborgare --
34
94000
2000
om alla amerikanska medborgare --
01:48
knewvisste about probabilitysannolikhet and statisticsstatistik,
35
96000
3000
kände till del sannolikhetslära och statistik,
01:51
we wouldn'tskulle inte be in the economicekonomisk messröra that we're in todayi dag. (LaughterSkratt) (ApplauseApplåder)
36
99000
3000
skulle vi inte vara i den ekonomiska röra vi är i idag.
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
Inte bara -- tack så mycket -- inte bara det att ...
01:57
but if it's taughtlärde properlyordentligt, it can be a lot of funroligt.
38
105000
3000
[men] om det undervisas på rätt sätt, kan det vara väldigt kul.
02:00
I mean, probabilitysannolikhet and statisticsstatistik,
39
108000
2000
Sannolikhetslära och statistik
02:02
it's the mathematicsmatematik of gamesspel and gamblingGambling.
40
110000
4000
är matematiken för lekar och spel med pengar.
02:06
It's analyzinganalysera trendstrender. It's predictingförutsäga the futureframtida.
41
114000
4000
Det är analys av trender. Det är att förutsäga framtiden.
02:10
Look, the worldvärld has changedändrats
42
118000
2000
Hörni, världen har förändrats
02:12
from analoganalog to digitaldigital.
43
120000
3000
från analog till digital.
02:15
And it's time for our mathematicsmatematik curriculumläroplan to changeByta
44
123000
3000
Och det är hög tid för vår läroplan i matematik att förändras
02:18
from analoganalog to digitaldigital,
45
126000
2000
från analog till digital.
02:20
from the more classicalKlassiskt, continuouskontinuerlig mathematicsmatematik,
46
128000
4000
Från den mer klassiska, kontinuerliga matematiken,
02:24
to the more modernmodern, discretediskret mathematicsmatematik --
47
132000
3000
till den mer moderna, diskreta matematiken.
02:27
the mathematicsmatematik of uncertaintyosäkerhet,
48
135000
2000
Osäkerhetens matematik,
02:29
of randomnessslumpmässighet, of datadata --
49
137000
2000
den slumpvisas, informationens
02:31
that beingvarelse probabilitysannolikhet and statisticsstatistik.
50
139000
3000
är sannolikhetslära och statistik.
02:34
In summarySammanfattning, insteadistället of our studentsstudenter
51
142000
2000
För att summera, istället för att våra studenter
02:36
learninginlärning about the techniquestekniker of calculustandsten,
52
144000
3000
lär sig den matematiska analysens tekniker,
02:39
I think it would be farlångt more significantsignifikant
53
147000
3000
tror jag att det skulle vara mycket mer meningsfullt
02:42
if all of them knewvisste what two standardstandard- deviationsavvikelser
54
150000
3000
om alla av dem visste vad två standardavvikelser
02:45
from the mean meansbetyder. And I mean it.
55
153000
3000
från medelvärdet betyder. Och jag menar det.
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
Tack så mycket.
02:50
(ApplauseApplåder)
57
158000
3000
(Applåder)
Translated by Linus Petersson
Reviewed by Jon Nylander

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com