ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Formula lui Arthur Benjamin pentru schimbarea educaţiei în matematică

Filmed:
2,625,810 views

Cineva mereu îl întreabă pe profesorul de matematică: "Voi folosi vreodată analiza matematică în viaţa reală?". Şi, pentru majoritatea celor dintre noi, răspunsul este nu, spune Arthur Benjamin. El face o propunere îndrăzneaţă despre cum putem face educaţia matematică relevantă în era digitală.
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if PresidentPreşedintele ObamaObama
0
0
3000
Dacă preşedintele Obama
00:15
inviteda invitat me to be the nextUrmător → CzarŢar of MathematicsMatematică,
1
3000
4000
m-ar invita să devin următorul Ţar al Matematicii
00:19
then I would have a suggestionsugestie for him
2
7000
3000
atunci aş avea o sugestie pentru el
00:22
that I think would vastlygrozav improveîmbunătăţi
3
10000
2000
care eu cred că ar îmbunătăţi substanţial
00:24
the mathematicsmatematică educationeducaţie in this countryțară.
4
12000
3000
educaţia matematică în această ţară.
00:27
And it would be easyuşor to implementaplica
5
15000
2000
Şi ar fi uşor de implementat
00:29
and inexpensiveieftin.
6
17000
2000
şi ieftină.
00:31
The mathematicsmatematică curriculumcurriculum that we have
7
19000
2000
Curriculumul matematic pe care îl avem acum
00:33
is basedbazat on a foundationfundație of arithmeticaritmetic and algebraalgebră.
8
21000
4000
este bazat pe un fundament de aritmetică şi algebră.
00:37
And everything we learnînvăța after that
9
25000
2000
Şi tot ceea ce învăţăm după asta
00:39
is buildingclădire up towardscătre one subjectsubiect.
10
27000
3000
converge spre un singur subiect.
00:42
And at toptop of that pyramidpiramidă, it's calculuscalcul.
11
30000
4000
Şi în vârful acestei piramide se află analiza matematică.
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
Sunt aici, acum, să spun
00:48
that I think that that is the wronggresit summitvârf of the pyramidpiramidă ...
13
36000
4000
că eu cred că vârful piramidei este greşit...
00:52
that the correctcorect summitvârf -- that all of our studentselevi,
14
40000
2000
că vârful corect - cel pe care toţi elevii noştri,
00:54
everyfiecare highînalt schoolşcoală graduateabsolvent should know --
15
42000
2000
fiecare absolvent de liceu ar trebui să îl ştie -
00:56
should be statisticsstatistici:
16
44000
3000
ar trebui să fie statistica:
00:59
probabilityprobabilitate and statisticsstatistici.
17
47000
2000
probabilităţile şi statistica.
01:01
(ApplauseAplauze)
18
49000
2000
(Aplauze)
01:03
I mean, don't get me wronggresit. CalculusCalcul is an importantimportant subjectsubiect.
19
51000
4000
Nu mă înţelegeţi greşit. Analiza matematică este un subiect important.
01:07
It's one of the great productsproduse of the humanuman mindminte.
20
55000
2000
Este unul dintre cele mai mari produse ale minţii umane.
01:09
The lawslegii of naturenatură are writtenscris in the languagelimba of calculuscalcul.
21
57000
4000
Legile naturii sunt scrise în limba analizei matematice.
01:13
And everyfiecare studentstudent who studiesstudiu mathmatematica, scienceştiinţă, engineeringInginerie, economicseconomie,
22
61000
4000
Şi fiecare student care studiază matematica, ştiinţele, ingineria, economia,
01:17
they should definitelycategoric learnînvăța calculuscalcul
23
65000
2000
ar trebui neapărat să înveţe analiza matematică
01:19
by the endSfârşit of theiral lor freshmanstudent în anul întâi yearan of collegecolegiu.
24
67000
2000
până la sfârşitul primului lor an de facultate.
01:21
But I'm here to say, as a professorProfesor of mathematicsmatematică,
25
69000
3000
Dar mă aflu aici ca să spun, ca profesor de matematică,
01:24
that very fewpuțini people actuallyde fapt use calculuscalcul
26
72000
4000
că foarte puţini oameni folosesc analiza matematică
01:28
in a consciousconştient, meaningfulplin de înțeles way, in theiral lor day-to-dayzilnic livesvieți.
27
76000
3000
într-un mod conştient, care să facă sens, în viaţa de zi cu zi.
01:31
On the other handmână,
28
79000
2000
Pe de altă parte,
01:33
statisticsstatistici -- that's a subjectsubiect that you could,
29
81000
3000
statistica - acesta e un subiect pe care l-am putea,
01:36
and should, use on dailyzilnic basisbază. Right?
30
84000
3000
şi ar trebui, să îl folosim în fiecare zi. Corect?
01:39
It's riskrisc. It's rewardrecompensă. It's randomnessrandomizare.
31
87000
3000
Este vorba de risc. E vorba de recompensă. E vorba de evenimente aleatoare.
01:42
It's understandingînţelegere datadate.
32
90000
2000
E vorba de a înţelege datele.
01:44
I think if our studentselevi, if our highînalt schoolşcoală studentselevi --
33
92000
2000
Cred că dacă elevii noştri de liceu -
01:46
if all of the AmericanAmerican citizenscetățeni --
34
94000
2000
dacă nu chiar toţi cetăţenii americani -
01:48
knewștiut about probabilityprobabilitate and statisticsstatistici,
35
96000
3000
ar şti probabilităţi şi statistică,
01:51
we wouldn'tnu ar fi be in the economiceconomic messdezordine that we're in todayastăzi. (LaughterRâs) (ApplauseAplauze)
36
99000
3000
nu am mai fi în situaţia economică în care ne aflăm acum.
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
Şi nu doar - mulţumesc - nu doar asta...
01:57
but if it's taughtînvățat properlycum se cuvine, it can be a lot of fundistracţie.
38
105000
3000
[dar] dacă e predată corect, poate să fie chiar amuzant.
02:00
I mean, probabilityprobabilitate and statisticsstatistici,
39
108000
2000
Vreau să spun că probabilităţile şi statistica
02:02
it's the mathematicsmatematică of gamesjocuri and gamblingjocuri de noroc.
40
110000
4000
sunt de fapt matematica jocurilor şi a jocurilor de noroc.
02:06
It's analyzinganaliza trendstendințe. It's predictingprezicerea the futureviitor.
41
114000
4000
Înseamnă analizarea tendinţelor. Înseamnă prezicerea viitorului.
02:10
Look, the worldlume has changedschimbat
42
118000
2000
Uitaţi, lumea a trecut
02:12
from analoganalog to digitaldigital.
43
120000
3000
de la analog la digital.
02:15
And it's time for our mathematicsmatematică curriculumcurriculum to changeSchimbare
44
123000
3000
Şi e timpul ca şi curriculumul nostru matematic să treacă
02:18
from analoganalog to digitaldigital,
45
126000
2000
de la analog la digital.
02:20
from the more classicalclasice, continuouscontinuu mathematicsmatematică,
46
128000
4000
De la matematica clasică, continuă,
02:24
to the more modernmodern, discretedistinct mathematicsmatematică --
47
132000
3000
la o matematică mai modernă, o matematică discretă.
02:27
the mathematicsmatematică of uncertaintyincertitudine,
48
135000
2000
Matematica incertitudinilor,
02:29
of randomnessrandomizare, of datadate --
49
137000
2000
a aleatorului, a datelor -
02:31
that beingfiind probabilityprobabilitate and statisticsstatistici.
50
139000
3000
adică probabilităţi şi statistici.
02:34
In summaryRezumat, insteadin schimb of our studentselevi
51
142000
2000
În concluzie, în loc ca elevii noştri
02:36
learningînvăţare about the techniquestehnici of calculuscalcul,
52
144000
3000
să înveţe despre tehnicile de analiză matematică,
02:39
I think it would be fardeparte more significantsemnificativ
53
147000
3000
cred că ar fi mult mai important
02:42
if all of them knewștiut what two standardstandard deviationsabateri
54
150000
3000
ca toţi să ştie ce înseamna două deviaţii standard
02:45
from the mean meansmijloace. And I mean it.
55
153000
3000
faţă de medie. Şi chiar cred asta. (joc de cuvinte)
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
Vă mulţumesc foarte mult.
02:50
(ApplauseAplauze)
57
158000
3000
(Aplauze)
Translated by Cristi Grigore
Reviewed by Laszlo Kereszturi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com