ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Arthur Benjamin'i valem matemaatika hariduse muutmiseks

Filmed:
2,625,810 views

Alati küsib keegi matemaatika õpetajalt: "Kas ma hakkan reaalses elus matemaatilist analüüsi kasutama?" Ja meist enamuse jaoks, ütleb Arthur Benjamin, on vastus ei. Ta pakub välja julge ettepaneku, kuidas muuta matemaatika haridus digitaalsel ajastul asjakohaseks.
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if PresidentPresident ObamaObama
0
0
3000
Nii, kui President Obama
00:15
invitedkutsutud me to be the nextjärgmine CzarTsaar of MathematicsMatemaatika,
1
3000
4000
paluks mul olla järgmine Matemaatika Tsaar,
00:19
then I would have a suggestionsoovitus for him
2
7000
3000
siis mul oleks talle ettepanek,
00:22
that I think would vastlysuuresti improveparanema
3
10000
2000
mis minu arvates täiustaks tunduvalt
00:24
the mathematicsmatemaatika educationharidus in this countryriik.
4
12000
3000
matemaatika alast haridust siin riigis.
00:27
And it would be easylihtne to implementrakendama
5
15000
2000
Ja seda oleks lihtne rakendada
00:29
and inexpensiveatskirus Citylies City Strastart.
6
17000
2000
ega oleks sugugi kallis.
00:31
The mathematicsmatemaatika curriculumõppekava that we have
7
19000
2000
Praegune matemaatika õppekava,
00:33
is basedpõhineb on a foundationsihtasutus of arithmeticaritmeetika and algebraalgebra.
8
21000
4000
põhineb aritmeetika ja algebra alustel.
00:37
And everything we learnõppida after that
9
25000
2000
Ja kõik, mida me sellele järgnevalt õpime,
00:39
is buildinghoone up towardssuunas one subjectteema.
10
27000
3000
on üles ehitatud ühe teema suunas.
00:42
And at topüleval of that pyramidpüramiid, it's calculusmatemaatiline.
11
30000
4000
Ja selle püramiidi tipus on matemaatiline analüüs.
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
Ja ma tahan öelda,
00:48
that I think that that is the wrongvalesti summittippkohtumine of the pyramidpüramiid ...
13
36000
4000
et ma arvan, et see on püramiidi vale tipp...
00:52
that the correctkorrektne summittippkohtumine -- that all of our studentsõpilased,
14
40000
2000
et õige tipp - mida kõik meie õpilased,
00:54
everyigaüks highkõrge schoolkooli graduatelõpetama should know --
15
42000
2000
iga keskooli lõpetanu peaks teadma --
00:56
should be statisticsstatistika:
16
44000
3000
peaks olema statistika:
00:59
probabilitytõenäosus and statisticsstatistika.
17
47000
2000
tõenäosus ja statistika.
01:01
(ApplauseAplaus)
18
49000
2000
(Aplaus)
01:03
I mean, don't get me wrongvalesti. CalculusMatemaatiline is an importantoluline subjectteema.
19
51000
4000
Tähendab, ärge saage minust valesti aru. Matemaatiline analüüs on tähtis teema.
01:07
It's one of the great productstooted of the humaninimene mindmeeles.
20
55000
2000
See on inimese mõistuse üks suurtest viljadest.
01:09
The lawsseadused of natureloodus are writtenkirjutatud in the languagekeel of calculusmatemaatiline.
21
57000
4000
Loodusseadused on kirjutatud matemaatilise analüüsi keeles.
01:13
And everyigaüks studentüliõpilane who studiesuuringud mathmatemaatika, scienceteadus, engineeringinsener, economicsmajandus,
22
61000
4000
Ja iga õpilane, kes õpib matemaatikat, teadust, tehnikat, majandusteadust,
01:17
they should definitelykindlasti learnõppida calculusmatemaatiline
23
65000
2000
peaks kindlasti ära õppima matemaatilise analüüsi
01:19
by the endlõpp of theiroma freshmanuustulnuk yearaastas of collegekolledž.
24
67000
2000
oma kõrgkooli õpingute esimese aasta lõpuks.
01:21
But I'm here to say, as a professorprofessor of mathematicsmatemaatika,
25
69000
3000
Aga ma olen siin, et öelda kui matemaatika professor,
01:24
that very fewvähe people actuallytegelikult use calculusmatemaatiline
26
72000
4000
et tegelikult kasutavad väga vähesed inimesed matemaatilist analüüsi
01:28
in a consciousteadlik, meaningfulmõttekas way, in theiroma day-to-daypäevast päeva liveselab.
27
76000
3000
teadlikult ja tähendusrikkalt oma igapäeva elus.
01:31
On the other handkäsi,
28
79000
2000
Teisest küljest,
01:33
statisticsstatistika -- that's a subjectteema that you could,
29
81000
3000
statistika - see on teema, mida sa saaksid
01:36
and should, use on dailyiga päev basisalus. Right?
30
84000
3000
ja peaksid kasutama igapäevaselt. Õigus?
01:39
It's riskrisk. It's rewardauhind. It's randomnessjuhuslikkus.
31
87000
3000
See on risk. See on preemia. See on juhuslikkus.
01:42
It's understandingmõistmine dataandmed.
32
90000
2000
See on andmetest aru saamine.
01:44
I think if our studentsõpilased, if our highkõrge schoolkooli studentsõpilased --
33
92000
2000
Ma arvan, et kui meie õpilased, kui meie keskkooli õpilased --
01:46
if all of the AmericanAmeerika citizenskodanikud --
34
94000
2000
kui kõik Ameerika kodanikud --
01:48
knewteadis about probabilitytõenäosus and statisticsstatistika,
35
96000
3000
teaksid tõenäosusest ja statistikast,
01:51
we wouldn'tei oleks be in the economicmajanduslik messjama that we're in todaytäna. (LaughterNaer) (ApplauseAplaus)
36
99000
3000
siis poleks me praegu selles majanduslikus segaduses.
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
Mitte ainult -- tänan -- mitte ainult et....
01:57
but if it's taughtõpetas properlykorralikult, it can be a lot of funlõbus.
38
105000
3000
[aga] kui seda õpetataks õigesti, võib see olla väga lõbus.
02:00
I mean, probabilitytõenäosus and statisticsstatistika,
39
108000
2000
Tähendab, tõenäosus ja statistika,
02:02
it's the mathematicsmatemaatika of gamesmängud and gamblingHasartmängud.
40
110000
4000
on mängude ja hasartmängude matemaatika.
02:06
It's analyzinganalüüsides trendssuundumused. It's predictingprognoosimine the futuretulevik.
41
114000
4000
See on trendide analüüs. See on tuleviku ennustamine.
02:10
Look, the worldmaailm has changedmuudetud
42
118000
2000
Vaadake, maailm on muutunud
02:12
from analoganaloog to digitaldigitaalne.
43
120000
3000
analoogist digitaalseks.
02:15
And it's time for our mathematicsmatemaatika curriculumõppekava to changemuutus
44
123000
3000
Ja on aeg meie matemaatika õppekaval muutuda
02:18
from analoganaloog to digitaldigitaalne,
45
126000
2000
analoogist digitaalseks.
02:20
from the more classicalklassikalise, continuouspidev mathematicsmatemaatika,
46
128000
4000
Rohkem klassikalisest, pidevast matemaatikast,
02:24
to the more modernkaasaegne, discretediskreetne mathematicsmatemaatika --
47
132000
3000
rohkem modernseks, diskreetseks matemaatikaks.
02:27
the mathematicsmatemaatika of uncertaintyebakindlus,
48
135000
2000
Ebamäärasuse matemaatika
02:29
of randomnessjuhuslikkus, of dataandmed --
49
137000
2000
juhuslikkuse matemaatika, andmete matemaatika --
02:31
that beingolemine probabilitytõenäosus and statisticsstatistika.
50
139000
3000
ja see on tõenäosus ja statistika.
02:34
In summaryKokkuvõte, insteadselle asemel of our studentsõpilased
51
142000
2000
Kokkuvõttes, selle asemel, et meie õpilased
02:36
learningõppimine about the techniquestehnikaid of calculusmatemaatiline,
52
144000
3000
õpivad matemaatilise analüüsi tehnikaid,
02:39
I think it would be farkaugel more significantmärkimisväärne
53
147000
3000
oleks minu arvates palju olulisem
02:42
if all of them knewteadis what two standardstandard deviationskõrvalekalded
54
150000
3000
kui kõik nad teaksid, mida kaks standardhälvet
02:45
from the mean meanstähendab. And I mean it.
55
153000
3000
keskväärtusest tähendab. Ja ma mõtlen seda tõsiselt.
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
Tänan teid väga.
02:50
(ApplauseAplaus)
57
158000
3000
(Aplaus)
Translated by Kadri Salus
Reviewed by Allan Paiste

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com