ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Công thức để thay đổi cách dạy Toán của Arthur Benjamin

Filmed:
2,625,810 views

Một số người luôn hỏi giáo viên môn Toán, "Em sẽ dùng giải tích trong cuộc đời phải không ạ?" Và theo Arthur Benjamin, phần lớn chúng ta đều trả lời là không. Ông đưa ra một đề nghị táo bạo về việc làm thế nào để Toán học gần gũi hơn trong kỹ nguyên số.
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if PresidentTổng thống ObamaObama
0
0
3000
Bây giờ, nếu Tổng thống Obama
00:15
invitedđược mời me to be the nextkế tiếp CzarÔng hoàng of MathematicsToán học,
1
3000
4000
mời tôi trở thành Cố vấn Toán học nhiệm kỳ tới,
00:19
then I would have a suggestiongợi ý for him
2
7000
3000
thì tôi sẽ có một đề nghị cho ông ta
00:22
that I think would vastlybao la improvecải tiến
3
10000
2000
mà tôi nghĩ nó sẽ cải thiện một cách đáng kể
00:24
the mathematicstoán học educationgiáo dục in this countryQuốc gia.
4
12000
3000
việc dạy môn toán ở đất nước này
00:27
And it would be easydễ dàng to implementthực hiện
5
15000
2000
và nó sẽ được thực hiện một cách dễ dàng
00:29
and inexpensivekhông tốn kém.
6
17000
2000
và không tốn kém.
00:31
The mathematicstoán học curriculumchương trình giáo dục that we have
7
19000
2000
Chương trình Toán mà chúng ta đang có
00:33
is baseddựa trên on a foundationnền tảng of arithmeticsố học and algebrađại số học.
8
21000
4000
được dựa trên nền tảng của số học và đại số.
00:37
And everything we learnhọc hỏi after that
9
25000
2000
và tất cả những gì chúng ta học được
00:39
is buildingTòa nhà up towardsvề hướng one subjectmôn học.
10
27000
3000
đều nhằm chuẩn bị cho một môn học.
00:42
And at tophàng đầu of that pyramidkim tự tháp, it's calculustính toán.
11
30000
4000
Và trên đỉnh tháp này là môn giải tích.
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
Và tôi có mặt ở đây để nói lên
00:48
that I think that that is the wrongsai rồi summithội nghị thượng đỉnh of the pyramidkim tự tháp ...
13
36000
4000
suy nghĩ của mình rằng môn giải tích không nên nằm ở đỉnh tháp
00:52
that the correctchính xác summithội nghị thượng đỉnh -- that all of our studentssinh viên,
14
40000
2000
mà đúng ra tại vị trí đỉnh này - môn mà mọi sinh viên,
00:54
everymỗi highcao schooltrường học graduatetốt nghiệp should know --
15
42000
2000
mọi người tốt nghiệp phổ thông trung học nên biết
00:56
should be statisticssố liệu thống kê:
16
44000
3000
là môn thống kê
00:59
probabilityxác suất and statisticssố liệu thống kê.
17
47000
2000
hay xác suất và thống kê.
01:01
(ApplauseVỗ tay)
18
49000
2000
(Vỗ tay)
01:03
I mean, don't get me wrongsai rồi. CalculusTính toán is an importantquan trọng subjectmôn học.
19
51000
4000
Ý tôi là, xin đừng hiểu sai ý tôi. Môn Giải tích rất quan trọng.
01:07
It's one of the great productscác sản phẩm of the humanNhân loại mindlí trí.
20
55000
2000
Đó là một trong những sản phẩm vĩ đại của trí tuệ con người.
01:09
The lawspháp luật of naturethiên nhiên are writtenbằng văn bản in the languagengôn ngữ of calculustính toán.
21
57000
4000
Các qui luật của tự nhiên đều được viết bằng ngôn ngữ giải tích.
01:13
And everymỗi studentsinh viên who studieshọc mathmôn Toán, sciencekhoa học, engineeringkỹ thuật, economicsKinh tế học,
22
61000
4000
Và mọi sinh viên học môn toán, khoa học, kĩ thuật, kinh tế,
01:17
they should definitelychắc chắn learnhọc hỏi calculustính toán
23
65000
2000
họ chắc chắn phải học giải tích
01:19
by the endkết thúc of theirhọ freshmansinh viên năm nhất yearnăm of collegetrường đại học.
24
67000
2000
vào cuối năm thứ nhất đại học,
01:21
But I'm here to say, as a professorGiáo sư of mathematicstoán học,
25
69000
3000
Nhưng trên cương vị của một giáo sư toàn học, tôi muốn nói rằng
01:24
that very fewvài people actuallythực ra use calculustính toán
26
72000
4000
rất ít người thực sự sử dụng giải tích
01:28
in a consciouscó ý thức, meaningfulcó ý nghĩa way, in theirhọ day-to-dayngày qua ngày livescuộc sống.
27
76000
3000
một cách có ý thức và ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của họ.
01:31
On the other handtay,
28
79000
2000
Mặt khác,
01:33
statisticssố liệu thống kê -- that's a subjectmôn học that you could,
29
81000
3000
thống kê là một môn học mà bạn có thể,
01:36
and should, use on dailyhằng ngày basisnền tảng. Right?
30
84000
3000
và nên sử dụng hàng ngày. Có phải vậy không?
01:39
It's riskrủi ro. It's rewardphần thưởng. It's randomnessngẫu nhiên.
31
87000
3000
Đó là rủi ro. Đó là phần thưởng Đó là sự ngẫu nhiên.
01:42
It's understandinghiểu biết datadữ liệu.
32
90000
2000
Đó là sự thấu hiểu các dữ liệu.
01:44
I think if our studentssinh viên, if our highcao schooltrường học studentssinh viên --
33
92000
2000
Tôi nghĩ rằng nếu học sinh phổ thông và sinh viên của chúng ta,
01:46
if all of the AmericanNgười Mỹ citizenscông dân --
34
94000
2000
nếu tất cả các công dân Mĩ
01:48
knewbiết about probabilityxác suất and statisticssố liệu thống kê,
35
96000
3000
biết về xác suất và thống kê,
01:51
we wouldn'tsẽ không be in the economicthuộc kinh tế messlộn xộn that we're in todayhôm nay. (LaughterTiếng cười) (ApplauseVỗ tay)
36
99000
3000
chúng ta đã không ở trong tình trang kinh tế hỗn loạn như hiện nay.
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
Không chỉ … xin cảm ơn các bạn…..không chỉ như vậy…
01:57
but if it's taughtđã dạy properlyđúng, it can be a lot of funvui vẻ.
38
105000
3000
nếu giảng dạy một cách thích hợp, nó sẽ đem lại nhiều sự thú vị.
02:00
I mean, probabilityxác suất and statisticssố liệu thống kê,
39
108000
2000
Ý tôi là, xác suất và thống kê,
02:02
it's the mathematicstoán học of gamesTrò chơi and gamblingtrò chơi có thưởng.
40
110000
4000
nó là toán học của các trò chơi và sự cờ bạc.
02:06
It's analyzingphân tích trendsxu hướng. It's predictingdự báo the futureTương lai.
41
114000
4000
Nó phân tích các xu hướng. Nó dự đoán tương lai.
02:10
Look, the worldthế giới has changedđã thay đổi
42
118000
2000
Nhìn xem, thế giới đã thay đổi
02:12
from analogtương tự to digitalkỹ thuật số.
43
120000
3000
từ tỷ biến sang số hóa.
02:15
And it's time for our mathematicstoán học curriculumchương trình giáo dục to changethay đổi
44
123000
3000
Và đã đến lúc chương trình giảng dạy môn toán của chúng ta thay đổi
02:18
from analogtương tự to digitalkỹ thuật số,
45
126000
2000
từ tỷ biến sang số hóa như vậy.
02:20
from the more classicalcổ điển, continuousliên tiếp mathematicstoán học,
46
128000
4000
Từ toán học cổ điển, toán học liên tục,
02:24
to the more modernhiện đại, discreterời rạc mathematicstoán học --
47
132000
3000
đến cái hiện đại hơn, toán học rời rạc.
02:27
the mathematicstoán học of uncertaintytính không chắc chắn,
48
135000
2000
Toán học của sự không chắc chắn,
02:29
of randomnessngẫu nhiên, of datadữ liệu --
49
137000
2000
đối với sự ngẫu nhiên, đối với các dữ liệu…
02:31
that beingđang probabilityxác suất and statisticssố liệu thống kê.
50
139000
3000
và đó chính là xác suất và thống kê.
02:34
In summarytóm tắt, insteadthay thế of our studentssinh viên
51
142000
2000
Tóm lại, thay vì để các sinh viên của chúng ta
02:36
learninghọc tập about the techniqueskỹ thuật of calculustính toán,
52
144000
3000
học các kĩ thuật của giải tích.
02:39
I think it would be farxa more significantcó ý nghĩa
53
147000
3000
Tôi nghĩ rằng sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều
02:42
if all of them knewbiết what two standardTiêu chuẩn deviationsđộ lệch
54
150000
3000
nếu tất cá sinh viên đều biết được định nghĩa hai độ lệch chuẩn
02:45
from the mean meanscó nghĩa. And I mean it.
55
153000
3000
từ giá trị trung bình có nghĩa là gì. Ý tôi là vậy.
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
Cám ơn các bạn rất nhiều.
02:50
(ApplauseVỗ tay)
57
158000
3000
(Vỗ tay)
Translated by Phuc Le
Reviewed by Thanh Pham

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com