ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com
TED2009

Arthur Benjamin: Teach statistics before calculus!

Arthur Benjamins formule om het wiskundeonderwijs te veranderen

Filmed:
2,625,810 views

Er vraagt altijd wel iemand aan de wiskundeleraar: "Zal ik meetkunde later echt gaan gebruiken?" En voor de meesten van ons, zegt Arthur Benjamin, is het antwoord: nee. Hij doet een dapper voorstel om wiskundeonderwijs relevant te maken in het digitale tijdperk.
- Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Now, if PresidentDe Voorzitter ObamaObama
0
0
3000
Als president Obama
00:15
inviteduitgenodigd me to be the nextvolgende CzarTsaar of MathematicsWiskunde,
1
3000
4000
mij zou uitnodigen om de volgende wiskunde-tsaar te zijn,
00:19
then I would have a suggestionsuggestie for him
2
7000
3000
dan zou ik een suggestie voor hem hebben
00:22
that I think would vastlyenorm improveverbeteren
3
10000
2000
waarvan ik denk dat die het wiskundeonderwijs
00:24
the mathematicswiskunde educationonderwijs in this countryland.
4
12000
3000
in dit land sterk zou verbeteren.
00:27
And it would be easygemakkelijk to implementuitvoeren
5
15000
2000
Het zou gemakkelijk en goedkoop
00:29
and inexpensivegoedkoop.
6
17000
2000
uit te voeren zijn.
00:31
The mathematicswiskunde curriculumleerplan that we have
7
19000
2000
Het wiskundeprogramma dat we hebben
00:33
is basedgebaseerde on a foundationfundament of arithmeticrekenkundig and algebraalgebra.
8
21000
4000
is gebaseerd op de grondslagen van de rekenkunde en algebra.
00:37
And everything we learnleren after that
9
25000
2000
Alles wat we daarna leren,
00:39
is buildinggebouw up towardsnaar one subjectonderwerpen.
10
27000
3000
ontwikkelt zich richting één onderwerp.
00:42
And at toptop of that pyramidpiramide, it's calculuscalculus.
11
30000
4000
Op de top van die piramide staat de meetkunde.
00:46
And I'm here to say
12
34000
2000
Ik ben hier om te vertellen
00:48
that I think that that is the wrongfout summittop of the pyramidpiramide ...
13
36000
4000
dat ik denk dat dat de verkeerde top is ...
00:52
that the correctcorrect summittop -- that all of our studentsstudenten,
14
40000
2000
de juiste top -- wat alle onze studenten,
00:54
everyelk highhoog schoolschool- graduateafstuderen should know --
15
42000
2000
elke afgestudeerde middelbare scholier zou moeten weten --
00:56
should be statisticsstatistieken:
16
44000
3000
zou statistiek moeten zijn:
00:59
probabilitywaarschijnlijkheid and statisticsstatistieken.
17
47000
2000
kansrekening en statistiek.
01:01
(ApplauseApplaus)
18
49000
2000
(Applaus)
01:03
I mean, don't get me wrongfout. CalculusCalculus is an importantbelangrijk subjectonderwerpen.
19
51000
4000
Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Meetkunde is een belangrijk onderwerp.
01:07
It's one of the great productsproducten of the humanmenselijk mindgeest.
20
55000
2000
Het is een van de grootste producten van het menselijk brein.
01:09
The lawswetten of naturenatuur are writtengeschreven in the languagetaal of calculuscalculus.
21
57000
4000
De natuurwetten zijn geschreven in de taal van de meetkunde.
01:13
And everyelk studentstudent who studiesstudies mathwiskunde, sciencewetenschap, engineeringbouwkunde, economicseconomie,
22
61000
4000
Elke student die wiskunde, wetenschap, engineering of economie studeert,
01:17
they should definitelydefinitief learnleren calculuscalculus
23
65000
2000
zou zeker meetkunde moeten leren
01:19
by the endeinde of theirhun freshmaneerstejaars yearjaar of collegecollege.
24
67000
2000
aan het eind van hun eerste jaar op de universiteit.
01:21
But I'm here to say, as a professorprofessor of mathematicswiskunde,
25
69000
3000
Maar ik ben hier om te zeggen, als een wiskundeprofessor,
01:24
that very fewweinig people actuallywerkelijk use calculuscalculus
26
72000
4000
dat erg weinig mensen daadwerkelijk meetkunde gebruiken
01:28
in a consciousbewust, meaningfulbelangrijk way, in theirhun day-to-daydagelijks liveslevens.
27
76000
3000
in hun dagelijks leven op een bewuste, nuttige manier.
01:31
On the other handhand-,
28
79000
2000
Aan de andere kant,
01:33
statisticsstatistieken -- that's a subjectonderwerpen that you could,
29
81000
3000
statistiek is een onderwerp dat je dagelijks kan,
01:36
and should, use on dailydagelijks basisbasis. Right?
30
84000
3000
en moet gebruiken, toch?
01:39
It's riskrisico. It's rewardbeloning. It's randomnesswillekeurigheid.
31
87000
3000
Het gaat over risico, beloning en willekeurigheid.
01:42
It's understandingbegrip datagegevens.
32
90000
2000
Het gaat over het begrijpen van data.
01:44
I think if our studentsstudenten, if our highhoog schoolschool- studentsstudenten --
33
92000
2000
Ik denk dat als onze studenten, onze middelbare scholieren --
01:46
if all of the AmericanAmerikaanse citizensburgers --
34
94000
2000
als alle Amerikaanse burgers --
01:48
knewwist about probabilitywaarschijnlijkheid and statisticsstatistieken,
35
96000
3000
kennis hadden van kansrekening en statistiek,
01:51
we wouldn'tzou het niet be in the economiceconomisch messknoeien that we're in todayvandaag. (LaughterGelach) (ApplauseApplaus)
36
99000
3000
dat we ons dan niet in de huidige economische malaise zouden bevinden.
01:54
Not only -- thank you -- not only that ...
37
102000
3000
Niet alleen -- dank je -- niet alleen dat ...
01:57
but if it's taughtonderwezen properlynaar behoren, it can be a lot of funpret.
38
105000
3000
als het goed onderwezen wordt, kan het erg leuk zijn.
02:00
I mean, probabilitywaarschijnlijkheid and statisticsstatistieken,
39
108000
2000
Ik bedoel, kansrekening en statistiek,
02:02
it's the mathematicswiskunde of gamesspellen and gamblinggokken.
40
110000
4000
is de wiskunde van spelletjes en gokken.
02:06
It's analyzinganalyseren trendstrends. It's predictingvoorspellen the futuretoekomst.
41
114000
4000
Het gaat om het analyseren van trends, om het voorspellen van de toekomst.
02:10
Look, the worldwereld- has changedveranderd
42
118000
2000
Kijk, de wereld is veranderd
02:12
from analoganaloog to digitaldigitaal.
43
120000
3000
van analoog naar digitaal.
02:15
And it's time for our mathematicswiskunde curriculumleerplan to changeverandering
44
123000
3000
Het is tijd om onze wiskundeprogramma's te veranderen
02:18
from analoganaloog to digitaldigitaal,
45
126000
2000
van analoog naar digitaal.
02:20
from the more classicalklassieke, continuousdoorlopend mathematicswiskunde,
46
128000
4000
Van de meer klassieke, continue wiskunde,
02:24
to the more modernmodern, discretediscreet mathematicswiskunde --
47
132000
3000
naar de moderne, discrete wiskunde.
02:27
the mathematicswiskunde of uncertaintyonzekerheid,
48
135000
2000
De wiskunde van onzekerheid,
02:29
of randomnesswillekeurigheid, of datagegevens --
49
137000
2000
van willekeur, van data --
02:31
that beingwezen probabilitywaarschijnlijkheid and statisticsstatistieken.
50
139000
3000
dus van kansrekening en statistiek.
02:34
In summarySamenvatting, insteadin plaats daarvan of our studentsstudenten
51
142000
2000
Samengevat, in plaats van studenten
02:36
learningaan het leren about the techniquestechnieken of calculuscalculus,
52
144000
3000
over de technieken van meetkunde te leren,
02:39
I think it would be farver more significantsignificant
53
147000
3000
denk ik dat het veel relevanter is
02:42
if all of them knewwist what two standardstandaard- deviationsafwijkingen
54
150000
3000
als ze allemaal weten wat twee standaardafwijkingen
02:45
from the mean meansmiddelen. And I mean it.
55
153000
3000
van het gemiddelde betekent. En dat meen ik.
02:48
Thank you very much.
56
156000
2000
Hartelijk dank.
02:50
(ApplauseApplaus)
57
158000
3000
(Applaus)
Translated by Erik Mulder
Reviewed by Femke van Wageningen-Kessels

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Arthur Benjamin - Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty.

Why you should listen

Arthur Benjamin makes numbers dance. In his day job, he's a professor of math at Harvey Mudd College; in his other day job, he's a "Mathemagician," taking the stage in his tuxedo to perform high-speed mental calculations, memorizations and other astounding math stunts. It's part of his drive to teach math and mental agility in interesting ways, following in the footsteps of such heroes as Martin Gardner.

Benjamin is the co-author, with Michael Shermer, of Secrets of Mental Math (which shares his secrets for rapid mental calculation), as well as the co-author of the MAA award-winning Proofs That Really Count: The Art of Combinatorial Proof. For a glimpse of his broad approach to math, see the list of research talks on his website, which seesaws between high-level math (such as his "Vandermonde's Determinant and Fibonacci SAWs," presented at MIT in 2004) and engaging math talks for the rest of us ("An Amazing Mathematical Card Trick").

More profile about the speaker
Arthur Benjamin | Speaker | TED.com