Misha Glenny: Engasjer hackarane!

TEDGlobal 2011

Misha Glenny: Engasjer hackarane!

1,323,787 views

Readability: 5.1


Sjølv om ein har investert milliardar av dollar i nett-tryggleik, er eit av hovudproblema i stor grad blitt oversett. Kven er desse menneska som plottar inn skadeleg kode? Krimetterforskar Misha Glenny teiknar profilen til fleire straffedømte hackarar frå heile verda og kjem fram til ein oppsiktsvekkande konklusjon.

Emiliano Salinas: Eit sivilisert svar på vald

TEDxSanMigueldeAllende

Emiliano Salinas: Eit sivilisert svar på vald

545,472 views

Readability: 4


I dette lidenskapelege innlegget frå TEDxSanMigueldeAllende, som alt har skapt sensasjon i Mexico, konfronterer Emiliano Salinas, son av tidlegare president Carlos Salinas de Gortari, det rådande valdelege klimaet i Mexico -- eller snarare, korleis det meksikanske samfunnet svarar på det. Han skildrar ein veg der samfunnet kan gå frå fornekting og frykt til fredeleg handling tufta på fellesskapet, og oppmodar vanlege folk til å reisa seg og ta tak i landet si framtid. Dette er den første TEDTalk framført på eit anna språk enn engelsk.

Patricia Ryan: Ikkje insister på engelsk!

TEDxDubai

Patricia Ryan: Ikkje insister på engelsk!

1,883,122 views

Readability: 3.6


På TEDxDubai spør den erfarne engelsklæraren Patricia Ryan det provoserande spørsmålet: Er det store fokuset på engelsk eit hinder for spreiinga av store idear frå andre språksamfunn? (For eksempel: kva om Einstein måtte ta TOEFL-testen?) Her kjem ho med eit kjærleg forsvar for omsetjing og deling av idear..

Brene Brown: Krafta i å vere sårbar

TEDxHouston

Brene Brown: Krafta i å vere sårbar

37,041,854 views

Readability: 3.4


Brene Brown studerer mennesklege forbindelsar -- vår evne til å vise empati, høyre til og elske. I eit gripande føredrag på TEDxHouston deler ho djup innsikt frå forskinga si som førte til ei personleg søking etter å kjenne seg sjølv og å forstå menneska. Eit føredrag som er verd å dele.

Arthur Benjamin si oppskrift for å endra matematikkutdanninga

TED2009

Arthur Benjamin si oppskrift for å endra matematikkutdanninga

2,436,711 views

Readability: 4.6


Somme spør støtt mattelæraren: "Kjem eg nokon gong til å få nytte av funksjonsanalyse i det verkelege livet?" Og for dei fleste av oss, seier Arthur Benjamin, er svaret nei. Han kjem med eit dristig framlegg til korleis ein skal gjera matematikkutdanninga relevant i den digitale tidsalderen.

Yann Arthus-Bertrand captures fragile Earth in wide-angle

TED2009

Yann Arthus-Bertrand captures fragile Earth in wide-angle

822,987 views

Readability: 3.1


In this image-filled talk, Yann Arthus-Bertrand displays his three most recent projects on humanity and our habitat -- stunning aerial photographs in his series "The Earth From Above," personal interviews from around the globe featured in his web project "6 billion Others," and his soon-to-be-released movie, "Home," which documents human impact on the environment through breathtaking video.

Al Gore warns on the latest climate trends

TED2009

Al Gore warns on the latest climate trends

855,243 views

Readability: 4.6


At TED2009, Al Gore presents updated slides from around the globe to make the case that worrying climate trends are even worse than scientists predicted, and to make clear his stance on "clean coal."

Aimee Mullins og hennar 12 par bein

TED2009

Aimee Mullins og hennar 12 par bein

3,813,432 views

Readability: 3.8


Atlet, skodespelar og aktivist Aimee Mullins snakkar om beinprotesane hennar - et dusin fasinerande par - og superkreftane dei gir ho: fart, venleik, 15 cm ekstra høgde ... Ganske enkelt, redefinerar ho kva menneskekroppen kan vere.

Benjamin Zander - om musikk og lidenskap

TED2008

Benjamin Zander - om musikk og lidenskap

10,573,260 views

Readability: 2.5


Benjamin Zander har to smittsame lidenskapar: klassisk musikk, og å hjelpe oss å innsjå den ubrukte kjærleiken vår til den -- og vidare, vår ubrukte kjærleik for nye muligheiter, nye opplevingar og nye forbindingar.

Murray Gell-Mann om opphavet til språk

TED2007

Murray Gell-Mann om opphavet til språk

861,530 views

Readability: 3.6


Etter å ha talt på TED2007 om eleganse i fysikk gir den makelause Murray Gell-Mann eit raskt oversyn over ei anna interesse: søket etter eit felles opphav til våre moderne språk.

Hans Rosling avdekkjer ny innsikt om fattigdom

TED2007

Hans Rosling avdekkjer ny innsikt om fattigdom

3,432,242 views

Readability: 3.1


Forskar Hans Rosling brukar underhaldande dataverkty til å vise korleis land dreg seg sjølve ut av fattigdom. Han demonstrerar mellom anna Dollar Street, som samanliknar hushaldningar med varierande inntekt over heile verda. So gjer han noko verkeleg forbløffande.