English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: 30 gün ərzində yeni bir şey sınayın

Filmed:
10,363,984 views

Həyatda elə bir şey var ki, siz həmişə etmək istəmisiniz amma etməmisiniz? Matt Cutts təklif edir ki, onu 30 gündə etməyə çalışın. Bu qısa və sadə danışıq qarşıya məqsəd qoymaq və ona nail olmağın tutarlı yolunu göstərir.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Bir neçə il bundan əvvəl
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
özümü bir adətdə alışmış kimi hiss etdim
00:17
so I decided to follow in the footsteps
buna görə də görkəmli Amerikan filosofu Morgan Spurlock-un
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
ayaq izləri ilə gedərək
00:22
and try something new for 30 days.
30 gün ərzində yeni bir şeyi sınamağı qərara aldım.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Bu ideya əslində çox sadədir.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Hər zaman həyatınıza əlavə etmək istədiyiniz bir şeyi düşünün
00:30
and try it for the next 30 days.
və növbəti 30 gün ərzində bunu sınayın.
00:33
It turns out,
Sən demə,
00:36
30 days is just about the right amount of time
30 gün yeni bir adət yaratmaq,
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
məsələn xəbərlərə baxmaq,
00:40
like watching the news --
və ya hansısa adəti ləğv etmək
00:42
from your life.
üçün tam kifayətdir.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Mən bu 30 günlük sınaqları edərkən bir neçə şey öyrəndim.
00:46
The first was,
İlk olaraq,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
ayların gəlib keçərək unudulması əvəzinə
00:51
the time was much more memorable.
vaxt daha yadda qalan oldu.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Sınaq üçün mən bir ay ərzində hər gün bir şəkil çəkdim.
00:57
And I remember exactly where I was
Və həmin gün harada olduğumu
01:00
and what I was doing that day.
və nə etdiyimi tamamilə xatırlayıram.
01:03
I also noticed
Həmçinin gördüm ki,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
daha çətin 30 günlük sınaqlar etdikcə
01:08
my self-confidence grew.
mənim özümə inamım artdı.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Mən stolundan ayrılmayan kompyuter ustasından
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
əyləncə üçün işə velosiped ilə gedən
01:14
for fun.
bir şəxsə çevrildim.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Hətta keçən il mən Afrikanın ən uca zirvəsi olan
01:20
the highest mountain in Africa.
Klimancaro dağına çıxdım.
01:23
I would never have been that adventurous
Mən 30 günlük sınaqlara başlamadan əvvəl
01:25
before I started my 30-day challenges.
heç vaxt bu qədər macəraçı ola bilməzdim.
01:28
I also figured out
Həmçinin öyrəndim ki,
01:31
that if you really want something badly enough,
əgər nəyisə çox istəyirsənsə
01:33
you can do anything for 30 days.
30 gün ərzində istənilən hər şeyi edə bilərsən.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Heç roman yazmaq istəmisiniz?
01:38
Every November,
Hər Noyabr
01:40
tens of thousands of people
on minlərlə insan
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
öz 50,000 sözlük romanını 30 gün ərzində başdan yazmağa
01:44
in 30 days.
cəhd edir
01:48
It turns out, all you have to do
Deməli, bütün etməyin gərəkən
01:50
is write 1,667 words a day
bir ay ərzində hər gün 1 667 söz
01:52
for a month.
yazmaqdır.
01:55
So I did.
Mən bunu etdim.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Bu arada, bunun sirri günlük lazımi sözləri yazmadan
01:59
until you've written your words for the day.
yatmamaqdır.
02:01
You might be sleep-deprived,
Siz yuxusuz qala bilərsiniz
02:04
but you'll finish your novel.
amma romanı bitirəcəksiniz.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Mənim romanım Amerikanın möhtəşəm romanlarından biri oldumu?
02:08
No. I wrote it in a month.
Xeyr. Mən onu bir aya yazdım axı.
02:12
It's awful.
O çox pisdir.
02:14
But for the rest of my life,
Amma mən əgər həyatım boyu
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
John Hodgman (tanınmış yazıçı) ilə TED yığıncağımda görüşsəm
02:19
I don't have to say,
ona, "Mən kompyuter alimiyəm"
02:22
"I'm a computer scientist."
demək məcburiyyətində deyiləm.
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Xeyr, əgər istəsəm deyə bilərəm ki, "Mən yazıçıyam"
02:26
(Laughter)
(Gülüş)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Mənim qeyd etmək istədiyim sonuncu bir şey də var.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Mən öyrəndim ki kiçik, davamlı və durmadan edə biləcəyim
02:35
things I could keep doing,
dəyişikliklər etdikdə
02:38
they were more likely to stick.
onların məndə adət olma ehtimalı çox idi.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Böyük və çılğın hərəkətlər etmək heç də yanlış deyil.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Əslində, onlar çox əyləncəlidirlər.
02:45
But they're less likely to stick.
Amma onların sizdə adət olma ehtimalı azdır.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Mən şəkəri 30 günlük atanda
02:50
day 31 looked like this.
31-ci gün belə görünürdü.
02:52
(Laughter)
(Gülüş)
02:54
So here's my question to you:
Beləliklə sizdən soruşuram:
02:56
What are you waiting for?
Nəyi gözləyirsiniz?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Mən sizi əmin edirəm ki,
03:01
are going to pass
siz istəsəniz də, istəməsəniz də
03:03
whether you like it or not,
növbəti 30 gün gəlib keçəcək
03:05
so why not think about something
Bəs onda nə üçün
03:07
you have always wanted to try
həmişə sınamaq istədiyiniz bir şey düşünüb
03:09
and give it a shot
növbəti 30 gün ərzində
03:11
for the next 30 days.
bunu sınamayasınız?
03:13
Thanks.
Təşəkkürlər.
03:15
(Applause)
(Alqış)
03:17
Translated by Ruslan M
Reviewed by Gulchin Taghiyeva

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com