English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Prøv noe nytt i 30 dager

Filmed:
10,363,984 views

Er det noe du alltid har tenkt å gjøre, hatt lyst til å prøve, men bare ... har ikke? Matt Cutts foreslår: Prøv det i 30 dager. Dette korte, lettsindige innlegget tilbyr en ny måte å sette og nå mål på.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few yearsår agosiden,
For noen år siden,
00:15
I feltfølte like I was stucksittende fast in a rutRut,
følte jeg meg låst til gamle rutiner,
00:17
so I decidedbesluttet to followFølg in the footstepsfotspor
så jeg bestemte meg for å følge i fotsporene
00:20
of the great AmericanAmerikanske philosopherfilosof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
til den store amerikanske filosofen, Morgan Spurlock,
00:22
and try something newny for 30 daysdager.
og prøve noe nytt i 30 dager.
00:25
The ideaidé is actuallyfaktisk prettyganske simpleenkel.
Ideen er egentlig ganske simpel.
00:28
Think about something you've always wanted to addLegg til to your life
Tenk på noe du alltid har hatt lyst til å gjøre i livet,
00:30
and try it for the nextneste 30 daysdager.
og prøv det de neste 30 dagene
00:33
It turnssvinger out,
Det viser seg,
00:36
30 daysdager is just about the right amountbeløp of time
at 30 dager er akkurat passe lenge
00:38
to addLegg til a newny habitvane or subtracttrekk fra a habitvane --
for å legge til en vane, eller ta bort en vane --
00:40
like watchingse the newsnyheter --
som å se på nyheter --
00:42
from your life.
fra livet ditt.
00:44
There's a few things I learnedlært while doing these 30-day-dag challengesutfordringer.
Det er et par ting jeg lærte mens jeg gjorde disse 30-dagers utfordringene.
00:46
The first was,
Det første var,
00:49
insteadi stedet of the monthsmåneder flyingflying by, forgottenglemt,
at istedenfor at månedene flyr forbi, glemt,
00:51
the time was much more memorableminneverdige.
så blir tiden mye mer minneverdig.
00:54
This was partdel of a challengeutfordring I did to take a picturebilde everyhver day for a monthmåned.
Dette er fra en utfordring om å ta et bilde hver dag i en hel måned.
00:57
And I rememberhuske exactlynøyaktig where I was
Og jeg husker nøyaktig hvor jeg var
01:00
and what I was doing that day.
og hva jeg gjorde den dagen.
01:03
I alsoogså noticedla merke til
Jeg la også merke til
01:06
that as I startedstartet to do more and harderhardere 30-day-dag challengesutfordringer,
at ettersom jeg startet å gjøre flere og vanskeligere 30-dagers utfordringer
01:08
my self-confidenceselvtillit grewvokste.
så vokste selvtilliten min.
01:10
I wentgikk from desk-dwellingskrivebord-bolig computerdatamaskin nerdnerd
Jeg gikk fra å være en datanerd fastgrodd til kontorpulten
01:12
to the kindsnill of guy who bikessykler to work --
til typen som sykler til jobb --
01:14
for funmoro.
for moro skyld.
01:17
Even last yearår, I endedendte up hikingfotturer up MtMT. KilimanjaroKilimanjaro,
I fjor endte jeg til og med opp med å gå opp Mt. Kilimanjaro,
01:20
the highesthøyeste mountainfjell in AfricaAfrika.
det høyeste fjellet i Afrika.
01:23
I would never have been that adventurouseventyrlystne
Jeg ville aldri vært så eventyrlysten
01:25
before I startedstartet my 30-day-dag challengesutfordringer.
før jeg startet mine 30-dagers utfordringer.
01:28
I alsoogså figuredtenkte out
Jeg fant også ut
01:31
that if you really want something badlydårlig enoughnok,
at om du virkelig vil noe nok,
01:33
you can do anything for 30 daysdager.
så kan du gjøre hva som helst på 30 dager.
01:35
Have you ever wanted to writeskrive a novelroman?
Har du noen gang ønsket å skrive en roman?
01:38
EveryHver NovemberNovember,
Hver november,
01:40
tenstitus of thousandstusener of people
prøver tusenvis av mennesker
01:42
try to writeskrive theirderes ownegen 50,000-word-ordet novelroman from scratchripe
å skrive sin egen roman på 50.000 ord, helt fra bånn,
01:44
in 30 daysdager.
på 30 dager.
01:48
It turnssvinger out, all you have to do
Det viser seg at alt du trenger gjøre
01:50
is writeskrive 1,667 wordsord a day
er å skrive 1667 ord hver dag
01:52
for a monthmåned.
i en måned.
01:55
So I did.
Så det gjorde jeg.
01:57
By the way, the secrethemmelig is not to go to sleepsove
Forresten, hemmeligheten ligger i å ikke gå og legge seg
01:59
untilfør you've writtenskrevet your wordsord for the day.
før du har skrevet dagens kvote.
02:01
You mightkanskje be sleep-deprivedsøvnmangel,
Du blir kanskje søvnløs,
02:04
but you'llvil du finishbli ferdig your novelroman.
men du blir ferdig med romanen.
02:06
Now is my bookbok the nextneste great AmericanAmerikanske novelroman?
Så er min bok den neste store amerikanske romanen?
02:08
No. I wroteskrev it in a monthmåned.
Nei. Jeg skrev den på en måned.
02:12
It's awfulfryktelig.
Den er forferdelig.
02:14
But for the resthvile of my life,
Men for resten av livet,
02:17
if I meetmøte JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partyparti,
om jeg møter John Hodgeman på en TED fest,
02:19
I don't have to say,
trenger jeg ikke si,
02:22
"I'm a computerdatamaskin scientistforsker."
"Jeg er en dataingeniør."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistForfatter."
Nei, nei, for om jeg vil kan jeg si, "Jeg er en romanforfatter."
02:26
(LaughterLatter)
(Latter)
02:29
So here'sher er one last thing I'd like to mentionnevne.
Det er en siste ting jeg vil nevne.
02:32
I learnedlært that when I madelaget smallliten, sustainablebærekraftig changesEndringer,
Jeg lærte at når jeg gjorde små, bærekraftige forandringer,
02:35
things I could keep doing,
ting jeg kunne fortsette å gjøre,
02:38
they were more likelysannsynlig to stickpinne.
så var det mer sannsynlig at de ble permanente.
02:40
There's nothing wrongfeil with bigstor, crazygal challengesutfordringer.
Det er ingenting galt med store, gale utfordringer.
02:42
In factfaktum, they're a tontonn of funmoro.
Faktisk er de masser av moro.
02:45
But they're lessmindre likelysannsynlig to stickpinne.
Men det er ikke så sannsynlig at de vil vedvare.
02:48
When I gavega up sugarsukker for 30 daysdager,
Da jeg gikk uten sukker i 30 dager,
02:50
day 31 looked like this.
så dag 31 ut som dette.
02:52
(LaughterLatter)
(Latter)
02:54
So here'sher er my questionspørsmål to you:
Så her er mitt spørsmål til dere:
02:56
What are you waitingventer for?
Hva venter du på?
02:59
I guaranteegaranti you the nextneste 30 daysdager
Jeg garanterer deg at de neste 30 dagene
03:01
are going to passpassere
kommer til å komme og gå
03:03
whetherom you like it or not,
om du vil eller ikke,
03:05
so why not think about something
så hvorfor ikke tenke på noe
03:07
you have always wanted to try
du alltid har hatt lyst til å prøve
03:09
and give it a shotskudd
og gi det en sjanse
03:11
for the nextneste 30 daysdager.
de neste 30 dagene.
03:13
Thankstakk.
Takk.
03:15
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
03:17
Translated by Martin Hassel
Reviewed by Guro Sørumshaugen

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com