English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Prøv noe nytt i 30 dager

Filmed
Views 9,252,450

Er det noe du alltid har tenkt å gjøre, hatt lyst til å prøve, men bare ... har ikke? Matt Cutts foreslår: Prøv det i 30 dager. Dette korte, lettsindige innlegget tilbyr en ny måte å sette og nå mål på.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
For noen år siden,
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
følte jeg meg låst til gamle rutiner,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
så jeg bestemte meg for å følge i fotsporene
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
til den store amerikanske filosofen, Morgan Spurlock,
00:22
and try something new for 30 days.
og prøve noe nytt i 30 dager.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Ideen er egentlig ganske simpel.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Tenk på noe du alltid har hatt lyst til å gjøre i livet,
00:30
and try it for the next 30 days.
og prøv det de neste 30 dagene
00:33
It turns out,
Det viser seg,
00:36
30 days is just about the right amount of time
at 30 dager er akkurat passe lenge
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
for å legge til en vane, eller ta bort en vane --
00:40
like watching the news --
som å se på nyheter --
00:42
from your life.
fra livet ditt.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Det er et par ting jeg lærte mens jeg gjorde disse 30-dagers utfordringene.
00:46
The first was,
Det første var,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
at istedenfor at månedene flyr forbi, glemt,
00:51
the time was much more memorable.
så blir tiden mye mer minneverdig.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Dette er fra en utfordring om å ta et bilde hver dag i en hel måned.
00:57
And I remember exactly where I was
Og jeg husker nøyaktig hvor jeg var
01:00
and what I was doing that day.
og hva jeg gjorde den dagen.
01:03
I also noticed
Jeg la også merke til
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
at ettersom jeg startet å gjøre flere og vanskeligere 30-dagers utfordringer
01:08
my self-confidence grew.
så vokste selvtilliten min.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Jeg gikk fra å være en datanerd fastgrodd til kontorpulten
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
til typen som sykler til jobb --
01:14
for fun.
for moro skyld.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
I fjor endte jeg til og med opp med å gå opp Mt. Kilimanjaro,
01:20
the highest mountain in Africa.
det høyeste fjellet i Afrika.
01:23
I would never have been that adventurous
Jeg ville aldri vært så eventyrlysten
01:25
before I started my 30-day challenges.
før jeg startet mine 30-dagers utfordringer.
01:28
I also figured out
Jeg fant også ut
01:31
that if you really want something badly enough,
at om du virkelig vil noe nok,
01:33
you can do anything for 30 days.
så kan du gjøre hva som helst på 30 dager.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Har du noen gang ønsket å skrive en roman?
01:38
Every November,
Hver november,
01:40
tens of thousands of people
prøver tusenvis av mennesker
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
å skrive sin egen roman på 50.000 ord, helt fra bånn,
01:44
in 30 days.
på 30 dager.
01:48
It turns out, all you have to do
Det viser seg at alt du trenger gjøre
01:50
is write 1,667 words a day
er å skrive 1667 ord hver dag
01:52
for a month.
i en måned.
01:55
So I did.
Så det gjorde jeg.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Forresten, hemmeligheten ligger i å ikke gå og legge seg
01:59
until you've written your words for the day.
før du har skrevet dagens kvote.
02:01
You might be sleep-deprived,
Du blir kanskje søvnløs,
02:04
but you'll finish your novel.
men du blir ferdig med romanen.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Så er min bok den neste store amerikanske romanen?
02:08
No. I wrote it in a month.
Nei. Jeg skrev den på en måned.
02:12
It's awful.
Den er forferdelig.
02:14
But for the rest of my life,
Men for resten av livet,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
om jeg møter John Hodgeman på en TED fest,
02:19
I don't have to say,
trenger jeg ikke si,
02:22
"I'm a computer scientist."
"Jeg er en dataingeniør."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Nei, nei, for om jeg vil kan jeg si, "Jeg er en romanforfatter."
02:26
(Laughter)
(Latter)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Det er en siste ting jeg vil nevne.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Jeg lærte at når jeg gjorde små, bærekraftige forandringer,
02:35
things I could keep doing,
ting jeg kunne fortsette å gjøre,
02:38
they were more likely to stick.
så var det mer sannsynlig at de ble permanente.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Det er ingenting galt med store, gale utfordringer.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Faktisk er de masser av moro.
02:45
But they're less likely to stick.
Men det er ikke så sannsynlig at de vil vedvare.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Da jeg gikk uten sukker i 30 dager,
02:50
day 31 looked like this.
så dag 31 ut som dette.
02:52
(Laughter)
(Latter)
02:54
So here's my question to you:
Så her er mitt spørsmål til dere:
02:56
What are you waiting for?
Hva venter du på?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Jeg garanterer deg at de neste 30 dagene
03:01
are going to pass
kommer til å komme og gå
03:03
whether you like it or not,
om du vil eller ikke,
03:05
so why not think about something
så hvorfor ikke tenke på noe
03:07
you have always wanted to try
du alltid har hatt lyst til å prøve
03:09
and give it a shot
og gi det en sjanse
03:11
for the next 30 days.
de neste 30 dagene.
03:13
Thanks.
Takk.
03:15
(Applause)
(Applaus)
03:17
Translated by Martin Hassel
Reviewed by Guro Sørumshaugen

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com