English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Probeer iets nieuws gedurende 30 dagen

Filmed:
10,363,984 views

Is er iets wat je altijd al wilde doen, maar gewoon ... nog niet deed? Matt Cutts suggereert: probeer het 30 dagen. Dit korte, luchtige praatje biedt een duidelijke manier om na te denken over het stellen en het bereiken van doelen.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewweinig yearsjaar agogeleden,
Een paar jaar geleden
00:15
I feltvoelde like I was stuckgeplakt in a rutsleur,
voelde ik me alsof ik vast zat in een sleur,
00:17
so I decidedbeslist to followvolgen in the footstepsvoetstappen
dus besloot ik om in de voetsporen te treden
00:20
of the great AmericanAmerikaanse philosopherfilosoof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
van de grote Amerikaanse filosoof, Morgan Spurlock,
00:22
and try something newnieuwe for 30 daysdagen.
en iets nieuws te proberen gedurende 30 dagen.
00:25
The ideaidee is actuallywerkelijk prettymooi simpleeenvoudig.
Het idee is eigenlijk vrij simpel.
00:28
Think about something you've always wanted to addtoevoegen to your life
Denk aan iets wat je altijd al hebt willen toevoegen aan je leven
00:30
and try it for the nextvolgende 30 daysdagen.
en probeer het gedurende de volgende 30 dagen.
00:33
It turnsbochten out,
Het blijkt dat
00:36
30 daysdagen is just about the right amountbedrag of time
30 dagen zo ongeveer de juiste hoeveelheid tijd is
00:38
to addtoevoegen a newnieuwe habitgewoonte or subtractaftrekken a habitgewoonte --
om een nieuwe gewoonte aan te leren of af te leren --
00:40
like watchingkijken the newsnieuws --
zoals het bekijken van het nieuws --
00:42
from your life.
in je leven.
00:44
There's a fewweinig things I learnedgeleerd while doing these 30-day-dag challengesuitdagingen.
Er zijn een paar dingen die ik geleerd heb tijdens deze 30-daagse uitdagingen.
00:46
The first was,
Het eerste,
00:49
insteadin plaats daarvan of the monthsmaanden flyingvliegend by, forgottenvergeten,
in plaats van dat de maanden voorbij vlogen, vergeten,
00:51
the time was much more memorablememorabele.
was de tijd veel meer memorabel.
00:54
This was partdeel of a challengeuitdaging I did to take a pictureafbeelding everyelk day for a monthmaand.
Dit was onderdeel van een uitdaging waarbij ik gedurende een maand elke dag een foto nam.
00:57
And I rememberonthouden exactlyprecies where I was
Ik herinner me precies waar ik was
01:00
and what I was doing that day.
en wat ik deed die dag.
01:03
I alsoook noticedmerkte
Ik heb ook gemerkt
01:06
that as I startedbegonnen to do more and harderharder 30-day-dag challengesuitdagingen,
dat toen ik meer en moeilijker uitdagingen begon te doen,
01:08
my self-confidencezelfvertrouwen grewgroeide.
mijn zelfvertrouwen groeide.
01:10
I wentgegaan from desk-dwellingBureau-woning computercomputer nerdnerd
Ik ging van een aan de computer gekluisterde nerd
01:12
to the kindsoort of guy who bikesfietsen to work --
naar een man die naar het werk fietst --
01:14
for funpret.
voor de lol.
01:17
Even last yearjaar, I endedbeëindigde up hikingwandelen up MtMt. KilimanjaroKilimanjaro,
Zo beklom ik vorig jaar Mount Kilimanjaro,
01:20
the highesthoogst mountainberg- in AfricaAfrika.
de hoogste berg in Afrika.
01:23
I would never have been that adventurousavontuurlijke
Ik zou nooit zo avontuurlijk geweest zijn
01:25
before I startedbegonnen my 30-day-dag challengesuitdagingen.
voordat ik aan mijn 30-dagen-uitdagingen begon.
01:28
I alsoook figuredbedacht out
Ik heb ook bedacht
01:31
that if you really want something badlyslecht enoughgenoeg,
dat als je echt iets graag genoeg wilt,
01:33
you can do anything for 30 daysdagen.
je alles kunt doen gedurende 30 dagen.
01:35
Have you ever wanted to writeschrijven a novelroman?
Heb je ooit een roman willen schrijven?
01:38
EveryElke NovemberNovember,
Elk jaar in november
01:40
tenstientallen of thousandsduizenden of people
proberen tienduizenden mensen
01:42
try to writeschrijven theirhun owneigen 50,000-word-woord novelroman from scratchkrassen
hun eigen roman van 50.000 woorden te schrijven, startend van niets,
01:44
in 30 daysdagen.
in 30 dagen.
01:48
It turnsbochten out, all you have to do
Het blijkt dat het enige dat je moet doen,
01:50
is writeschrijven 1,667 wordstekst a day
is: 1.667 woorden per dag schrijven
01:52
for a monthmaand.
gedurende een maand.
01:55
So I did.
Dat deed ik dus.
01:57
By the way, the secretgeheim is not to go to sleepslaap
Tussen haakjes, het geheim is om niet te gaan slapen
01:59
untiltot you've writtengeschreven your wordstekst for the day.
totdat je je woorden voor de dag geschreven hebt.
02:01
You mightmacht be sleep-deprivedslaap beroofd,
Je hebt dan misschien slaaptekort,
02:04
but you'llje zult finishaf hebben your novelroman.
maar je roman zal klaar zijn.
02:06
Now is my bookboek the nextvolgende great AmericanAmerikaanse novelroman?
Is mijn boek de volgende grote Amerikaanse roman?
02:08
No. I wroteschreef it in a monthmaand.
Nee. Ik schreef het in een maand.
02:12
It's awfulafschuwelijk.
Het is vreselijk.
02:14
But for the restrust uit of my life,
Maar voor de rest van mijn leven hoef ik,
02:17
if I meetontmoeten JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partyfeest,
als ik John Hodgman ontmoet op een feestje bij TED,
02:19
I don't have to say,
niet te zeggen:
02:22
"I'm a computercomputer scientistwetenschapper."
"Ik ben computerwetenschapper."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistschrijver."
Nee, nee, als ik wil kan ik zeggen: "Ik schrijf romans."
02:26
(LaughterGelach)
(Gelach)
02:29
So here'shier is one last thing I'd like to mentionnoemen.
Nog een laatste ding dat ik zou willen vermelden.
02:32
I learnedgeleerd that when I madegemaakt smallklein, sustainableduurzame changesveranderingen,
Ik heb geleerd dat wanneer ik kleine, duurzame veranderingen toepas,
02:35
things I could keep doing,
dingen die ik kan blijven doen,
02:38
they were more likelywaarschijnlijk to stickstok.
ze meer kans hebben om gewoontes te worden.
02:40
There's nothing wrongfout with biggroot, crazygek challengesuitdagingen.
Er is niets mis met grote, gekke uitdagingen.
02:42
In factfeit, they're a tonton of funpret.
In feite geven ze een hoop lol.
02:45
But they're lessminder likelywaarschijnlijk to stickstok.
Maar het is minder waarschijnlijk dat ze gewoontes worden.
02:48
When I gavegaf up sugarsuiker for 30 daysdagen,
Toen ik suiker opgaf gedurende 30 dagen,
02:50
day 31 lookedkeek like this.
zag dag 31 er zo uit.
02:52
(LaughterGelach)
(Gelach)
02:54
So here'shier is my questionvraag to you:
Mijn vraag aan jullie is:
02:56
What are you waitingaan het wachten for?
waar wacht je nog op?
02:59
I guaranteegarantie you the nextvolgende 30 daysdagen
Ik garandeer je dat de komende 30 dagen
03:01
are going to passslagen voor
voorbij zullen gaan,
03:03
whetherof you like it or not,
of je het nu leuk vindt of niet.
03:05
so why not think about something
Waarom bedenk je niets
03:07
you have always wanted to try
dat je altijd al wilde proberen?
03:09
and give it a shotschot
Geef het een kans
03:11
for the nextvolgende 30 daysdagen.
de volgende 30 dagen.
03:13
ThanksBedankt.
Dank u.
03:15
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
03:17
Translated by Christel Foncke
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com