ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Probeer iets nieuws gedurende 30 dagen

Filmed:
10,363,984 views

Is er iets wat je altijd al wilde doen, maar gewoon ... nog niet deed? Matt Cutts suggereert: probeer het 30 dagen. Dit korte, luchtige praatje biedt een duidelijke manier om na te denken over het stellen en het bereiken van doelen.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A fewweinig yearsjaar agogeleden,
0
0
2000
Een paar jaar geleden
00:17
I feltvoelde like I was stuckgeplakt in a rutsleur,
1
2000
3000
voelde ik me alsof ik vast zat in een sleur,
00:20
so I decidedbeslist to followvolgen in the footstepsvoetstappen
2
5000
2000
dus besloot ik om in de voetsporen te treden
00:22
of the great AmericanAmerikaanse philosopherfilosoof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
3
7000
3000
van de grote Amerikaanse filosoof, Morgan Spurlock,
00:25
and try something newnieuwe for 30 daysdagen.
4
10000
3000
en iets nieuws te proberen gedurende 30 dagen.
00:28
The ideaidee is actuallywerkelijk prettymooi simpleeenvoudig.
5
13000
2000
Het idee is eigenlijk vrij simpel.
00:30
Think about something you've always wanted to addtoevoegen to your life
6
15000
3000
Denk aan iets wat je altijd al hebt willen toevoegen aan je leven
00:33
and try it for the nextvolgende 30 daysdagen.
7
18000
3000
en probeer het gedurende de volgende 30 dagen.
00:36
It turnsbochten out,
8
21000
2000
Het blijkt dat
00:38
30 daysdagen is just about the right amountbedrag of time
9
23000
2000
30 dagen zo ongeveer de juiste hoeveelheid tijd is
00:40
to addtoevoegen a newnieuwe habitgewoonte or subtractaftrekken a habitgewoonte --
10
25000
2000
om een nieuwe gewoonte aan te leren of af te leren --
00:42
like watchingkijken the newsnieuws --
11
27000
2000
zoals het bekijken van het nieuws --
00:44
from your life.
12
29000
2000
in je leven.
00:46
There's a fewweinig things I learnedgeleerd while doing these 30-day-dag challengesuitdagingen.
13
31000
3000
Er zijn een paar dingen die ik geleerd heb tijdens deze 30-daagse uitdagingen.
00:49
The first was,
14
34000
2000
Het eerste,
00:51
insteadin plaats daarvan of the monthsmaanden flyingvliegend by, forgottenvergeten,
15
36000
3000
in plaats van dat de maanden voorbij vlogen, vergeten,
00:54
the time was much more memorablememorabele.
16
39000
3000
was de tijd veel meer memorabel.
00:57
This was partdeel of a challengeuitdaging I did to take a pictureafbeelding everyelk day for a monthmaand.
17
42000
3000
Dit was onderdeel van een uitdaging waarbij ik gedurende een maand elke dag een foto nam.
01:00
And I rememberonthouden exactlyprecies where I was
18
45000
3000
Ik herinner me precies waar ik was
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
en wat ik deed die dag.
01:06
I alsoook noticedmerkte
20
51000
2000
Ik heb ook gemerkt
01:08
that as I startedbegonnen to do more and harderharder 30-day-dag challengesuitdagingen,
21
53000
2000
dat toen ik meer en moeilijker uitdagingen begon te doen,
01:10
my self-confidencezelfvertrouwen grewgroeide.
22
55000
2000
mijn zelfvertrouwen groeide.
01:12
I wentgegaan from desk-dwellingBureau-woning computercomputer nerdnerd
23
57000
2000
Ik ging van een aan de computer gekluisterde nerd
01:14
to the kindsoort of guy who bikesfietsen to work --
24
59000
3000
naar een man die naar het werk fietst --
01:17
for funpret.
25
62000
3000
voor de lol.
01:20
Even last yearjaar, I endedbeëindigde up hikingwandelen up MtMt. KilimanjaroKilimanjaro,
26
65000
3000
Zo beklom ik vorig jaar Mount Kilimanjaro,
01:23
the highesthoogst mountainberg- in AfricaAfrika.
27
68000
2000
de hoogste berg in Afrika.
01:25
I would never have been that adventurousavontuurlijke
28
70000
3000
Ik zou nooit zo avontuurlijk geweest zijn
01:28
before I startedbegonnen my 30-day-dag challengesuitdagingen.
29
73000
3000
voordat ik aan mijn 30-dagen-uitdagingen begon.
01:31
I alsoook figuredbedacht out
30
76000
2000
Ik heb ook bedacht
01:33
that if you really want something badlyslecht enoughgenoeg,
31
78000
2000
dat als je echt iets graag genoeg wilt,
01:35
you can do anything for 30 daysdagen.
32
80000
3000
je alles kunt doen gedurende 30 dagen.
01:38
Have you ever wanted to writeschrijven a novelroman?
33
83000
2000
Heb je ooit een roman willen schrijven?
01:40
EveryElke NovemberNovember,
34
85000
2000
Elk jaar in november
01:42
tenstientallen of thousandsduizenden of people
35
87000
2000
proberen tienduizenden mensen
01:44
try to writeschrijven theirhun owneigen 50,000-word-woord novelroman from scratchkrassen
36
89000
4000
hun eigen roman van 50.000 woorden te schrijven, startend van niets,
01:48
in 30 daysdagen.
37
93000
2000
in 30 dagen.
01:50
It turnsbochten out, all you have to do
38
95000
2000
Het blijkt dat het enige dat je moet doen,
01:52
is writeschrijven 1,667 wordstekst a day
39
97000
3000
is: 1.667 woorden per dag schrijven
01:55
for a monthmaand.
40
100000
2000
gedurende een maand.
01:57
So I did.
41
102000
2000
Dat deed ik dus.
01:59
By the way, the secretgeheim is not to go to sleepslaap
42
104000
2000
Tussen haakjes, het geheim is om niet te gaan slapen
02:01
untiltot you've writtengeschreven your wordstekst for the day.
43
106000
3000
totdat je je woorden voor de dag geschreven hebt.
02:04
You mightmacht be sleep-deprivedslaap beroofd,
44
109000
2000
Je hebt dan misschien slaaptekort,
02:06
but you'llje zult finishaf hebben your novelroman.
45
111000
2000
maar je roman zal klaar zijn.
02:08
Now is my bookboek the nextvolgende great AmericanAmerikaanse novelroman?
46
113000
4000
Is mijn boek de volgende grote Amerikaanse roman?
02:12
No. I wroteschreef it in a monthmaand.
47
117000
2000
Nee. Ik schreef het in een maand.
02:14
It's awfulafschuwelijk.
48
119000
3000
Het is vreselijk.
02:17
But for the restrust uit of my life,
49
122000
2000
Maar voor de rest van mijn leven hoef ik,
02:19
if I meetontmoeten JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partyfeest,
50
124000
3000
als ik John Hodgman ontmoet op een feestje bij TED,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
niet te zeggen:
02:24
"I'm a computercomputer scientistwetenschapper."
52
129000
2000
"Ik ben computerwetenschapper."
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistschrijver."
53
131000
3000
Nee, nee, als ik wil kan ik zeggen: "Ik schrijf romans."
02:29
(LaughterGelach)
54
134000
3000
(Gelach)
02:32
So here'shier is one last thing I'd like to mentionnoemen.
55
137000
3000
Nog een laatste ding dat ik zou willen vermelden.
02:35
I learnedgeleerd that when I madegemaakt smallklein, sustainableduurzame changesveranderingen,
56
140000
3000
Ik heb geleerd dat wanneer ik kleine, duurzame veranderingen toepas,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
dingen die ik kan blijven doen,
02:40
they were more likelywaarschijnlijk to stickstok.
58
145000
2000
ze meer kans hebben om gewoontes te worden.
02:42
There's nothing wrongfout with biggroot, crazygek challengesuitdagingen.
59
147000
3000
Er is niets mis met grote, gekke uitdagingen.
02:45
In factfeit, they're a tonton of funpret.
60
150000
3000
In feite geven ze een hoop lol.
02:48
But they're lessminder likelywaarschijnlijk to stickstok.
61
153000
2000
Maar het is minder waarschijnlijk dat ze gewoontes worden.
02:50
When I gavegaf up sugarsuiker for 30 daysdagen,
62
155000
2000
Toen ik suiker opgaf gedurende 30 dagen,
02:52
day 31 lookedkeek like this.
63
157000
2000
zag dag 31 er zo uit.
02:54
(LaughterGelach)
64
159000
2000
(Gelach)
02:56
So here'shier is my questionvraag to you:
65
161000
3000
Mijn vraag aan jullie is:
02:59
What are you waitingaan het wachten for?
66
164000
2000
waar wacht je nog op?
03:01
I guaranteegarantie you the nextvolgende 30 daysdagen
67
166000
2000
Ik garandeer je dat de komende 30 dagen
03:03
are going to passslagen voor
68
168000
2000
voorbij zullen gaan,
03:05
whetherof you like it or not,
69
170000
2000
of je het nu leuk vindt of niet.
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
Waarom bedenk je niets
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
dat je altijd al wilde proberen?
03:11
and give it a shotschot
72
176000
2000
Geef het een kans
03:13
for the nextvolgende 30 daysdagen.
73
178000
2000
de volgende 30 dagen.
03:15
ThanksBedankt.
74
180000
2000
Dank u.
03:17
(ApplauseApplaus)
75
182000
4000
(Applaus)
Translated by Christel Foncke
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com