ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Próbuj co nowego bez miesionc

Filmed:
10,363,984 views

Mocie co takigo, coście dycki chcieli robić ino... jeszcze żeście ani nie zaczli? Matt Cutts godo: próbujcie to bez 30 dni. W tyj krōtkiej a pociesznyj godce dowo nom rady, jak se wytyczyć cyl a go zrealizōwać.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A few years ago,
0
0
2000
Niy tak downo tymu poczuł żech,
że mi żywot zmierznōł,
00:17
I felt like I was stuck in a rut,
1
2000
3000
00:20
so I decided to follow in the footsteps
2
5000
2000
i żech se spomniōł na to,
00:22
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
3
7000
3000
co gōdoł wielki amerykański
filozof, Morgan Spurlock,
00:25
and try something new for 30 days.
4
10000
3000
coby kożdy miesiōnc
cosik nowego sprōbować.
00:28
The idea is actually pretty simple.
5
13000
2000
Ideja bōła prosto.
00:30
Think about something you've always wanted to add to your life
6
15000
3000
Spomnij se, cożeś dycki chciōł robić,
00:33
and try it for the next 30 days.
7
18000
3000
a rōb to ciyngiem bez 30 dni.
00:36
It turns out,
8
21000
2000
Wychodzi na to, że miesiōnc
to je akurat tela czasu,
00:38
30 days is just about the right amount of time
9
23000
2000
00:40
to add a new habit or subtract a habit --
10
25000
2000
coby zaczonć jakie nowe hobby,
abo jaki nawyk pociepać,
00:42
like watching the news --
11
27000
2000
na tyn przikład,
00:44
from your life.
12
29000
2000
choby ôglondanie dziennika.
00:46
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
13
31000
3000
A przy tym żech sie tyż trocha nauczył.
00:49
The first was,
14
34000
2000
Najprzōd to,
00:51
instead of the months flying by, forgotten,
15
36000
3000
że jak co nowego zaczinosz,
to ci sie żywot tak nie mierznie,
00:54
the time was much more memorable.
16
39000
3000
ino se lepszy pamientosz, co żeś robiōł.
00:57
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
17
42000
3000
Jo se kożdy dzień
w tym miesiōncu robiōł zdjyncie,
01:00
And I remember exactly where I was
18
45000
3000
cobych pamientoł, kaj żech bōł
i co żech robił.
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
01:06
I also noticed
20
51000
2000
I ôroz mie napadło,
że co roz to ciyższe se zadania wymyślom.
01:08
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
21
53000
2000
01:10
my self-confidence grew.
22
55000
2000
Wiym, że moga wiyncyj,
jak mi sie zdo.
01:12
I went from desk-dwelling computer nerd
23
57000
2000
Bōłżech dupa w kraglu,
co przy biurku siedzi,
01:14
to the kind of guy who bikes to work --
24
59000
3000
a tera jeżdża do roboty na kole.
01:17
for fun.
25
62000
3000
I mōm z tego radość!
(Lachanie)
01:20
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
26
65000
3000
A łońskigo roku to żech nawet wloz
na Kilimandżaro,
01:23
the highest mountain in Africa.
27
68000
2000
nojwyższo góra we Afryce.
01:25
I would never have been that adventurous
28
70000
3000
I nigdy bych na to nie przyszōł,
kieby nie te zadania kożdy miesiōnc.
01:28
before I started my 30-day challenges.
29
73000
3000
01:31
I also figured out
30
76000
2000
I też se zdołech sprawa,
że jak co naprowda chcesz,
01:33
that if you really want something badly enough,
31
78000
2000
01:35
you can do anything for 30 days.
32
80000
3000
to bele co możesz robić bez 30 dni.
01:38
Have you ever wanted to write a novel?
33
83000
2000
Ôd bajtla żeś chcioł naszkryflać ksiōnżka?
01:40
Every November,
34
85000
2000
W kożdy listopad
01:42
tens of thousands of people
35
87000
2000
mocka ludzi
01:44
try to write their own 50,000-word novel from scratch
36
89000
4000
próbuje naszkryflać piyrsze
50 000 słów swoji ksiōnżki,
01:48
in 30 days.
37
93000
2000
za miesiōnc.
01:50
It turns out, all you have to do
38
95000
2000
Wychodzi na to, że trza naszkryflać
ino 1667 słów za dziyń
01:52
is write 1,667 words a day
39
97000
3000
01:55
for a month.
40
100000
2000
bez cołki miesiōnc.
01:57
So I did.
41
102000
2000
To żech tak zrobiōł!
01:59
By the way, the secret is not to go to sleep
42
104000
2000
Ino nie śmisz iść spać,
02:01
until you've written your words for the day.
43
106000
3000
aż nie naszkryflosz tego, co mōsz.
02:04
You might be sleep-deprived,
44
109000
2000
Możno bydzieś niewyspany,
02:06
but you'll finish your novel.
45
111000
2000
ale ksiōnżka skōńczysz.
02:08
Now is my book the next great American novel?
46
113000
4000
Prowda, że za ta moja ksiōnżka
Nobla mi nie dadzōm.
02:12
No. I wrote it in a month.
47
117000
2000
Bez miesionc żech jōm szrajbnōł.
02:14
It's awful.
48
119000
3000
Je richtik żadno!
(Lachanie)
02:17
But for the rest of my life,
49
122000
2000
Ale tera
02:19
if I meet John Hodgman at a TED party,
50
124000
3000
jak sie trefimy ze Johnem
Hodgmanem na TEDzie,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
nie byda godoł:
02:24
"I'm a computer scientist."
52
129000
2000
"Jeżech fachman ôd komputerów".
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
53
131000
3000
Ino jak byda chcioł,
to moga pedzieć: "jeżech pisorz".
02:29
(Laughter)
54
134000
3000
(Lachanie)
02:32
So here's one last thing I'd like to mention.
55
137000
3000
A na ôstatek chca wom jeszcze pedzieć,
02:35
I learned that when I made small, sustainable changes,
56
140000
3000
że jak żech wprowadzōł
małe zmiany krok po kroku,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
to mi to szło, a żarło,
02:40
they were more likely to stick.
58
145000
2000
i mi sie udowało to robić ciyngiem.
02:42
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
59
147000
3000
Wielkie wyzwania sōm richtik gryfne
02:45
In fact, they're a ton of fun.
60
150000
3000
i je z nich kupa radości.
Ino mosz meńsze szanse, że ci sie udo.
02:48
But they're less likely to stick.
61
153000
2000
02:50
When I gave up sugar for 30 days,
62
155000
2000
Kiej żech nie jod cukru bez 30 dni,
02:52
day 31 looked like this.
63
157000
2000
dzień 31 wyglondoł tak.
02:54
(Laughter)
64
159000
2000
(Lachanie)
02:56
So here's my question to you:
65
161000
3000
Zatym pytom sie wos:
02:59
What are you waiting for?
66
164000
2000
na co czekocie?
03:01
I guarantee you the next 30 days
67
166000
2000
Gwarantuja wom, że 30 dni przejdzie,
03:03
are going to pass
68
168000
2000
czy sie wōm to podobo czy nie.
03:05
whether you like it or not,
69
170000
2000
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
To co wōm szkodzi spróbować robić coś,
coście dycki chcieli?
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
03:11
and give it a shot
72
176000
2000
Biercie sie za to!
03:13
for the next 30 days.
73
178000
2000
Bez nastympne 30 dni.
03:15
Thanks.
74
180000
2000
Dziynka.
03:17
(Applause)
75
182000
4000
(Klackanie)
Translated by Barbara Lawniczek
Reviewed by Krystian Aparta

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com