English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: išbandykite ką nors naujo per 30 dienų

Filmed:
10,363,984 views

Ar yra dalykų, kuriuos visada planavote, norėjote padaryti, bet tiesiog... nepadarėte? Matt Cutt pataria: pamėginkite tai padaryti per 30 dienų. Ši trumpa, linksma kalba siūlo tikslų būdą, kaip elgtis, nusistant ir siekiant savo tikslų.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewnedaug yearsmetai agoprieš,
Prieš keletą metų
00:15
I feltjaučiamas like I was stuckįstrigo in a rutrujoti,
aš jaučiausi įstrigęs rutinos vėžiose,
00:17
so I decidednusprendė to followsekite in the footstepspėdomis
taigi nusprendžiau pasekti
00:20
of the great AmericanAmerikos philosopherfilosofas, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
didžio Amerikos filosofo, Morgan Spurlock, pėdomis
00:22
and try something newnaujas for 30 daysdienos.
ir išbandyti ką nors naujo per 30 dienų.
00:25
The ideaidėja is actuallyiš tikrųjų prettygana simplepaprasta.
Pati idėja, iš tiesų, yra pakankamai paprasta.
00:28
Think about something you've always wanted to addpapildyti to your life
Prisiminkite ką nors, ką visada norėjote pridėti prie savo gyvenimo
00:30
and try it for the nextKitas 30 daysdienos.
ir pamėginkite tai daryti 30 dienų.
00:33
It turnspasisuka out,
Pasirodo,
00:36
30 daysdienos is just about the right amountsuma of time
30 dienų yra puikus laiko tarpas
00:38
to addpapildyti a newnaujas habitįprotis or subtractatimti a habitįprotis --
įsigyti arba atsikratyti naujo įpročio -
00:40
like watchingžiūriu the newsnaujienos --
tarkim, žinių žiūrėjimo -
00:42
from your life.
jūsų gyvenime.
00:44
There's a fewnedaug things I learnedišmoko while doing these 30-day-diena challengesiššūkiai.
Kol atlikinėjau šiuos 30-ties dienų iššūkius, išmokau keletą dalykų.
00:46
The first was,
Pirmiausia,
00:49
insteadvietoj to of the monthsmėnesių flyingskraidantis by, forgottenpamiršta,
vietoj to, kad mėnesiai nepastebimai praskrietų,
00:51
the time was much more memorableįsimintina.
laikas pasidarė daug įsimintinesnis.
00:54
This was partdalis of a challengeiššūkis I did to take a picturenuotrauka everykiekvienas day for a monthانیم Spartlentiskemokija atskirliskartonas popkuart.
Tai buvo dalis išbandymo, kuri nusistačiau - visą mėnesį fotografuoti kiekvieną dieną.
00:57
And I rememberPrisiminti exactlytiksliai where I was
Ir aš tiksliai prisimenu, kur buvau
01:00
and what I was doing that day.
ir ką tą dieną veikiau.
01:03
I alsotaip pat noticedpastebėjau
Taip pat pastebėjau,
01:06
that as I startedprasidėjo to do more and hardersunkiau 30-day-diena challengesiššūkiai,
kad kai pradėjau daryti sudėtingesnius 30-ties dienų išbandymus,
01:08
my self-confidencepasitikėjimą savimi grewaugo.
išaugo mano pasitikėjimas savimi.
01:10
I wentnuėjo from desk-dwellingstalas-gyvenamosios patalpos computerkompiuteris nerdnerd
Nuo nuolat prie kompiuterio stalo sėdinčio nuobodos, aš tapau
01:12
to the kindmalonus of guy who bikesdviračiai to work --
tokiu vaikinu, kuris į darbą atvažiuoja su dviračiu -
01:14
for funlinksma.
kad būtų linksmiau.
01:17
Even last yearmetai, I endedbaigėsi up hikingžygiai pėsčiomis up MtMT. KilimanjaroKilimandžaras,
Netgi galų gale praeitais metais aš užkopiau į Kilimandžaro kalną -
01:20
the highestaukščiausias mountainkalnas in AfricaAfrika.
aukčiausią kalną Afrikoje.
01:23
I would never have been that adventurousdrąsus
Aš niekada nebūčiau toks ištroškęs nuotykių,
01:25
before I startedprasidėjo my 30-day-diena challengesiššūkiai.
jeigu nebūčiau pradėjęs savo 30-ties dienų išbandymų.
01:28
I alsotaip pat figuredfigured out
Aš taip pat išsiaiškinau,
01:31
that if you really want something badlyblogai enoughpakankamai,
kad jeigu tikrai kažko labai norite,
01:33
you can do anything for 30 daysdienos.
jūs galite padaryti bet ką per 30 dienų.
01:35
Have you ever wanted to writeparašyk a novelromanas?
Ar kada nors norėjote parašyti novelę?
01:38
EveryKiekvienas NovemberLapkričio,
Lapkričio pradžioje,
01:40
tensdešimtys of thousandstūkstančiai of people
dešimtys tūkstančių žmonių
01:42
try to writeparašyk their ownsavo 50,000-word-žodis novelromanas from scratchsubraižyti
bando parašyti savo 50 000 žodžių novelę nuo nulio
01:44
in 30 daysdienos.
per 30 dienų.
01:48
It turnspasisuka out, all you have to do
Pasirodo, viskas, ką jums reikia daryti,
01:50
is writeparašyk 1,667 wordsžodžiai a day
yra parašyti 1,667 žodžius per dieną
01:52
for a monthانیم Spartlentiskemokija atskirliskartonas popkuart.
ir taip visą mėnesį.
01:55
So I did.
Aš tai ir padariau.
01:57
By the way, the secretpaslaptis is not to go to sleepmiegoti
Beje, paslaptis yra neiti miegoti tol,
01:59
untiliki you've writtenparašyta your wordsžodžiai for the day.
kol neparašote dienos žodžių normos.
02:01
You mightgali be sleep-deprivedmiego-atimta,
Galbūt jums ir trūks miego,
02:04
but you'lltu būsi finishbaigti your novelromanas.
bet jūs pabaigsite savo novelę.
02:06
Now is my bookknyga the nextKitas great AmericanAmerikos novelromanas?
Bet ar mano knyga yra busima didi Amerikos novelė?
02:08
No. I wroteparašė it in a monthانیم Spartlentiskemokija atskirliskartonas popkuart.
Ne. Aš ją parašiau per mėnesį.
02:12
It's awfulbaisus.
Ji baisi.
02:14
But for the restpoilsis of my life,
Bet visą likusį gyvenimą,
02:17
if I meetsusitikti JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partyvakarėlis,
jeigu sutiksiu John Hodgman TED vakarėlyje,
02:19
I don't have to say,
neturėsiu sakyti,
02:22
"I'm a computerkompiuteris scientistmokslininkas."
"Aš esu kompiuterių mokslininkas."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistrašytojas."
Ne ne, jeigu norėsiu, galėsiu sakyti "Aš esu romanų rašytojas".
02:26
(LaughterJuokas)
(Juokas)
02:29
So here'sčia yra one last thing I'd like to mentionpaminėti.
Taigi, štai paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti.
02:32
I learnedišmoko that when I madepagamintas smallmažas, sustainabletvarus changespokyčiai,
Aš pasimokiau, kad kai darydavau mažus, tvirtus pasikeitimus,
02:35
things I could keep doing,
dalykai, kuriuos galėčiau vis daryti,
02:38
they were more likelytikėtina to stickklijuoti.
labiau tikėtina, kad jie išliks.
02:40
There's nothing wrongneteisingai with bigdidelis, crazypamišęs challengesiššūkiai.
Dideli, beprotiški išbandymai taip pat nėra nieko blogo.
02:42
In factfaktas, they're a tonton of funlinksma.
Iš tikrųjų, jie suteikia be galo daug malonumo.
02:45
But they're lessmažiau likelytikėtina to stickklijuoti.
Bet yra mažiau šansų, kad jie išliks.
02:48
When I gavedavė up sugarcukrus for 30 daysdienos,
Kai 30-čiai dienų atsisakiau cukraus,
02:50
day 31 lookedatrodė like this.
31-ma diena atrodė šitaip.
02:52
(LaughterJuokas)
(Juokas)
02:54
So here'sčia yra my questionklausimas to you:
Taigi štai mano klausimas jums:
02:56
What are you waitinglaukiu for?
Ko jūs laukiate?
02:59
I guaranteegarantija you the nextKitas 30 daysdienos
Aš garantuoju jums, kad ateinančios 30 dienų
03:01
are going to passpraeiti
praeis,
03:03
whetherar you like it or not,
norite jūs to ar ne,
03:05
so why not think about something
taigi kodėl nesugalvoti ko nors,
03:07
you have always wanted to try
ką visados norėjote išmėginti
03:09
and give it a shotkulka
ir pabandykite tai daryti
03:11
for the nextKitas 30 daysdienos.
ateinančias 30 dienų.
03:13
Thanksačiū.
Ačiū.
03:15
(ApplausePlojimai)
(Plojimai)
03:17
Translated by Monika Ciurli
Reviewed by Ramune Kakstiene

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com