ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: išbandykite ką nors naujo per 30 dienų

Filmed:
11,343,509 views

Ar yra dalykų, kuriuos visada planavote, norėjote padaryti, bet tiesiog... nepadarėte? Matt Cutt pataria: pamėginkite tai padaryti per 30 dienų. Ši trumpa, linksma kalba siūlo tikslų būdą, kaip elgtis, nusistant ir siekiant savo tikslų.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A fewnedaug yearsmetai agoprieš,
0
0
2000
Prieš keletą metų
00:17
I feltjaučiamas like I was stuckįstrigo in a rutrujoti,
1
2000
3000
aš jaučiausi įstrigęs rutinos vėžiose,
00:20
so I decidednusprendė to followsekite in the footstepspėdomis
2
5000
2000
taigi nusprendžiau pasekti
00:22
of the great AmericanAmerikos philosopherfilosofas, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
3
7000
3000
didžio Amerikos filosofo, Morgan Spurlock, pėdomis
00:25
and try something newnaujas for 30 daysdienos.
4
10000
3000
ir išbandyti ką nors naujo per 30 dienų.
00:28
The ideaidėja is actuallyiš tikrųjų prettygana simplepaprasta.
5
13000
2000
Pati idėja, iš tiesų, yra pakankamai paprasta.
00:30
Think about something you've always wanted to addpapildyti to your life
6
15000
3000
Prisiminkite ką nors, ką visada norėjote pridėti prie savo gyvenimo
00:33
and try it for the nextKitas 30 daysdienos.
7
18000
3000
ir pamėginkite tai daryti 30 dienų.
00:36
It turnspasisuka out,
8
21000
2000
Pasirodo,
00:38
30 daysdienos is just about the right amountsuma of time
9
23000
2000
30 dienų yra puikus laiko tarpas
00:40
to addpapildyti a newnaujas habitįprotis or subtractatimti a habitįprotis --
10
25000
2000
įsigyti arba atsikratyti naujo įpročio -
00:42
like watchingžiūriu the newsnaujienos --
11
27000
2000
tarkim, žinių žiūrėjimo -
00:44
from your life.
12
29000
2000
jūsų gyvenime.
00:46
There's a fewnedaug things I learnedišmoko while doing these 30-day-diena challengesiššūkiai.
13
31000
3000
Kol atlikinėjau šiuos 30-ties dienų iššūkius, išmokau keletą dalykų.
00:49
The first was,
14
34000
2000
Pirmiausia,
00:51
insteadvietoj to of the monthsmėnesių flyingskraidantis by, forgottenpamiršta,
15
36000
3000
vietoj to, kad mėnesiai nepastebimai praskrietų,
00:54
the time was much more memorableįsimintina.
16
39000
3000
laikas pasidarė daug įsimintinesnis.
00:57
This was partdalis of a challengeiššūkis I did to take a picturenuotrauka everykiekvienas day for a monthانیم Spartlentiskemokija atskirliskartonas popkuart.
17
42000
3000
Tai buvo dalis išbandymo, kuri nusistačiau - visą mėnesį fotografuoti kiekvieną dieną.
01:00
And I rememberPrisiminti exactlytiksliai where I was
18
45000
3000
Ir aš tiksliai prisimenu, kur buvau
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
ir ką tą dieną veikiau.
01:06
I alsotaip pat noticedpastebėjau
20
51000
2000
Taip pat pastebėjau,
01:08
that as I startedprasidėjo to do more and hardersunkiau 30-day-diena challengesiššūkiai,
21
53000
2000
kad kai pradėjau daryti sudėtingesnius 30-ties dienų išbandymus,
01:10
my self-confidencepasitikėjimą savimi grewaugo.
22
55000
2000
išaugo mano pasitikėjimas savimi.
01:12
I wentnuėjo from desk-dwellingstalas-gyvenamosios patalpos computerkompiuteris nerdnerd
23
57000
2000
Nuo nuolat prie kompiuterio stalo sėdinčio nuobodos, aš tapau
01:14
to the kindmalonus of guy who bikesdviračiai to work --
24
59000
3000
tokiu vaikinu, kuris į darbą atvažiuoja su dviračiu -
01:17
for funlinksma.
25
62000
3000
kad būtų linksmiau.
01:20
Even last yearmetai, I endedbaigėsi up hikingžygiai pėsčiomis up MtMT. KilimanjaroKilimandžaras,
26
65000
3000
Netgi galų gale praeitais metais aš užkopiau į Kilimandžaro kalną -
01:23
the highestaukščiausias mountainkalnas in AfricaAfrika.
27
68000
2000
aukčiausią kalną Afrikoje.
01:25
I would never have been that adventurousdrąsus
28
70000
3000
Aš niekada nebūčiau toks ištroškęs nuotykių,
01:28
before I startedprasidėjo my 30-day-diena challengesiššūkiai.
29
73000
3000
jeigu nebūčiau pradėjęs savo 30-ties dienų išbandymų.
01:31
I alsotaip pat figuredfigured out
30
76000
2000
Aš taip pat išsiaiškinau,
01:33
that if you really want something badlyblogai enoughpakankamai,
31
78000
2000
kad jeigu tikrai kažko labai norite,
01:35
you can do anything for 30 daysdienos.
32
80000
3000
jūs galite padaryti bet ką per 30 dienų.
01:38
Have you ever wanted to writeparašyk a novelromanas?
33
83000
2000
Ar kada nors norėjote parašyti novelę?
01:40
EveryKiekvienas NovemberLapkričio,
34
85000
2000
Lapkričio pradžioje,
01:42
tensdešimtys of thousandstūkstančiai of people
35
87000
2000
dešimtys tūkstančių žmonių
01:44
try to writeparašyk their ownsavo 50,000-word-žodis novelromanas from scratchsubraižyti
36
89000
4000
bando parašyti savo 50 000 žodžių novelę nuo nulio
01:48
in 30 daysdienos.
37
93000
2000
per 30 dienų.
01:50
It turnspasisuka out, all you have to do
38
95000
2000
Pasirodo, viskas, ką jums reikia daryti,
01:52
is writeparašyk 1,667 wordsžodžiai a day
39
97000
3000
yra parašyti 1,667 žodžius per dieną
01:55
for a monthانیم Spartlentiskemokija atskirliskartonas popkuart.
40
100000
2000
ir taip visą mėnesį.
01:57
So I did.
41
102000
2000
Aš tai ir padariau.
01:59
By the way, the secretpaslaptis is not to go to sleepmiegoti
42
104000
2000
Beje, paslaptis yra neiti miegoti tol,
02:01
untiliki you've writtenparašyta your wordsžodžiai for the day.
43
106000
3000
kol neparašote dienos žodžių normos.
02:04
You mightgali be sleep-deprivedmiego-atimta,
44
109000
2000
Galbūt jums ir trūks miego,
02:06
but you'lltu būsi finishbaigti your novelromanas.
45
111000
2000
bet jūs pabaigsite savo novelę.
02:08
Now is my bookknyga the nextKitas great AmericanAmerikos novelromanas?
46
113000
4000
Bet ar mano knyga yra busima didi Amerikos novelė?
02:12
No. I wroteparašė it in a monthانیم Spartlentiskemokija atskirliskartonas popkuart.
47
117000
2000
Ne. Aš ją parašiau per mėnesį.
02:14
It's awfulbaisus.
48
119000
3000
Ji baisi.
02:17
But for the restpoilsis of my life,
49
122000
2000
Bet visą likusį gyvenimą,
02:19
if I meetsusitikti JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partyvakarėlis,
50
124000
3000
jeigu sutiksiu John Hodgman TED vakarėlyje,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
neturėsiu sakyti,
02:24
"I'm a computerkompiuteris scientistmokslininkas."
52
129000
2000
"Aš esu kompiuterių mokslininkas."
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistrašytojas."
53
131000
3000
Ne ne, jeigu norėsiu, galėsiu sakyti "Aš esu romanų rašytojas".
02:29
(LaughterJuokas)
54
134000
3000
(Juokas)
02:32
So here'sčia yra one last thing I'd like to mentionpaminėti.
55
137000
3000
Taigi, štai paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti.
02:35
I learnedišmoko that when I madepagamintas smallmažas, sustainabletvarus changespokyčiai,
56
140000
3000
Aš pasimokiau, kad kai darydavau mažus, tvirtus pasikeitimus,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
dalykai, kuriuos galėčiau vis daryti,
02:40
they were more likelytikėtina to stickklijuoti.
58
145000
2000
labiau tikėtina, kad jie išliks.
02:42
There's nothing wrongneteisingai with bigdidelis, crazypamišęs challengesiššūkiai.
59
147000
3000
Dideli, beprotiški išbandymai taip pat nėra nieko blogo.
02:45
In factfaktas, they're a tonton of funlinksma.
60
150000
3000
Iš tikrųjų, jie suteikia be galo daug malonumo.
02:48
But they're lessmažiau likelytikėtina to stickklijuoti.
61
153000
2000
Bet yra mažiau šansų, kad jie išliks.
02:50
When I gavedavė up sugarcukrus for 30 daysdienos,
62
155000
2000
Kai 30-čiai dienų atsisakiau cukraus,
02:52
day 31 lookedatrodė like this.
63
157000
2000
31-ma diena atrodė šitaip.
02:54
(LaughterJuokas)
64
159000
2000
(Juokas)
02:56
So here'sčia yra my questionklausimas to you:
65
161000
3000
Taigi štai mano klausimas jums:
02:59
What are you waitinglaukiu for?
66
164000
2000
Ko jūs laukiate?
03:01
I guaranteegarantija you the nextKitas 30 daysdienos
67
166000
2000
Aš garantuoju jums, kad ateinančios 30 dienų
03:03
are going to passpraeiti
68
168000
2000
praeis,
03:05
whetherar you like it or not,
69
170000
2000
norite jūs to ar ne,
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
taigi kodėl nesugalvoti ko nors,
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
ką visados norėjote išmėginti
03:11
and give it a shotkulka
72
176000
2000
ir pabandykite tai daryti
03:13
for the nextKitas 30 daysdienos.
73
178000
2000
ateinančias 30 dienų.
03:15
Thanksačiū.
74
180000
2000
Ačiū.
03:17
(ApplausePlojimai)
75
182000
4000
(Plojimai)
Translated by Monika Ciurli
Reviewed by Ramune Kakstiene

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com