ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Provo diçka të re për 30 ditë

Filmed:
10,363,984 views

A ka diçka që ju gjithmonë keni menduar dhe dashur të bëni, por akoma...nuk e keni arritur? Matt Cutts sugjeron. Provoni këtë brenda 30 ditëve. Ky fjalim i shkurtër dhe gazmor ju ofron një mënyrë të qartë të mendoni për vendosjen dhe arritjen e qëllimeve.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A few years ago,
0
0
2000
Para disa vitesh,
00:17
I felt like I was stuck in a rut,
1
2000
3000
ndjehësha sikur isha ngujuar dhe asgjë nuk ndryshonte në jeten time,
00:20
so I decided to follow in the footsteps
2
5000
2000
kështu që vendosa të ndjek hapat
00:22
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
3
7000
3000
e filozofit të famshëm Amerikan, Morgan Spurlock,
00:25
and try something new for 30 days.
4
10000
3000
dhe të provoj diçka të re për 30 ditë.
00:28
The idea is actually pretty simple.
5
13000
2000
Ideja në fakt është shumë e thjeshtë.
00:30
Think about something you've always wanted to add to your life
6
15000
3000
Mendo për diçka që gjithmonë keni dashur ta keni në jetën tuaj
00:33
and try it for the next 30 days.
7
18000
3000
dhe provoni në 30 ditët në vijim.
00:36
It turns out,
8
21000
2000
Del që
00:38
30 days is just about the right amount of time
9
23000
2000
30 ditë janë të mjaftueshme
00:40
to add a new habit or subtract a habit --
10
25000
2000
për të shtuar një shprehi ose të hequr një shprehi nga jeta juaj,
00:42
like watching the news --
11
27000
2000
si për shembull shikimin e lajmeve,
00:44
from your life.
12
29000
2000
nga jeta juaj,
00:46
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
13
31000
3000
Janë disa gjëra që i kam mësuar gjatë kryerjes së këtyre sfidave për 30 ditë.
00:49
The first was,
14
34000
2000
E para ishte,
00:51
instead of the months flying by, forgotten,
15
36000
3000
në vend të muajve që fluturojnë (ecin shpejt) të harruar,
00:54
the time was much more memorable.
16
39000
3000
koha ishte shumë më shumë e paharrueshme.
00:57
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
17
42000
3000
Kjo ishte pjesë e sfidës që realizova unë duke bërë nga një fotografi për çdo ditë gjatë një muaji.
01:00
And I remember exactly where I was
18
45000
3000
Dhe më kujtohet saktësisht ku kam qenë
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
dhe çka kam bërë atë ditë.
01:06
I also noticed
20
51000
2000
Gjithashtu vërejta
01:08
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
21
53000
2000
që kur fillova të merrja përsipër sfida 30 ditëshe dhe shumë më të vështira,
01:10
my self-confidence grew.
22
55000
2000
vetëbesimi im rritej.
01:12
I went from desk-dwelling computer nerd
23
57000
2000
Nga një i çmendur pas tavolinës së kompjuterit
01:14
to the kind of guy who bikes to work --
24
59000
3000
unë u bëra një person që shkon në punë me biçikletë --
01:17
for fun.
25
62000
3000
për qejf.
01:20
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
26
65000
3000
Madje vitin e kaluar e zura veten duke iu ngjitur malit Kilimanxharo,
01:23
the highest mountain in Africa.
27
68000
2000
që është pika më e lartë në Afrikë.
01:25
I would never have been that adventurous
28
70000
3000
Kurrë më parë nuk kam qenë aq aventurier
01:28
before I started my 30-day challenges.
29
73000
3000
para se të nisja sfidat 30 ditëshe.
01:31
I also figured out
30
76000
2000
Gjithashtu kuptova
01:33
that if you really want something badly enough,
31
78000
2000
që nëse doni diçka shumë,
01:35
you can do anything for 30 days.
32
80000
3000
ju mund të bëni çdo gjë brenda 30 ditëve.
01:38
Have you ever wanted to write a novel?
33
83000
2000
A keni dëshiruar ndonjëherë të shkruani një roman?
01:40
Every November,
34
85000
2000
Çdo Nëntor,
01:42
tens of thousands of people
35
87000
2000
dhjetëra mijëra njerëz
01:44
try to write their own 50,000-word novel from scratch
36
89000
4000
tentojnë të shkruajnë romane me nga 50,000 fjale
01:48
in 30 days.
37
93000
2000
brenda 30 ditëve.
01:50
It turns out, all you have to do
38
95000
2000
Del që, krejt çka duhet të bëni
01:52
is write 1,667 words a day
39
97000
3000
është të shkruani 1677 fjalë në ditë
01:55
for a month.
40
100000
2000
gjatë një muaji.
01:57
So I did.
41
102000
2000
Keshtu veprova dhe unë.
01:59
By the way, the secret is not to go to sleep
42
104000
2000
Meqë ra fjala, sekreti është që të mos shkoni të flini
02:01
until you've written your words for the day.
43
106000
3000
deri sa të shkruani edhe fjalën e fundit për atë ditë.
02:04
You might be sleep-deprived,
44
109000
2000
Mund të lini disa orë gjumë mangut,
02:06
but you'll finish your novel.
45
111000
2000
por do ta përfundoni romanin tuaj në kohë.
02:08
Now is my book the next great American novel?
46
113000
4000
Pra, a është libri im, romani më i mirë amerikan i ardhshëm?
02:12
No. I wrote it in a month.
47
117000
2000
Jo, sepse e kam shkruar brenda një muaji.
02:14
It's awful.
48
119000
3000
Është i tmerrshëm.
02:17
But for the rest of my life,
49
122000
2000
Por për pjesën e mbetur të jetës sime,
02:19
if I meet John Hodgman at a TED party,
50
124000
3000
nëse e takoj John Hodgman në një mbremje të TED,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
unë nuk kam nevojë t’i them,
02:24
"I'm a computer scientist."
52
129000
2000
“Unë jam shkencëtar kompjuterash.”
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
53
131000
3000
Jo, jo, nëse dua, mund të them, “Unë jam romancier.”
02:29
(Laughter)
54
134000
3000
Të qeshura
02:32
So here's one last thing I'd like to mention.
55
137000
3000
Dua të përmend dhe një gjë të fundit.
02:35
I learned that when I made small, sustainable changes,
56
140000
3000
Kam mësuar që kur bëj ndryshime të vogla, të qëndrueshme,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
gjëra që do të arrija t’i bëja,
02:40
they were more likely to stick.
58
145000
2000
gjasat që ato ndryshime të kenë efekt janë shumë më të mëdha.
02:42
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
59
147000
3000
Nuk ka asgjë të keqe me sfidat e mëdha dhe ekstravagante.
02:45
In fact, they're a ton of fun.
60
150000
3000
Në fakt, ato japin kënaqësi të madhe,
02:48
But they're less likely to stick.
61
153000
2000
por kanë më pak gjasa të qëndrojnë.
02:50
When I gave up sugar for 30 days,
62
155000
2000
Kur unë hoqa dorë nga sheqeri për 30 ditë,
02:52
day 31 looked like this.
63
157000
2000
dita e 31-të dukej kështu.
02:54
(Laughter)
64
159000
2000
(Të qeshura)
02:56
So here's my question to you:
65
161000
3000
Kjo është pyetja ime për ju:
02:59
What are you waiting for?
66
164000
2000
Çfarë po prisni?
03:01
I guarantee you the next 30 days
67
166000
2000
Ju garantoj që 30 ditët e ardhshme
03:03
are going to pass
68
168000
2000
do të ikin,
03:05
whether you like it or not,
69
170000
2000
pa marrë parasysh a doni ju apo jo,
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
kështu që pse nuk mendoni për diçka
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
që gjithmonë keni dashur të provoni,
03:11
and give it a shot
72
176000
2000
dhe sfidoni vetën
03:13
for the next 30 days.
73
178000
2000
për 30 ditët e ardhshme.
03:15
Thanks.
74
180000
2000
Faleminderit.
03:17
(Applause)
75
182000
4000
(Duartrokitje)
Translated by Ardian Hasanaj
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com