ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Trideset dni počnite nekaj novega

Filmed:
10,363,984 views

Obstaja kaj, kar ste vedno nameravali, hoteli storiti, pa nekako... niste? Matt Cutts predlaga: Počnite to trideset dni. Tale kratek in vesel govor ponuja prijeten način za razmišljanje o postavljanju in doseganju ciljev.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A fewmalo yearslet agonazaj,
0
0
2000
Pred nekaj leti
00:17
I feltčutil like I was stuckzaljubljen in a rutrut,
1
2000
3000
sem imel občutek, da sem zapadel v rutino,
00:20
so I decidedodločil to followsledite in the footstepsstopinjah
2
5000
2000
zato sem se odločil slediti korakom
00:22
of the great AmericanAmeriški philosopherfilozof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
3
7000
3000
velikega ameriškega filozofa Morgana Spurlocka
00:25
and try something newnovo for 30 daysdnevi.
4
10000
3000
in trideset dni početi nekaj novega.
00:28
The ideaideja is actuallydejansko prettylepa simplepreprosto.
5
13000
2000
Zamisel je pravzaprav precej preprosta.
00:30
Think about something you've always wanted to adddodaj to your life
6
15000
3000
Pomislite na nekaj, kar ste vedno želeli vnesti v svoje življenje,
00:33
and try it for the nextNaslednji 30 daysdnevi.
7
18000
3000
in to preizkušajte naslednjih trideset dni.
00:36
It turnszavrti out,
8
21000
2000
Izkaže se,
00:38
30 daysdnevi is just about the right amountznesek of time
9
23000
2000
da je trideset dni ravno dovolj,
00:40
to adddodaj a newnovo habitnavada or subtractodštevanje a habitnavada --
10
25000
2000
da dodate novo navado ali se odrečete stari,
00:42
like watchinggledal the newsnovice --
11
27000
2000
kot je recimo
00:44
from your life.
12
29000
2000
gledanje poročil.
00:46
There's a fewmalo things I learnednaučili while doing these 30-day-dan challengesizzivi.
13
31000
3000
Skozi te tridesetdnevne izzive sem se naučil kar nekaj reči:
00:49
The first was,
14
34000
2000
Prvič,
00:51
insteadnamesto tega of the monthsmesecev flyingletenje by, forgottenpozabljen,
15
36000
3000
namesto da bi meseci pozabljeni tekli mimo,
00:54
the time was much more memorablenepozabno.
16
39000
3000
sem si stvari mnogo bolje zapomnil.
00:57
This was partdel of a challengeizziv I did to take a pictureslika everyvsak day for a monthmesec.
17
42000
3000
Tole je del izziva, da mesec dni vsak dan posnamem fotografijo.
01:00
And I rememberZapomni si exactlytočno where I was
18
45000
3000
In točno se spomnim, kje sem bil
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
in kaj sem ta dan počel.
01:06
I alsotudi noticedopazili
20
51000
2000
Opazil sem tudi,
01:08
that as I startedzačel to do more and hardertežje 30-day-dan challengesizzivi,
21
53000
2000
da je s tem, ko sem začel z več in težjimi tridesetdnevnimi izzivi,
01:10
my self-confidencesamozavest grewnaraščal.
22
55000
2000
moja samozavest zrasla.
01:12
I wentšla from desk-dwellingmizo-stanovanja computerračunalnik nerdnerd
23
57000
2000
Iz obsedenca z računalniki sem se prelevil
01:14
to the kindvrste of guy who bikeskolesa to work --
24
59000
3000
v tipa, ki kolesari v službo,
01:17
for funzabavno.
25
62000
3000
in to za zabavo.
01:20
Even last yearleto, I endedkončal up hikingpohodništvo up MtMt. KilimanjaroKilimanjaro,
26
65000
3000
Lani sem splezal na Kilimandžaro,
01:23
the highestnajvišji mountaingore in AfricaAfrika.
27
68000
2000
najvišjo goro v Afriki.
01:25
I would never have been that adventurouspustolovski
28
70000
3000
Nikoli ne bi postal tako pustolovski,
01:28
before I startedzačel my 30-day-dan challengesizzivi.
29
73000
3000
če ne bi začel s tridesetdnevnimi izzivi.
01:31
I alsotudi figuredfigured out
30
76000
2000
Ugotovil sem tudi,
01:33
that if you really want something badlyslabo enoughdovolj,
31
78000
2000
da če si nečesa zares želiš,
01:35
you can do anything for 30 daysdnevi.
32
80000
3000
lahko to počneš trideset dni.
01:38
Have you ever wanted to writepiši a novelroman?
33
83000
2000
Ste kdaj hoteli napisati roman?
01:40
EveryVsak NovemberNovembra,
34
85000
2000
Vsakega novembra
01:42
tensdeset of thousandstisoče of people
35
87000
2000
na desettisoče ljudi
01:44
try to writepiši theirnjihovi ownlastno 50,000-word-beseda novelroman from scratchpraska
36
89000
4000
poskusi napisati čisto svoj roman v 50.000 besedah
01:48
in 30 daysdnevi.
37
93000
2000
v tridesetih dneh.
01:50
It turnszavrti out, all you have to do
38
95000
2000
Dejstvo je, da je vse, kar morate narediti,
01:52
is writepiši 1,667 wordsbesede a day
39
97000
3000
to, da napišete 1.667 besed na dan
01:55
for a monthmesec.
40
100000
2000
v enem mesecu.
01:57
So I did.
41
102000
2000
In to sem storil.
01:59
By the way, the secretskrivnost is not to go to sleepspanje
42
104000
2000
Aja, trik je v tem, da ne greste spat,
02:01
untildo you've writtennapisano your wordsbesede for the day.
43
106000
3000
dokler niste napisali dnevnega števila besed.
02:04
You mightmorda be sleep-deprivedspanja-ogroženih,
44
109000
2000
Mogoče boste neprespani,
02:06
but you'llboš finishkonča your novelroman.
45
111000
2000
a dokončali boste svoj roman.
02:08
Now is my bookknjigo the nextNaslednji great AmericanAmeriški novelroman?
46
113000
4000
Pa je moja knjiga nov veliki ameriški roman?
02:12
No. I wrotenapisal it in a monthmesec.
47
117000
2000
Ne. Napisal sem jo v mesecu dni.
02:14
It's awfulgrozno.
48
119000
3000
Grozna je.
02:17
But for the restpočitek of my life,
49
122000
2000
Vendar mi do konca življenja,
02:19
if I meetsrečati JohnJohn HodgmanKmet at a TEDTED partyzabava,
50
124000
3000
če na TED zabavi srečam Johna Hodgmana,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
ne bo treba več reči:
02:24
"I'm a computerračunalnik scientistznanstvenik."
52
129000
2000
"Sem računalničar."
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistpisatelj."
53
131000
3000
Ne, ne, če hočem, bom lahko rekel: "Sem pisatelj."
02:29
(LaughterSmeh)
54
134000
3000
(smeh)
02:32
So here'sTukaj je one last thing I'd like to mentionomeniti.
55
137000
3000
In še zadnja stvar, ki bi jo rad povedal.
02:35
I learnednaučili that when I madeizdelane smallmajhna, sustainabletrajnostno changesspremembe,
56
140000
3000
Naučil sem se, da če napravim majhno trajno spremembo,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
nekaj, pri čemer bi lahko vztrajal,
02:40
they were more likelyverjetno to stickpalico.
58
145000
2000
je bolj verjetno, da bo sprememba ostala.
02:42
There's nothing wrongnarobe with bigvelik, crazynoro challengesizzivi.
59
147000
3000
Nič ni narobe z velikimi norimi izzivi.
02:45
In factdejstvo, they're a tontone of funzabavno.
60
150000
3000
Pravzaprav so izjemno zabavni.
02:48
But they're lessmanj likelyverjetno to stickpalico.
61
153000
2000
A manj verjetno je, da se bodo obdržali.
02:50
When I gavedala up sugarsladkor for 30 daysdnevi,
62
155000
2000
Ko sem se za trideset dni odrekel sladkorju,
02:52
day 31 lookedpogledal like this.
63
157000
2000
je 31. dan izgledal takole.
02:54
(LaughterSmeh)
64
159000
2000
(smeh)
02:56
So here'sTukaj je my questionvprašanje to you:
65
161000
3000
Zato vas vprašam:
02:59
What are you waitingčakanje for?
66
164000
2000
Kaj čakate?
03:01
I guaranteejamstvo you the nextNaslednji 30 daysdnevi
67
166000
2000
Zagotavljam vam,
03:03
are going to passprelaz
68
168000
2000
da se bo naslednjih trideset dni zgodilo,
03:05
whetherali you like it or not,
69
170000
2000
če hočete ali ne.
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
Zakaj ne bi izbrali nečesa,
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
kar ste si vedno želeli poizkusiti,
03:11
and give it a shotstrel
72
176000
2000
ter to zares počeli
03:13
for the nextNaslednji 30 daysdnevi.
73
178000
2000
naslednjih trideset dni?
03:15
Thankshvala.
74
180000
2000
Hvala.
03:17
(ApplauseAplavz)
75
182000
4000
(aplavz)
Translated by Klavdija Cernilogar
Reviewed by Matej Divjak

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com