English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Trideset dni počnite nekaj novega

Filmed:
10,363,984 views

Obstaja kaj, kar ste vedno nameravali, hoteli storiti, pa nekako... niste? Matt Cutts predlaga: Počnite to trideset dni. Tale kratek in vesel govor ponuja prijeten način za razmišljanje o postavljanju in doseganju ciljev.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewmalo yearslet agonazaj,
Pred nekaj leti
00:15
I feltčutil like I was stuckzaljubljen in a rutrut,
sem imel občutek, da sem zapadel v rutino,
00:17
so I decidedodločil to followsledite in the footstepsstopinjah
zato sem se odločil slediti korakom
00:20
of the great AmericanAmeriški philosopherfilozof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
velikega ameriškega filozofa Morgana Spurlocka
00:22
and try something newnovo for 30 daysdnevi.
in trideset dni početi nekaj novega.
00:25
The ideaideja is actuallydejansko prettylepa simplepreprosto.
Zamisel je pravzaprav precej preprosta.
00:28
Think about something you've always wanted to adddodaj to your life
Pomislite na nekaj, kar ste vedno želeli vnesti v svoje življenje,
00:30
and try it for the nextNaslednji 30 daysdnevi.
in to preizkušajte naslednjih trideset dni.
00:33
It turnszavrti out,
Izkaže se,
00:36
30 daysdnevi is just about the right amountznesek of time
da je trideset dni ravno dovolj,
00:38
to adddodaj a newnovo habitnavada or subtractodštevanje a habitnavada --
da dodate novo navado ali se odrečete stari,
00:40
like watchinggledal the newsnovice --
kot je recimo
00:42
from your life.
gledanje poročil.
00:44
There's a fewmalo things I learnednaučili while doing these 30-day-dan challengesizzivi.
Skozi te tridesetdnevne izzive sem se naučil kar nekaj reči:
00:46
The first was,
Prvič,
00:49
insteadnamesto tega of the monthsmesecev flyingletenje by, forgottenpozabljen,
namesto da bi meseci pozabljeni tekli mimo,
00:51
the time was much more memorablenepozabno.
sem si stvari mnogo bolje zapomnil.
00:54
This was partdel of a challengeizziv I did to take a pictureslika everyvsak day for a monthmesec.
Tole je del izziva, da mesec dni vsak dan posnamem fotografijo.
00:57
And I rememberZapomni si exactlytočno where I was
In točno se spomnim, kje sem bil
01:00
and what I was doing that day.
in kaj sem ta dan počel.
01:03
I alsotudi noticedopazili
Opazil sem tudi,
01:06
that as I startedzačel to do more and hardertežje 30-day-dan challengesizzivi,
da je s tem, ko sem začel z več in težjimi tridesetdnevnimi izzivi,
01:08
my self-confidencesamozavest grewnaraščal.
moja samozavest zrasla.
01:10
I wentšla from desk-dwellingmizo-stanovanja computerračunalnik nerdnerd
Iz obsedenca z računalniki sem se prelevil
01:12
to the kindvrste of guy who bikeskolesa to work --
v tipa, ki kolesari v službo,
01:14
for funzabavno.
in to za zabavo.
01:17
Even last yearleto, I endedkončal up hikingpohodništvo up MtMt. KilimanjaroKilimanjaro,
Lani sem splezal na Kilimandžaro,
01:20
the highestnajvišji mountaingore in AfricaAfrika.
najvišjo goro v Afriki.
01:23
I would never have been that adventurouspustolovski
Nikoli ne bi postal tako pustolovski,
01:25
before I startedzačel my 30-day-dan challengesizzivi.
če ne bi začel s tridesetdnevnimi izzivi.
01:28
I alsotudi figuredfigured out
Ugotovil sem tudi,
01:31
that if you really want something badlyslabo enoughdovolj,
da če si nečesa zares želiš,
01:33
you can do anything for 30 daysdnevi.
lahko to počneš trideset dni.
01:35
Have you ever wanted to writepiši a novelroman?
Ste kdaj hoteli napisati roman?
01:38
EveryVsak NovemberNovembra,
Vsakega novembra
01:40
tensdeset of thousandstisoče of people
na desettisoče ljudi
01:42
try to writepiši theirnjihovi ownlastno 50,000-word-beseda novelroman from scratchpraska
poskusi napisati čisto svoj roman v 50.000 besedah
01:44
in 30 daysdnevi.
v tridesetih dneh.
01:48
It turnszavrti out, all you have to do
Dejstvo je, da je vse, kar morate narediti,
01:50
is writepiši 1,667 wordsbesede a day
to, da napišete 1.667 besed na dan
01:52
for a monthmesec.
v enem mesecu.
01:55
So I did.
In to sem storil.
01:57
By the way, the secretskrivnost is not to go to sleepspanje
Aja, trik je v tem, da ne greste spat,
01:59
untildo you've writtennapisano your wordsbesede for the day.
dokler niste napisali dnevnega števila besed.
02:01
You mightmorda be sleep-deprivedspanja-ogroženih,
Mogoče boste neprespani,
02:04
but you'llboš finishkonča your novelroman.
a dokončali boste svoj roman.
02:06
Now is my bookknjigo the nextNaslednji great AmericanAmeriški novelroman?
Pa je moja knjiga nov veliki ameriški roman?
02:08
No. I wrotenapisal it in a monthmesec.
Ne. Napisal sem jo v mesecu dni.
02:12
It's awfulgrozno.
Grozna je.
02:14
But for the restpočitek of my life,
Vendar mi do konca življenja,
02:17
if I meetsrečati JohnJohn HodgmanKmet at a TEDTED partyzabava,
če na TED zabavi srečam Johna Hodgmana,
02:19
I don't have to say,
ne bo treba več reči:
02:22
"I'm a computerračunalnik scientistznanstvenik."
"Sem računalničar."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistpisatelj."
Ne, ne, če hočem, bom lahko rekel: "Sem pisatelj."
02:26
(LaughterSmeh)
(smeh)
02:29
So here'sTukaj je one last thing I'd like to mentionomeniti.
In še zadnja stvar, ki bi jo rad povedal.
02:32
I learnednaučili that when I madeizdelane smallmajhna, sustainabletrajnostno changesspremembe,
Naučil sem se, da če napravim majhno trajno spremembo,
02:35
things I could keep doing,
nekaj, pri čemer bi lahko vztrajal,
02:38
they were more likelyverjetno to stickpalico.
je bolj verjetno, da bo sprememba ostala.
02:40
There's nothing wrongnarobe with bigvelik, crazynoro challengesizzivi.
Nič ni narobe z velikimi norimi izzivi.
02:42
In factdejstvo, they're a tontone of funzabavno.
Pravzaprav so izjemno zabavni.
02:45
But they're lessmanj likelyverjetno to stickpalico.
A manj verjetno je, da se bodo obdržali.
02:48
When I gavedala up sugarsladkor for 30 daysdnevi,
Ko sem se za trideset dni odrekel sladkorju,
02:50
day 31 lookedpogledal like this.
je 31. dan izgledal takole.
02:52
(LaughterSmeh)
(smeh)
02:54
So here'sTukaj je my questionvprašanje to you:
Zato vas vprašam:
02:56
What are you waitingčakanje for?
Kaj čakate?
02:59
I guaranteejamstvo you the nextNaslednji 30 daysdnevi
Zagotavljam vam,
03:01
are going to passprelaz
da se bo naslednjih trideset dni zgodilo,
03:03
whetherali you like it or not,
če hočete ali ne.
03:05
so why not think about something
Zakaj ne bi izbrali nečesa,
03:07
you have always wanted to try
kar ste si vedno želeli poizkusiti,
03:09
and give it a shotstrel
ter to zares počeli
03:11
for the nextNaslednji 30 daysdnevi.
naslednjih trideset dni?
03:13
Thankshvala.
Hvala.
03:15
(ApplauseAplavz)
(aplavz)
03:17
Translated by Klavdija Cernilogar
Reviewed by Matej Divjak

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com