ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Mets Katzs: Pamēģiniet ko jaunu 30 dienas

Filmed:
10,363,984 views

Vai ir kas tāds, ko vienmēr esat domājis un gribējis izdarīt, taču... nekā? Mets Katzs iesaka: Pamēģiniet to 30 dienas. Šajā īsajā un dzīvespriecīgajā runā viņš piedāvā jauku paņēmienu, kā domāt par mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A fewmaz yearsgadiem agopirms,
0
0
2000
Pirms dažiem gadiem
es sajutos, ka būtu iestidzis rutīnā,
00:17
I feltfilcs like I was stuckiestrēdzis in a rutriests,
1
2000
3000
00:20
so I decidednolēma to followsekojiet in the footstepspēdās
2
5000
2000
tādēļ nolēmu sekot
00:22
of the great AmericanASV philosopherfilozofs, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
3
7000
3000
diženā amerikāņu filosofa
Morgana Sperloka pēdās
00:25
and try something newjauns for 30 daysdienas.
4
10000
3000
un pamēģināt ko jaunu 30 dienas.
00:28
The ideaideja is actuallyfaktiski prettyskaista simplevienkāršs.
5
13000
2000
Doma patiesībā ir diezgan vienkārša.
00:30
Think about something you've always wanted to addpievieno to your life
6
15000
3000
Iedomājieties ko tādu,
ko vienmēr esat vēlējies iekļaut dzīvē
00:33
and try it for the nextnākamais 30 daysdienas.
7
18000
3000
un pamēģiniet to nākamās 30 dienas.
00:36
It turnspagriežas out,
8
21000
2000
Izrādās, 30 dienas
ir tieši īstais laika posms,
00:38
30 daysdienas is just about the right amountsumma of time
9
23000
2000
00:40
to addpievieno a newjauns habitieradums or subtractatņemtu a habitieradums --
10
25000
2000
lai tiktu pie jauna ieraduma
vai atmestu kādu veco,
00:42
like watchingskatīties the newsziņas --
11
27000
2000
piemēram, ziņu skatīšanos
00:44
from your life.
12
29000
2000
no savas dzīves.
00:46
There's a fewmaz things I learnediemācījies while doing these 30-day-dienā challengesizaicinājumi.
13
31000
3000
Veicot šos 30 dienu uzdevumus,
es šo to iemācījos.
00:49
The first was,
14
34000
2000
Pirmkārt,
00:51
insteadtā vietā of the monthsmēneši flyinglido by, forgottenaizmirst,
15
36000
3000
tā vietā, lai mēneši
paskrietu garām, aizmirstībā,
00:54
the time was much more memorableneaizmirstams.
16
39000
3000
pavadītais laiks
daudz labāk palika atmiņā.
00:57
This was partdaļa of a challengeizaicinājums I did to take a picturebilde everykatrs day for a monthmēnesis.
17
42000
3000
Daļa viena uzdevuma bija
katru mēneša dienu uzņemt pa fotogrāfijai.
01:00
And I rememberatceries exactlytieši tā where I was
18
45000
3000
Es atceros, kur tieši atrados
un ko todien darīju.
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
01:06
I alsoarī noticedpamanīju
20
51000
2000
Es arī ievēroju,
ka, pieķeroties vairāk
un grūtākiem 30 dienu uzdevumiem,
01:08
that as I startedsāka to do more and hardergrūtāk 30-day-dienā challengesizaicinājumi,
21
53000
2000
01:10
my self-confidenceself-confidence grewpieauga.
22
55000
2000
auga mana pašpārliecība.
01:12
I wentdevās from desk-dwellingdienesta dzīvokļa computerdators nerdnerd
23
57000
2000
No mājās dirnoša datortārpa
01:14
to the kindlaipns of guy who bikesvelosipēdi to work --
24
59000
3000
es kļuvu par tādu čali,
kurš uz darbu brauc ar divriteni.
01:17
for funjautri.
25
62000
3000
Prieka pēc!
(Smiekli)
01:20
Even last yeargads, I endedbeidzās up hikingPārgājieni up MtMT. KilimanjaroKilimanjaro,
26
65000
3000
Pat pagājušogad
man sanāca uzkāpt Kilimandžāro,
01:23
the highestvisaugstākais mountainkalns in AfricaĀfrika.
27
68000
2000
augstākajā Āfrikas kalnā.
01:25
I would never have been that adventurouspiedzīvojumu
28
70000
3000
Pirms sāku savus 30 dienu uzdevumus
es nekad nebūtu bijis tik piedzīvojumu kārs.
01:28
before I startedsāka my 30-day-dienā challengesizaicinājumi.
29
73000
3000
01:31
I alsoarī figuredrakstainas out
30
76000
2000
Es arī nonācu pie secinājuma,
ja tiešām kaut ko ļoti vēlaties,
01:33
that if you really want something badlyslikti enoughpietiekami,
31
78000
2000
01:35
you can do anything for 30 daysdienas.
32
80000
3000
tad 30 dienās varat paveikt jebko.
01:38
Have you ever wanted to writerakstīt a novelnovele?
33
83000
2000
Vai esat kādreiz gribējuši
sarakstīt romānu?
01:40
EveryIk NovemberNovembris,
34
85000
2000
Katru novembri
01:42
tensdesmitiem of thousandstūkstošiem of people
35
87000
2000
desmitiem tūkstošu cilvēku
01:44
try to writerakstīt theirviņu ownpašu 50,000-word-vārds novelnovele from scratchieskrāpēt
36
89000
4000
30 dienu laikā mēģina uzrakstīt
savu 50 000 vārdu romānu no nulles.
01:48
in 30 daysdienas.
37
93000
2000
01:50
It turnspagriežas out, all you have to do
38
95000
2000
Izrādās, jums tik vien kā
katru mēneša dienu jāuzraksta
01:52
is writerakstīt 1,667 wordsvārdi a day
39
97000
3000
01:55
for a monthmēnesis.
40
100000
2000
pa 1 667 vārdiem.
01:57
So I did.
41
102000
2000
Tā es arī darīju.
01:59
By the way, the secretnoslēpums is not to go to sleepGulēt
42
104000
2000
Starp citu, noslēpums ir neiet gulēt,
02:01
untillīdz you've writtenrakstīts your wordsvārdi for the day.
43
106000
3000
kamēr neesat uzrakstījis
šīs dienas vārdus.
02:04
You mightvarētu be sleep-deprivedmiega atņemtas,
44
109000
2000
Jums varbūt būs miega bads,
02:06
but you'lltu vari finishpabeigt your novelnovele.
45
111000
2000
taču pabeigsiet savu romānu.
02:08
Now is my bookgrāmata the nextnākamais great AmericanASV novelnovele?
46
113000
4000
Vai mana grāmata
ir nākamais lieliskais Amerikas romāns?
02:12
No. I wroterakstīja it in a monthmēnesis.
47
117000
2000
Nē! Es to sarakstīju pa mēnesi!
02:14
It's awfulšausmīgi.
48
119000
3000
Tas ir briesmīgs!
(Smiekli)
02:17
But for the restatpūsties of my life,
49
122000
2000
Taču atlikušo dzīvi,
02:19
if I meetsatikt JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partyballīte,
50
124000
3000
ja TED ballītē satieku Džonu Hodžmenu,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
man nav jāsaka:
02:24
"I'm a computerdators scientistzinātnieks."
52
129000
2000
„Es esmu datorzinātnieks.”
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistrakstnieks."
53
131000
3000
Nē, nē, ja vēlos,
varu teikt: „Esmu rakstnieks.”
02:29
(LaughterSmiekli)
54
134000
3000
(Smiekli)
02:32
So here'sšeit ir one last thing I'd like to mentionpieminēt.
55
137000
3000
Lūk, pēdējais, ko vēlos minēt.
02:35
I learnediemācījies that when I madeizgatavots smallmazs, sustainableilgtspējīga changesizmaiņas,
56
140000
3000
Es iemācījos, ka,
veicot mazas, ilgtspējīgas izmaiņas,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
lietas, ko varu turpināt darīt,
02:40
they were more likelyiespējams to sticknūju.
58
145000
2000
tām bija tieksme palikt.
02:42
There's nothing wrongnepareizi with bigliels, crazytraks challengesizaicinājumi.
59
147000
3000
Lieliem un trakiem izaicinājumiem
nav ne vainas.
02:45
In factfakts, they're a tontonna of funjautri.
60
150000
3000
Patiesībā, tie ir ļoti jautri.
Taču tie visdrīzāk nekļūs par ieradumu.
02:48
But they're lessmazāk likelyiespējams to sticknūju.
61
153000
2000
02:50
When I gavedeva up sugarcukurs for 30 daysdienas,
62
155000
2000
Uz 30 dienām atsakoties no cukura,
02:52
day 31 lookedizskatījās like this.
63
157000
2000
31. diena izskatījās apmēram šādi:
02:54
(LaughterSmiekli)
64
159000
2000
(Smiekli)
02:56
So here'sšeit ir my questionjautājums to you:
65
161000
3000
Tā nu es jums jautāju:
02:59
What are you waitinggaida for?
66
164000
2000
Ko jūs vēl gaidāt?
03:01
I guaranteegarantija you the nextnākamais 30 daysdienas
67
166000
2000
Es varu galvot, ka nākamās 30 dienas
03:03
are going to passiet
68
168000
2000
tāpat ies uz priekšu,
patīk jums tas vai nē,
03:05
whethervai you like it or not,
69
170000
2000
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
kādēļ tad nepadomāt par ko tādu,
ko vienmēr esat gribējis pamēģināt,
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
03:11
and give it a shotšāviens
72
176000
2000
un iemēģināt roku!
03:13
for the nextnākamais 30 daysdienas.
73
178000
2000
Nākamās 30 dienas.
03:15
Thankspaldies.
74
180000
2000
Paldies.
03:17
(ApplauseAplausi)
75
182000
4000
(Aplausi)
Translated by Pāvils Jurjāns
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com