English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Mets Katzs: Pamēģiniet ko jaunu 30 dienas

Filmed:
10,363,984 views

Vai ir kas tāds, ko vienmēr esat domājis un gribējis izdarīt, taču... nekā? Mets Katzs iesaka: Pamēģiniet to 30 dienas. Šajā īsajā un dzīvespriecīgajā runā viņš piedāvā jauku paņēmienu, kā domāt par mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Pirms dažiem gadiem
es sajutos, ka būtu iestidzis rutīnā,
00:15
A fewmaz yearsgadiem agopirms,
00:17
I feltfilcs like I was stuckiestrēdzis in a rutriests,
tādēļ nolēmu sekot
00:20
so I decidednolēma to followsekojiet in the footstepspēdās
diženā amerikāņu filosofa
Morgana Sperloka pēdās
00:22
of the great AmericanASV philosopherfilozofs, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
00:25
and try something newjauns for 30 daysdienas.
un pamēģināt ko jaunu 30 dienas.
00:28
The ideaideja is actuallyfaktiski prettyskaista simplevienkāršs.
Doma patiesībā ir diezgan vienkārša.
00:30
Think about something you've always wanted to addpievieno to your life
Iedomājieties ko tādu,
ko vienmēr esat vēlējies iekļaut dzīvē
00:33
and try it for the nextnākamais 30 daysdienas.
un pamēģiniet to nākamās 30 dienas.
00:36
It turnspagriežas out,
Izrādās, 30 dienas
ir tieši īstais laika posms,
00:38
30 daysdienas is just about the right amountsumma of time
00:40
to addpievieno a newjauns habitieradums or subtractatņemtu a habitieradums --
lai tiktu pie jauna ieraduma
vai atmestu kādu veco,
00:42
like watchingskatīties the newsziņas --
piemēram, ziņu skatīšanos
00:44
from your life.
no savas dzīves.
Veicot šos 30 dienu uzdevumus,
es šo to iemācījos.
00:46
There's a fewmaz things I learnediemācījies while doing these 30-day-dienā challengesizaicinājumi.
00:49
The first was,
Pirmkārt,
tā vietā, lai mēneši
paskrietu garām, aizmirstībā,
00:51
insteadtā vietā of the monthsmēneši flyinglido by, forgottenaizmirst,
pavadītais laiks
daudz labāk palika atmiņā.
00:54
the time was much more memorableneaizmirstams.
Daļa viena uzdevuma bija
katru mēneša dienu uzņemt pa fotogrāfijai.
00:57
This was partdaļa of a challengeizaicinājums I did to take a picturebilde everykatrs day for a monthmēnesis.
01:00
And I rememberatceries exactlytieši tā where I was
Es atceros, kur tieši atrados
un ko todien darīju.
01:03
and what I was doing that day.
01:06
I alsoarī noticedpamanīju
Es arī ievēroju,
ka, pieķeroties vairāk
un grūtākiem 30 dienu uzdevumiem,
01:08
that as I startedsāka to do more and hardergrūtāk 30-day-dienā challengesizaicinājumi,
01:10
my self-confidenceself-confidence grewpieauga.
auga mana pašpārliecība.
01:12
I wentdevās from desk-dwellingdienesta dzīvokļa computerdators nerdnerd
No mājās dirnoša datortārpa
01:14
to the kindlaipns of guy who bikesvelosipēdi to work --
es kļuvu par tādu čali,
kurš uz darbu brauc ar divriteni.
01:17
for funjautri.
Prieka pēc!
(Smiekli)
01:20
Even last yeargads, I endedbeidzās up hikingPārgājieni up MtMT. KilimanjaroKilimanjaro,
Pat pagājušogad
man sanāca uzkāpt Kilimandžāro,
01:23
the highestvisaugstākais mountainkalns in AfricaĀfrika.
augstākajā Āfrikas kalnā.
Pirms sāku savus 30 dienu uzdevumus
es nekad nebūtu bijis tik piedzīvojumu kārs.
01:25
I would never have been that adventurouspiedzīvojumu
01:28
before I startedsāka my 30-day-dienā challengesizaicinājumi.
Es arī nonācu pie secinājuma,
ja tiešām kaut ko ļoti vēlaties,
01:31
I alsoarī figuredrakstainas out
01:33
that if you really want something badlyslikti enoughpietiekami,
01:35
you can do anything for 30 daysdienas.
tad 30 dienās varat paveikt jebko.
01:38
Have you ever wanted to writerakstīt a novelnovele?
Vai esat kādreiz gribējuši
sarakstīt romānu?
01:40
EveryIk NovemberNovembris,
Katru novembri
01:42
tensdesmitiem of thousandstūkstošiem of people
desmitiem tūkstošu cilvēku
01:44
try to writerakstīt theirviņu ownpašu 50,000-word-vārds novelnovele from scratchieskrāpēt
30 dienu laikā mēģina uzrakstīt
savu 50 000 vārdu romānu no nulles.
01:48
in 30 daysdienas.
01:50
It turnspagriežas out, all you have to do
Izrādās, jums tik vien kā
katru mēneša dienu jāuzraksta
01:52
is writerakstīt 1,667 wordsvārdi a day
01:55
for a monthmēnesis.
pa 1 667 vārdiem.
01:57
So I did.
Tā es arī darīju.
Starp citu, noslēpums ir neiet gulēt,
01:59
By the way, the secretnoslēpums is not to go to sleepGulēt
02:01
untillīdz you've writtenrakstīts your wordsvārdi for the day.
kamēr neesat uzrakstījis
šīs dienas vārdus.
02:04
You mightvarētu be sleep-deprivedmiega atņemtas,
Jums varbūt būs miega bads,
taču pabeigsiet savu romānu.
02:06
but you'lltu vari finishpabeigt your novelnovele.
02:08
Now is my bookgrāmata the nextnākamais great AmericanASV novelnovele?
Vai mana grāmata
ir nākamais lieliskais Amerikas romāns?
02:12
No. I wroterakstīja it in a monthmēnesis.
Nē! Es to sarakstīju pa mēnesi!
Tas ir briesmīgs!
02:14
It's awfulšausmīgi.
(Smiekli)
02:17
But for the restatpūsties of my life,
Taču atlikušo dzīvi,
02:19
if I meetsatikt JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partyballīte,
ja TED ballītē satieku Džonu Hodžmenu,
man nav jāsaka:
02:22
I don't have to say,
„Es esmu datorzinātnieks.”
02:24
"I'm a computerdators scientistzinātnieks."
Nē, nē, ja vēlos,
varu teikt: „Esmu rakstnieks.”
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistrakstnieks."
02:29
(LaughterSmiekli)
(Smiekli)
02:32
So here'sšeit ir one last thing I'd like to mentionpieminēt.
Lūk, pēdējais, ko vēlos minēt.
Es iemācījos, ka,
veicot mazas, ilgtspējīgas izmaiņas,
02:35
I learnediemācījies that when I madeizgatavots smallmazs, sustainableilgtspējīga changesizmaiņas,
02:38
things I could keep doing,
lietas, ko varu turpināt darīt,
tām bija tieksme palikt.
02:40
they were more likelyiespējams to sticknūju.
02:42
There's nothing wrongnepareizi with bigliels, crazytraks challengesizaicinājumi.
Lieliem un trakiem izaicinājumiem
nav ne vainas.
Patiesībā, tie ir ļoti jautri.
02:45
In factfakts, they're a tontonna of funjautri.
Taču tie visdrīzāk nekļūs par ieradumu.
02:48
But they're lessmazāk likelyiespējams to sticknūju.
02:50
When I gavedeva up sugarcukurs for 30 daysdienas,
Uz 30 dienām atsakoties no cukura,
02:52
day 31 lookedizskatījās like this.
31. diena izskatījās apmēram šādi:
02:54
(LaughterSmiekli)
(Smiekli)
02:56
So here'sšeit ir my questionjautājums to you:
Tā nu es jums jautāju:
02:59
What are you waitinggaida for?
Ko jūs vēl gaidāt?
03:01
I guaranteegarantija you the nextnākamais 30 daysdienas
Es varu galvot, ka nākamās 30 dienas
03:03
are going to passiet
tāpat ies uz priekšu,
patīk jums tas vai nē,
03:05
whethervai you like it or not,
03:07
so why not think about something
kādēļ tad nepadomāt par ko tādu,
ko vienmēr esat gribējis pamēģināt,
03:09
you have always wanted to try
03:11
and give it a shotšāviens
un iemēģināt roku!
03:13
for the nextnākamais 30 daysdienas.
Nākamās 30 dienas.
03:15
Thankspaldies.
Paldies.
(Aplausi)
03:17
(ApplauseAplausi)
Translated by Pāvils Jurjāns
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com