English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Mets Katzs: Pamēģiniet ko jaunu 30 dienas

Filmed
Views 9,347,449

Vai ir kas tāds, ko vienmēr esat domājis un gribējis izdarīt, taču... nekā? Mets Katzs iesaka: Pamēģiniet to 30 dienas. Šajā īsajā un dzīvespriecīgajā runā viņš piedāvā jauku paņēmienu, kā domāt par mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Pirms dažiem gadiem
es sajutos, ka būtu iestidzis rutīnā,
00:15
A few years ago,
00:17
I felt like I was stuck in a rut,
tādēļ nolēmu sekot
00:20
so I decided to follow in the footsteps
diženā amerikāņu filosofa
Morgana Sperloka pēdās
00:22
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
00:25
and try something new for 30 days.
un pamēģināt ko jaunu 30 dienas.
00:28
The idea is actually pretty simple.
Doma patiesībā ir diezgan vienkārša.
00:30
Think about something you've always wanted to add to your life
Iedomājieties ko tādu,
ko vienmēr esat vēlējies iekļaut dzīvē
00:33
and try it for the next 30 days.
un pamēģiniet to nākamās 30 dienas.
00:36
It turns out,
Izrādās, 30 dienas
ir tieši īstais laika posms,
00:38
30 days is just about the right amount of time
00:40
to add a new habit or subtract a habit --
lai tiktu pie jauna ieraduma
vai atmestu kādu veco,
00:42
like watching the news --
piemēram, ziņu skatīšanos
00:44
from your life.
no savas dzīves.
Veicot šos 30 dienu uzdevumus,
es šo to iemācījos.
00:46
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
00:49
The first was,
Pirmkārt,
tā vietā, lai mēneši
paskrietu garām, aizmirstībā,
00:51
instead of the months flying by, forgotten,
pavadītais laiks
daudz labāk palika atmiņā.
00:54
the time was much more memorable.
Daļa viena uzdevuma bija
katru mēneša dienu uzņemt pa fotogrāfijai.
00:57
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
01:00
And I remember exactly where I was
Es atceros, kur tieši atrados
un ko todien darīju.
01:03
and what I was doing that day.
01:06
I also noticed
Es arī ievēroju,
ka, pieķeroties vairāk
un grūtākiem 30 dienu uzdevumiem,
01:08
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
01:10
my self-confidence grew.
auga mana pašpārliecība.
01:12
I went from desk-dwelling computer nerd
No mājās dirnoša datortārpa
01:14
to the kind of guy who bikes to work --
es kļuvu par tādu čali,
kurš uz darbu brauc ar divriteni.
01:17
for fun.
Prieka pēc!
(Smiekli)
01:20
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Pat pagājušogad
man sanāca uzkāpt Kilimandžāro,
01:23
the highest mountain in Africa.
augstākajā Āfrikas kalnā.
Pirms sāku savus 30 dienu uzdevumus
es nekad nebūtu bijis tik piedzīvojumu kārs.
01:25
I would never have been that adventurous
01:28
before I started my 30-day challenges.
Es arī nonācu pie secinājuma,
ja tiešām kaut ko ļoti vēlaties,
01:31
I also figured out
01:33
that if you really want something badly enough,
01:35
you can do anything for 30 days.
tad 30 dienās varat paveikt jebko.
01:38
Have you ever wanted to write a novel?
Vai esat kādreiz gribējuši
sarakstīt romānu?
01:40
Every November,
Katru novembri
01:42
tens of thousands of people
desmitiem tūkstošu cilvēku
01:44
try to write their own 50,000-word novel from scratch
30 dienu laikā mēģina uzrakstīt
savu 50 000 vārdu romānu no nulles.
01:48
in 30 days.
01:50
It turns out, all you have to do
Izrādās, jums tik vien kā
katru mēneša dienu jāuzraksta
01:52
is write 1,667 words a day
01:55
for a month.
pa 1 667 vārdiem.
01:57
So I did.
Tā es arī darīju.
Starp citu, noslēpums ir neiet gulēt,
01:59
By the way, the secret is not to go to sleep
02:01
until you've written your words for the day.
kamēr neesat uzrakstījis
šīs dienas vārdus.
02:04
You might be sleep-deprived,
Jums varbūt būs miega bads,
taču pabeigsiet savu romānu.
02:06
but you'll finish your novel.
02:08
Now is my book the next great American novel?
Vai mana grāmata
ir nākamais lieliskais Amerikas romāns?
02:12
No. I wrote it in a month.
Nē! Es to sarakstīju pa mēnesi!
Tas ir briesmīgs!
02:14
It's awful.
(Smiekli)
02:17
But for the rest of my life,
Taču atlikušo dzīvi,
02:19
if I meet John Hodgman at a TED party,
ja TED ballītē satieku Džonu Hodžmenu,
man nav jāsaka:
02:22
I don't have to say,
„Es esmu datorzinātnieks.”
02:24
"I'm a computer scientist."
Nē, nē, ja vēlos,
varu teikt: „Esmu rakstnieks.”
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
02:29
(Laughter)
(Smiekli)
02:32
So here's one last thing I'd like to mention.
Lūk, pēdējais, ko vēlos minēt.
Es iemācījos, ka,
veicot mazas, ilgtspējīgas izmaiņas,
02:35
I learned that when I made small, sustainable changes,
02:38
things I could keep doing,
lietas, ko varu turpināt darīt,
tām bija tieksme palikt.
02:40
they were more likely to stick.
02:42
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Lieliem un trakiem izaicinājumiem
nav ne vainas.
Patiesībā, tie ir ļoti jautri.
02:45
In fact, they're a ton of fun.
Taču tie visdrīzāk nekļūs par ieradumu.
02:48
But they're less likely to stick.
02:50
When I gave up sugar for 30 days,
Uz 30 dienām atsakoties no cukura,
02:52
day 31 looked like this.
31. diena izskatījās apmēram šādi:
02:54
(Laughter)
(Smiekli)
02:56
So here's my question to you:
Tā nu es jums jautāju:
02:59
What are you waiting for?
Ko jūs vēl gaidāt?
03:01
I guarantee you the next 30 days
Es varu galvot, ka nākamās 30 dienas
03:03
are going to pass
tāpat ies uz priekšu,
patīk jums tas vai nē,
03:05
whether you like it or not,
03:07
so why not think about something
kādēļ tad nepadomāt par ko tādu,
ko vienmēr esat gribējis pamēģināt,
03:09
you have always wanted to try
03:11
and give it a shot
un iemēģināt roku!
03:13
for the next 30 days.
Nākamās 30 dienas.
03:15
Thanks.
Paldies.
(Aplausi)
03:17
(Applause)
Translated by Pāvils Jurjāns
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com