English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Proovi midagi uut, 30 päeva

Filmed:
10,363,984 views

Kas on midagi, mida oled alati plaaninud teha, tahtnud teha, aga lihtsalt... pole teinud? Matt Cutts soovitab: proovi seda teha 30 päeva. See lühike, lustakas vestlus pakub välja hea viisi, kuidas planeerida ja saavutada eesmärke.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewvähe yearsaastaid agotagasi,
Mõned aastad tagasi
00:15
I felttundsin like I was stuckkinni in a rutjooksuaeg,
tundsin, et olin jäänud paigalseisu,
00:17
so I decidedotsustasin to followjärgige in the footstepsjälgedes
seega otsustasin järgida suurt
00:20
of the great AmericanAmeerika philosopherfilosoof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
ameerika filosoofi, Morgan Spurlock'i
00:22
and try something newuus for 30 dayspäeva.
ja proovida midagi uut, 30 päeva.
00:25
The ideaidee is actuallytegelikult prettyilus simplelihtne.
Idee ise on tegelikult üsna lihtne.
00:28
Think about something you've always wanted to addlisama to your life
Mõtle millestki, mida oled alati tahtnud oma elule lisada
00:30
and try it for the nextjärgmine 30 dayspäeva.
ja proovi seda järgnevad 30 päeva.
00:33
It turnspöördub out,
Selgub, et 30 päeva
00:36
30 dayspäeva is just about the right amountsumma of time
on täpselt paras aeg selleks,
00:38
to addlisama a newuus habitharjumus or subtractlahutamine a habitharjumus --
et lisada uus harjumus või loobuda mõnest --
00:40
like watchingvaadates the newsuudised --
nagu uudiste vaatamine --
00:42
from your life.
oma elus.
00:44
There's a fewvähe things I learnedõppinud while doing these 30-day-päev challengesväljakutsed.
On mõned asjad, mida ma õppisin nende 30-päevaste väljakutsetega.
00:46
The first was,
Esiteks,
00:49
insteadselle asemel of the monthskuud flyinglendamine by, forgottenunustatud,
mööda tuhisevate ja unustatud kuude asemel
00:51
the time was much more memorablemeeldejääv.
oli aeg hulga meeldejäävam.
00:54
This was partosaliselt of a challengeväljakutse I did to take a picturepilt everyigaüks day for a monthkuus.
See siin oli osa väljakutsest teha kuu aega iga päev üks foto.
00:57
And I remembermäleta exactlytäpselt where I was
Ma mäletan täpselt, kus ma olin
01:00
and what I was doing that day.
ja mida ma tegin tol päeval.
01:03
I alsoka noticedmärkasin
Ma panin ka tähele,
01:06
that as I startedalgas to do more and harderraskem 30-day-päev challengesväljakutsed,
et kui hakkasin tegema rohkem ja raskemaid 30-päeva väljakutseid,
01:08
my self-confidenceenesekindlus grewkasvas.
siis mu enesekindlus kasvas.
01:10
I wentläksin from desk-dwellingläbi eluruumi computerarvuti nerdnohik
Ma muutusin laua taga olesklevast arvutinohikust
01:12
to the kindlaadi of guy who bikesjalgrattad to work --
selliseks tüübiks, kes sõidab jalgrattaga tööle --
01:14
for funlõbus.
lõbu pärast.
01:17
Even last yearaastas, I endedlõppes up hikingMatkamine up MtMT. KilimanjaroKilimanjaro,
Veel eelmisel aastal matkasin Kilimanjaro mäe otsa,
01:20
the highestkõrgeim mountainmägi in AfricaAfrica.
mis on kõrgeim mägi Aafrikas.
01:23
I would never have been that adventurousseikluslik
Ma poleks iial olnud nii seiklushimuline
01:25
before I startedalgas my 30-day-päev challengesväljakutsed.
enne oma 30-päeva väljakutsete alustamist.
01:28
I alsoka figuredarvasin out
Lisaks mõistsin,
01:31
that if you really want something badlyhalvasti enoughpiisav,
et kui sa midagi tõeliselt tahad,
01:33
you can do anything for 30 dayspäeva.
suudad sa 30 päeva teha mida iganes.
01:35
Have you ever wanted to writekirjuta a novelromaan?
Oled sa kunagi tahtnud romaani kirjutada?
01:38
EveryIga NovemberNovember,
Igas novembris
01:40
tenskümneid of thousandstuhat of people
püüavad kümned tuhanded inimesed
01:42
try to writekirjuta theiroma ownoma 50,000-word-sõna novelromaan from scratchkriimustus
kirjutada oma 50 000-sõnalise romaani
01:44
in 30 dayspäeva.
30 päevaga.
01:48
It turnspöördub out, all you have to do
Nagu selgub, pead sa kõigest
01:50
is writekirjuta 1,667 wordssõnad a day
kirjutama 1667 sõna päevas,
01:52
for a monthkuus.
kuu aega.
01:55
So I did.
Ja nii ma tegingi.
01:57
By the way, the secretsaladus is not to go to sleepmagama
Muuseas, nipp on mitte minna magama enne,
01:59
untilkuni you've writtenkirjutatud your wordssõnad for the day.
kui oled päeva sõnade arvu täis kirjutanud.
02:01
You mightvõib-olla be sleep-deprivedune-ilma,
Sa võid olla unevaeguses,
02:04
but you'llsa saad finishlõpetama your novelromaan.
kuid sa saad oma romaani valmis.
02:06
Now is my bookraamat the nextjärgmine great AmericanAmeerika novelromaan?
Kas mu raamat on siis järgmine suur ameerika romaan?
02:08
No. I wrotekirjutas it in a monthkuus.
Ei. Ma kirjutasin selle kuu ajaga.
02:12
It's awfulkohutav.
See on kohutav.
02:14
But for the restpuhata of my life,
Kuid oma ülejäänud elu jooksul,
02:17
if I meetkohtuma JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partypidu,
kui peaksin TEDi peol John Hodgman'i kohtama,
02:19
I don't have to say,
ei pea ma ütlema:
02:22
"I'm a computerarvuti scientistteadlane."
"Ma olen arvutiteadlane."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistkirjanik."
Ei, ei, kui tahan, saan öelda: "Ma olen romaanikirjanik."
02:26
(LaughterNaer)
(naer)
02:29
So here'ssiin on one last thing I'd like to mentionmainima.
Seega veel üks asi, mida tahaksin mainida.
02:32
I learnedõppinud that when I madetehtud smallväike, sustainablejätkusuutlik changesmuudatused,
Ma õppisin, et kui tegin väikeseid jätkusuutlikke muudatusi,
02:35
things I could keep doing,
asju, mida saaksin jätkata,
02:38
they were more likelytõenäoliselt to stickkleepige.
oli tõenäosem, et nad jäid püsima.
02:40
There's nothing wrongvalesti with bigsuur, crazyhull challengesväljakutsed.
Suurtes ja hulludes väljakutsetes pole midagi halba.
02:42
In factfakt, they're a tonTon of funlõbus.
Tegelikult on need väga lõbusad.
02:45
But they're lessvähem likelytõenäoliselt to stickkleepige.
Aga on vähetõenäosem, et nad jäävad püsima.
02:48
When I gaveandis up sugarsuhkur for 30 dayspäeva,
Kui ma loobusin suhkrust 30 päevaks,
02:50
day 31 lookedvaatasin like this.
nägi 31. päev välja selline.
02:52
(LaughterNaer)
(naer)
02:54
So here'ssiin on my questionküsimus to you:
Nii et siin on minu küsimus sulle:
02:56
What are you waitingootab for?
Mida sa ootad?
02:59
I guaranteegarantii you the nextjärgmine 30 dayspäeva
Ma garanteerin, et järgnevad 30 päeva
03:01
are going to passüle andma
mööduvad,
03:03
whetherkas you like it or not,
soovid sa seda või ei,
03:05
so why not think about something
seega miks mitte mõelda millestki,
03:07
you have always wanted to try
mida oled alati tahtnud proovida
03:09
and give it a shottulistas
ja anda sellele võimalus
03:11
for the nextjärgmine 30 dayspäeva.
järgneva 30 päeva jooksul.
03:13
ThanksTänud.
Tänan!
03:15
(ApplauseAplaus)
(aplaus)
03:17
Translated by Maila Hainsoo
Reviewed by Marit L

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com