English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Proovi midagi uut, 30 päeva

Filmed
Views 9,252,450

Kas on midagi, mida oled alati plaaninud teha, tahtnud teha, aga lihtsalt... pole teinud? Matt Cutts soovitab: proovi seda teha 30 päeva. See lühike, lustakas vestlus pakub välja hea viisi, kuidas planeerida ja saavutada eesmärke.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Mõned aastad tagasi
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
tundsin, et olin jäänud paigalseisu,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
seega otsustasin järgida suurt
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
ameerika filosoofi, Morgan Spurlock'i
00:22
and try something new for 30 days.
ja proovida midagi uut, 30 päeva.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Idee ise on tegelikult üsna lihtne.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Mõtle millestki, mida oled alati tahtnud oma elule lisada
00:30
and try it for the next 30 days.
ja proovi seda järgnevad 30 päeva.
00:33
It turns out,
Selgub, et 30 päeva
00:36
30 days is just about the right amount of time
on täpselt paras aeg selleks,
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
et lisada uus harjumus või loobuda mõnest --
00:40
like watching the news --
nagu uudiste vaatamine --
00:42
from your life.
oma elus.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
On mõned asjad, mida ma õppisin nende 30-päevaste väljakutsetega.
00:46
The first was,
Esiteks,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
mööda tuhisevate ja unustatud kuude asemel
00:51
the time was much more memorable.
oli aeg hulga meeldejäävam.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
See siin oli osa väljakutsest teha kuu aega iga päev üks foto.
00:57
And I remember exactly where I was
Ma mäletan täpselt, kus ma olin
01:00
and what I was doing that day.
ja mida ma tegin tol päeval.
01:03
I also noticed
Ma panin ka tähele,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
et kui hakkasin tegema rohkem ja raskemaid 30-päeva väljakutseid,
01:08
my self-confidence grew.
siis mu enesekindlus kasvas.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Ma muutusin laua taga olesklevast arvutinohikust
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
selliseks tüübiks, kes sõidab jalgrattaga tööle --
01:14
for fun.
lõbu pärast.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Veel eelmisel aastal matkasin Kilimanjaro mäe otsa,
01:20
the highest mountain in Africa.
mis on kõrgeim mägi Aafrikas.
01:23
I would never have been that adventurous
Ma poleks iial olnud nii seiklushimuline
01:25
before I started my 30-day challenges.
enne oma 30-päeva väljakutsete alustamist.
01:28
I also figured out
Lisaks mõistsin,
01:31
that if you really want something badly enough,
et kui sa midagi tõeliselt tahad,
01:33
you can do anything for 30 days.
suudad sa 30 päeva teha mida iganes.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Oled sa kunagi tahtnud romaani kirjutada?
01:38
Every November,
Igas novembris
01:40
tens of thousands of people
püüavad kümned tuhanded inimesed
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
kirjutada oma 50 000-sõnalise romaani
01:44
in 30 days.
30 päevaga.
01:48
It turns out, all you have to do
Nagu selgub, pead sa kõigest
01:50
is write 1,667 words a day
kirjutama 1667 sõna päevas,
01:52
for a month.
kuu aega.
01:55
So I did.
Ja nii ma tegingi.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Muuseas, nipp on mitte minna magama enne,
01:59
until you've written your words for the day.
kui oled päeva sõnade arvu täis kirjutanud.
02:01
You might be sleep-deprived,
Sa võid olla unevaeguses,
02:04
but you'll finish your novel.
kuid sa saad oma romaani valmis.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Kas mu raamat on siis järgmine suur ameerika romaan?
02:08
No. I wrote it in a month.
Ei. Ma kirjutasin selle kuu ajaga.
02:12
It's awful.
See on kohutav.
02:14
But for the rest of my life,
Kuid oma ülejäänud elu jooksul,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
kui peaksin TEDi peol John Hodgman'i kohtama,
02:19
I don't have to say,
ei pea ma ütlema:
02:22
"I'm a computer scientist."
"Ma olen arvutiteadlane."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Ei, ei, kui tahan, saan öelda: "Ma olen romaanikirjanik."
02:26
(Laughter)
(naer)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Seega veel üks asi, mida tahaksin mainida.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Ma õppisin, et kui tegin väikeseid jätkusuutlikke muudatusi,
02:35
things I could keep doing,
asju, mida saaksin jätkata,
02:38
they were more likely to stick.
oli tõenäosem, et nad jäid püsima.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Suurtes ja hulludes väljakutsetes pole midagi halba.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Tegelikult on need väga lõbusad.
02:45
But they're less likely to stick.
Aga on vähetõenäosem, et nad jäävad püsima.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Kui ma loobusin suhkrust 30 päevaks,
02:50
day 31 looked like this.
nägi 31. päev välja selline.
02:52
(Laughter)
(naer)
02:54
So here's my question to you:
Nii et siin on minu küsimus sulle:
02:56
What are you waiting for?
Mida sa ootad?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Ma garanteerin, et järgnevad 30 päeva
03:01
are going to pass
mööduvad,
03:03
whether you like it or not,
soovid sa seda või ei,
03:05
so why not think about something
seega miks mitte mõelda millestki,
03:07
you have always wanted to try
mida oled alati tahtnud proovida
03:09
and give it a shot
ja anda sellele võimalus
03:11
for the next 30 days.
järgneva 30 päeva jooksul.
03:13
Thanks.
Tänan!
03:15
(Applause)
(aplaus)
03:17
Translated by Maila Hainsoo
Reviewed by Marit L

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com