English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Мэтт Каттс: 30 күн бойы жаңа нәрсемен айналысыңыз

Filmed:
10,363,984 views

Сіз көптен ойлап жүрген бір істі бастауға жүрексініп жүрсіз бе? Мэтт Каттс 30 күн бойы жаңа нәрсе істеп көруге шақырады. Бұл шағын баяндама мақсатқа оңай қол жеткізудің жолын ұсынады.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Бірнеше жыл бұрын
00:15
A few years ago,
00:17
I felt like I was stuck in a rut,
өмірім тоқтап қалғандай сезіндім.
00:20
so I decided to follow in the footsteps
Сөйтіп, белгілі америкалық философ
Морган Сперлоктың
00:22
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
00:25
and try something new for 30 days.
30 күн жаңа нәрсе жаса деген
кеңесіне сүйендім.
00:28
The idea is actually pretty simple.
Оның идеясы өте қарапайым.
00:30
Think about something you've always wanted to add to your life
Өміріңізді өзгерткіңіз келген сәттерді
есіңізге түсіріңізші
00:33
and try it for the next 30 days.
енді соны 30 күн жасап көруге тырысыңыз.
00:36
It turns out,
Шын мәнінде,
30 күн бір әдетке дағдылануға
00:38
30 days is just about the right amount of time
00:40
to add a new habit or subtract a habit --
немесе бас тартуға қолайлы мерзім.
00:42
like watching the news --
Мысалы, жаңалықтар көруден
00:44
from your life.
мәңгілікке бас тарту.
Осы айда бірдеңені үйрендім.
00:46
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
00:49
The first was,
Біріншісі,
бұрын уақыт зулап өтіп кететін,
00:51
instead of the months flying by, forgotten,
ал қазір өткен уақыттарым есімде
жақсы сақтала бастады.
00:54
the time was much more memorable.
Тәжірибе барысында күнде
сурет түсіріп жүрдім.
00:57
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
01:00
And I remember exactly where I was
Қазір менің әр сәттерім және
дәлме-дәл қайда болғаным есімде.
01:03
and what I was doing that day.
01:06
I also noticed
Сонымен қатар,
тапсырма санын ұлғайтып қиындатқанда
01:08
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
01:10
my self-confidence grew.
сенімділігім артты.
01:12
I went from desk-dwelling computer nerd
Үнемі компьютердің алдында отыратын
01:14
to the kind of guy who bikes to work --
адамнан жұмысқа велосипедпен
баратын болдым.
01:17
for fun.
Көңіл көтеру үшін.
(күлкі)
01:20
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Тіпті өткен жылы Африканың ең биік нүктесі
01:23
the highest mountain in Africa.
Килиманджаро тауына шықтым.
Осы 30 күндік тәжірибеден бұрын
өмірімде мұнша "пысық" болған емеспін.
01:25
I would never have been that adventurous
01:28
before I started my 30-day challenges.
Менің түсінгенім, егер бірдеңені қаласаң,
01:31
I also figured out
01:33
that if you really want something badly enough,
01:35
you can do anything for 30 days.
30 күн ішінде мақсатқа
қол жеткізе аласың.
01:38
Have you ever wanted to write a novel?
Роман жазғың келген кезің болды ма?
01:40
Every November,
Әр қарашада
01:42
tens of thousands of people
мыңдаған адам
01:44
try to write their own 50,000-word novel from scratch
30 күнде 50 мың сөзден тұратын
01:48
in 30 days.
роман жазуға отырады.
01:50
It turns out, all you have to do
Яғни, бір күнде
1,667 сөз жазып тұрсаңыз болды.
01:52
is write 1,667 words a day
01:55
for a month.
Бір ай бойы.
01:57
So I did.
Мен дәл солай жасадым.
Айтпақшы, бар құпиясы күнделікті мөлшерде
01:59
By the way, the secret is not to go to sleep
02:01
until you've written your words for the day.
жазбайынша ұйқыға кетпеуіңіз керек.
02:04
You might be sleep-deprived,
Бәлкім, шала ұйықтарсыз
бірақ роман жазып бітіресіз.
02:06
but you'll finish your novel.
02:08
Now is my book the next great American novel?
Романым танымал америкалық
кітапқа айналды ма?
02:12
No. I wrote it in a month.
Жоқ. Оны бір айда жаздым ғой.
Ол өте нашар шықты.
02:14
It's awful.
(Күлкі)
02:17
But for the rest of my life,
Бірақ, осындай кештердің бірінде
02:19
if I meet John Hodgman at a TED party,
Джон Ходжманды кездестірсем,
Өзімді ''Компьютер жүйесінің маманымын''
02:22
I don't have to say,
деп таныстырмаймын.
02:24
"I'm a computer scientist."
Жо-жоқ! Егер қаласам, өзімді
"Жазушымын" дей аламын.
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
02:29
(Laughter)
(Күлкі)
02:32
So here's one last thing I'd like to mention.
Қорыта келгенде, айтқым келегені мынау.
Түсінгенім күнделікті,
өзгерістер жасасаң,
02:35
I learned that when I made small, sustainable changes,
02:38
things I could keep doing,
бір затты істесең,
тез арада дағдыға айналады,
02:40
they were more likely to stick.
02:42
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Үлкен өзгерістер де өте жақсы,
олар көп рақат береді.
02:45
In fact, they're a ton of fun.
Өзгерістерді қалыптастыру қиын
02:48
But they're less likely to stick.
02:50
When I gave up sugar for 30 days,
Тәттіні 30 күн бойы жемей жүргенімде,
02:52
day 31 looked like this.
31-і күні былай болды
02:54
(Laughter)
(Күлкі)
02:56
So here's my question to you:
Енді менің мынандай сұрағым бар.
02:59
What are you waiting for?
Осы күнге дейін кімді күтіп жүрсіз?
03:01
I guarantee you the next 30 days
Маған сенсеңіз, алдағы 30 күн
03:03
are going to pass
көзді ашып-жұмғанша өтіп кетеді.
03:05
whether you like it or not,
03:07
so why not think about something
Ендеше осы уақытта
көптен бері істей алмай жүрген
03:09
you have always wanted to try
03:11
and give it a shot
ісіңізді қолға алыңыз!
03:13
for the next 30 days.
Алдағы 30 күнде!
03:15
Thanks.
Рақмет!
(Қошемет)
03:17
(Applause)
Translated by Darkhan Sakenov
Reviewed by Askhat Yerkimbay

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com