English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Mett Katts (Matt Cutts): 30 kun ichida biror yangi narsa qilib ko'ring

Filmed:
10,363,984 views

Siz biror narsani bajarib ko'rishni doim xohlaganmisiz, buni boshlashni o'ylab, ammo .. boshlamay turibsizmi? Mett Katts (Matt Cutts) tavsiyasi: Buni 30kun mobaynida bajarib ko'ring. Bu qisqa, samimiy ma'ruza, erishmoqchi bo'lgan yutuqlarni rejalashtirish va ularga erishish yo'lini o'rgatadi.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Bir necha yil avval
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
Men o'zimni, boshi berk ko'chaga kirib qolgandek sezdim,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
va buyuk Amerkalik faylasuf Morgan Spurlok'ning
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
izidan borishga qaror qildim,
00:22
and try something new for 30 days.
va 30 kun ichida yangi narsalar qilib ko'rdim.
00:25
The idea is actually pretty simple.
G'oya - juda oddiy edi.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Hayotingizda, bajarib ko'rmoqchi bo'lgan biror-narsani eslang
00:30
and try it for the next 30 days.
va keyingi 30 kun davomida bajarib ko'ring.
00:33
It turns out,
Vaholanki,
00:36
30 days is just about the right amount of time
yangi odat orttirish yoki eskisidan voz kechish uchun —
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
30 kun - aynan yetarli muddat,
00:40
like watching the news --
masalan, yangiliklarni ko'rishdan —
00:42
from your life.
butunlay voz kechish kabi.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Shu 30 kunlik sinovdan oz-moz o'rnak o'ldim.
00:46
The first was,
Birinchisi,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
oy mobaynida bekor yurgandan ko'ra,
00:51
the time was much more memorable.
vaqt ancha esda qolarlik bo'ldi.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Bu oyning har kunida rasmga olish odatim bo'lgan sinovning bir qismi edi.
00:57
And I remember exactly where I was
Va men aynan qayerda bo'lganligimni
01:00
and what I was doing that day.
va o'sha kuni nima qilayotganimni eslayman.
01:03
I also noticed
Shuningdek,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
30 kunlik sinovlarim ko'payib, qiyinlashib borganini va
01:08
my self-confidence grew.
o'zimga bo'lgan ishonch kuchayganini sezdim.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Man endi doim kompyuter yonida o'tiradigan texnik odam emas,
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
balki, ishga velosipedda boradigan odamga aylandim —
01:14
for fun.
bundan zavq olishni o'rgandim.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Va mana o'tgan yili men Kilimandjaro cho'qqisiga chiqdim,
01:20
the highest mountain in Africa.
u Afrikaning eng baland tog'ida.
01:23
I would never have been that adventurous
Mana shu 30 kunlik sinovlardan avval,
01:25
before I started my 30-day challenges.
men hech qachon bunchalik sarguzashtli inson bo'lmagan edim.
01:28
I also figured out
Shuningdek men shuni angladimki,
01:31
that if you really want something badly enough,
agar biror narsani juda qattiq xohlasangiz,
01:33
you can do anything for 30 days.
bunga 30 kunda erishishingiz mumkin.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Siz biror marta roman yozishni xohlaganmisiz?
01:38
Every November,
Har yili Noyabrda,
01:40
tens of thousands of people
o'n minglab kishilar
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
o'zlarining 50 000 so'zlik romanini 30 kun ichida
01:44
in 30 days.
yozishga harakat qiladi.
01:48
It turns out, all you have to do
Buni qarasak, bir oy mobaynida
01:50
is write 1,667 words a day
har kuni atigi 1667 so'z
01:52
for a month.
yozishingiz kifoya.
01:55
So I did.
Men ham shunday qildim.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Aytmoqchi, buni siri bir kunlik so'zlarni yozib
01:59
until you've written your words for the day.
bo'lguningizcha uhlab qolmaslik.
02:01
You might be sleep-deprived,
Siz uyqusiz bo'lishingiz mumkin,
02:04
but you'll finish your novel.
lekin romanni tugatasiz.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Ho'sh, mening romanim Amerikaning keyingi mashhur romanimi?
02:08
No. I wrote it in a month.
Yo'q albatta. Men uni bir oydagina yozdim.
02:12
It's awful.
Bu juda hunuk roman.
02:14
But for the rest of my life,
Lekin bundan buyon hayotim davomida,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
agar John Hodgman'ni TED bazmida uchratib qolsam,
02:19
I don't have to say,
"Men kompyuter olimiman"
02:22
"I'm a computer scientist."
deb aytishim shart emas.
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Yo'q, yo'q, xohlasam "Men romanlar yozuvchisiman" deyishim mumkin.
02:26
(Laughter)
(Kulgilar)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Ha, sizga aytmoqchi bo'lgan ohirgi narsam.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Shuni bildimki, men bajarishni davom ettira oladigan,
02:35
things I could keep doing,
kichik va muntazam ravishda o'zgarishlar qilganimda,
02:38
they were more likely to stick.
ular ko'proq mening odatiy ishimdek bo'lib qolardi.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Katta va ahmoqona sinovlardan qo'rqmang.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Ular juda zavqli bo'lishi mumkin.
02:45
But they're less likely to stick.
Lekin ularning ko'pchiligi odatga aylanib qolmaydi.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Men 30 kun shirinlik yemaganimda,
02:50
day 31 looked like this.
31-kun mana bunday edi.
02:52
(Laughter)
(Kulgilar)
02:54
So here's my question to you:
Va mening sizga savolim shunday:
02:56
What are you waiting for?
Siz nimani kutyapsiz?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Ishoning, keyingi 30kun
03:01
are going to pass
xohlaysizmi yo'qmi o'tib ketadi,
03:03
whether you like it or not,
shunday ekan, biror yangi narsani,
03:05
so why not think about something
bir umr bajarib ko'rishni xohlagan narsangizni
03:07
you have always wanted to try
keyingi 30 kun mobaynida
03:09
and give it a shot
harakat qilib,
03:11
for the next 30 days.
bajarib ko'ring.
03:13
Thanks.
Rahmat.
03:15
(Applause)
(Qarsaklar)
03:17
Translated by Adham Kurbanov
Reviewed by Gulnoza Yakubova

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com