English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Мет Катс: Покушајте нешто ново 30 дана

Filmed:
10,363,984 views

Да ли постоји нешто што сте увек хтели да урадите, планирали, али једноставно... нисте? Мет Катс предлаже: Покушајте то у периоду од 30 дана. Овај кратак, ведар говор нуди добар начин размишљања о постављању и постизању циљева.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewнеколико yearsгодине agoпре,
Пре неколико година
00:15
I feltосетио like I was stuckзаглавити in a rutrutinu,
осећао сам да се налазим у колотечини
00:17
so I decidedодлучио to followпратити in the footstepsstopama
тако да сам одлучио да пратим кораке
00:20
of the great AmericanAmerikanac philosopherфилозоф, MorganMorgan SpurlockSpurlok,
великог америчког филозофа, Моргана Спурлока,
00:22
and try something newново for 30 daysдана.
и покушам нешто ново 30 дана.
00:25
The ideaидеја is actuallyзаправо prettyприлично simpleједноставно.
Идеја је у ствари доста једноставна.
00:28
Think about something you've always wanted to addдодати to your life
Сетите се нечега што сте увек хтели да додате свом животу
00:30
and try it for the nextследећи 30 daysдана.
и покушајте то наредних 30 дана.
00:33
It turnsокреће се out,
Испада да је
00:36
30 daysдана is just about the right amountизнос of time
30 дана савршена количина времена
00:38
to addдодати a newново habitнавика or subtractoduzimanje a habitнавика --
да се дода или избаци нека навика --
00:40
like watchingгледа the newsвести --
као гледање вести --
00:42
from your life.
из вашег живота.
00:44
There's a fewнеколико things I learnedнаучио while doing these 30-day-dan challengesизазове.
Постоји неколико ствари које сам научио током ових 30-то дневних изазова.
00:46
The first was,
Прва је,
00:49
insteadуместо тога of the monthsмесеци flyingлети by, forgottenзаборављен,
уместо да месеци лете, заборављени,
00:51
the time was much more memorablenezaboravno.
време је било много више вредно памћења.
00:54
This was partдео of a challengeизазов I did to take a pictureслика everyсваки day for a monthмесец дана.
Ово је део изазова у ком сам радио једну фотографију дневно током месец дана.
00:57
And I rememberзапамтити exactlyбаш тако where I was
И сећам се тачно где сам био
01:00
and what I was doing that day.
и шта сам радио тог дана.
01:03
I alsoтакође noticedПриметио
Приметио сам такође да,
01:06
that as I startedпочела to do more and harderтеже 30-day-dan challengesизазове,
како сам почео да радим више и тежих 30-то дневних изазова,
01:08
my self-confidencesamopouzdanje grewрастао.
моје самопоуздање је расло.
01:10
I wentотишао from desk-dwellingsto stanovanja computerрачунар nerdштребер
Прешао сам са штребера који је закован за свој радни сто и компјутер,
01:12
to the kindкинд of guy who bikesбицикле to work --
на тип момка који вози бицикл на посао --
01:14
for funзабавно.
зато што је забавно.
01:17
Even last yearгодине, I endedзавршио up hikingna planinarenje up MtMt. KilimanjaroKilimandћaro,
Чак сам се прошле године попео на врх Килиманџара,
01:20
the highestнајвише mountainпланина in AfricaAfrika.
највише планине у Африци.
01:23
I would never have been that adventurousavanturista
Никада не бих био толико авантуристичан
01:25
before I startedпочела my 30-day-dan challengesизазове.
да није било ових 30-то дневних изазова.
01:28
I alsoтакође figuredфигуред out
Такође сам схватио
01:31
that if you really want something badlyлоше enoughдовољно,
да ако нешто желите заиста јако,
01:33
you can do anything for 30 daysдана.
можете да урадите било шта 30 дана.
01:35
Have you ever wanted to writeпиши a novelРоман?
Да ли сте икада пожелели да напишете роман?
01:38
EverySvaki NovemberNovembra,
Сваког новембра,
01:40
tensдесетке of thousandsхиљаде of people
десетине хиљада људи
01:42
try to writeпиши theirњихова ownвластити 50,000-word-reč novelРоман from scratchогреботина
покушава да напише сопствени роман од 50.000 речи
01:44
in 30 daysдана.
за 30 дана.
01:48
It turnsокреће се out, all you have to do
Испада да, све што морате да урадите
01:50
is writeпиши 1,667 wordsречи a day
јесте да напишете 1,667 речи на дан
01:52
for a monthмесец дана.
у периоду од месец дана.
01:55
So I did.
То сам и урадио.
01:57
By the way, the secretтајна is not to go to sleepспавај
Узгред, тајна је да не идете да спавате
01:59
untilсве док you've writtenнаписано your wordsречи for the day.
док не напишете дневну квоту речи.
02:01
You mightМожда be sleep-deprivedsna,
Можда ћете бити неиспавани,
02:04
but you'llти ћеш finishзавршити your novelРоман.
али ћете завршити роман.
02:06
Now is my bookкњига the nextследећи great AmericanAmerikanac novelРоман?
Meђутим, да ли је моја књига следећи велики амерички роман?
02:08
No. I wroteнаписао it in a monthмесец дана.
Не. Написао сам је за месец дана.
02:12
It's awfulгрозно.
Ужасна је.
02:14
But for the restодмор of my life,
Али, до краја свог живота,
02:17
if I meetсусрет JohnJohn HodgmanHodћmane at a TEDTED partyжурка,
ако упознам Џон Хоџмана на TED журци,
02:19
I don't have to say,
не морам да кажем,
02:22
"I'm a computerрачунар scientistнаучник."
"Ја сам компјутерски научник."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistknjiževnik."
Не, не, ако хоћу, могу да кажем, "Ја сам романописац."
02:26
(LaughterSmeh)
(Смех)
02:29
So here'sево one last thing I'd like to mentionпомени.
И ево и последње ствари коју хоћу да поменем.
02:32
I learnedнаучио that when I madeмаде smallмали, sustainableодржив changesПромене,
Научио сам да, када сам направио мале, одрживе промене,
02:35
things I could keep doing,
ствари које бих могао да наставим да радим,
02:38
they were more likelyвероватно to stickштап.
било је много вероватније да ће остати.
02:40
There's nothing wrongпогрешно with bigвелики, crazyлуд challengesизазове.
Не постоји ништа погрешно са великим, лудим изазовима.
02:42
In factчињеница, they're a tontona of funзабавно.
У ствари, они су невероватно забавни.
02:45
But they're lessмање likelyвероватно to stickштап.
Али је мање вероватно да ће остати.
02:48
When I gaveдала up sugarшећер for 30 daysдана,
Када сам се одрекао шећера на 30 дана,
02:50
day 31 lookedпогледао like this.
31 дан је изгледао овако.
02:52
(LaughterSmeh)
(Смех)
02:54
So here'sево my questionпитање to you:
И ево га моје питање за вас:
02:56
What are you waitingчекајући for?
Шта чекате?
02:59
I guaranteeгаранција you the nextследећи 30 daysдана
Гарантујем вам да ће наредних 30 дана
03:01
are going to passпасс
проћи
03:03
whetherда ли је you like it or not,
хтели ви то или не,
03:05
so why not think about something
па зашто онда не мислити о нечему
03:07
you have always wanted to try
што сте одувек желели да пробате
03:09
and give it a shotпуцањ
и дајте томе прилику
03:11
for the nextследећи 30 daysдана.
наредних 30 дана.
03:13
ThanksHvala ti.
Хвала.
03:15
(ApplauseAplauz)
(Аплауз)
03:17
Translated by Katarina Kosmina
Reviewed by Ana Zivanovic-Nenadovic

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com