ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: prova alguna cosa nova durant 30 dies.

Filmed:
10,363,984 views

Hi ha alguna cosa que sempre hagis desitjat fer, volgut fer, però... no has fet? En Matt Cutts suggereix: prova-ho durant trenta dies. Aquesta xerrada curta i divertida ofereix una manera simple de marcar i aconseguir objectius.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A fewpocs yearsanys agofa,
0
0
2000
Fa alguns anys
00:17
I feltsentia like I was stuckenganxat in a rutrutina,
1
2000
3000
em sentia com si estés encallat en una rutina,
00:20
so I decidedva decidir to followseguir in the footstepspassos
2
5000
2000
així que vaig decidir seguir les passes
00:22
of the great AmericanNord-americà philosopherfilòsof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
3
7000
3000
del gran filòsof americà Morgan Spurlock,
00:25
and try something newnou for 30 daysdies.
4
10000
3000
i provar quelcom nou durant trenta dies.
00:28
The ideaidea is actuallyen realitat prettybonic simplesenzill.
5
13000
2000
La idea és ben simple en realitat.
00:30
Think about something you've always wanted to addafegir to your life
6
15000
3000
Pensa en quelcom que sempre hagis volgut incorporar a la teva vida
00:33
and try it for the nextPròxim 30 daysdies.
7
18000
3000
i prova-ho els propers trenta dies.
00:36
It turnsgirs out,
8
21000
2000
Resulta que
00:38
30 daysdies is just about the right amountquantitat of time
9
23000
2000
trenta dies és la quantitat perfecta de temps
00:40
to addafegir a newnou habithàbit or subtractrestar a habithàbit --
10
25000
2000
per a incorporar un nou hàbit o substreure un hàbit...
00:42
like watchingvigilant the newsnotícies --
11
27000
2000
com mirar les noticies...
00:44
from your life.
12
29000
2000
de la teva vida.
00:46
There's a fewpocs things I learnedaprès while doing these 30-day-dia challengesdesafiaments.
13
31000
3000
He après diverses coses mentres feia aquests reptes de trenta dies.
00:49
The first was,
14
34000
2000
La primera va ser,
00:51
insteaden canvi of the monthsmesos flyingvolant by, forgottenoblidat,
15
36000
3000
enlloc de passar els mesos volant, perduts,
00:54
the time was much more memorablememorable.
16
39000
3000
el temps era molt més memorable.
00:57
This was partpart of a challengedesafiament I did to take a pictureimatge everycada day for a monthmes.
17
42000
3000
Això va ser part d'un repte que vaig fer de fer una foto cada dia durant un mes.
01:00
And I rememberrecorda exactlyexactament where I was
18
45000
3000
I recordo exactament on era
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
i què feia aquell dia.
01:06
I alsotambé noticednotat
20
51000
2000
També em vaig adonar
01:08
that as I startedva començar to do more and hardermés difícil 30-day-dia challengesdesafiaments,
21
53000
2000
que quan vaig començar a fer més reptes de trenta dies i més durs,
01:10
my self-confidenceconfiança en si mateix grewva créixer.
22
55000
2000
la meva auto-confiança va créixer.
01:12
I wentva anar from desk-dwellinginformació turística-habitatge computerordinador nerdestudiós
23
57000
2000
Vaig passar de ser un informàtic setciències que vivia en un escriptori
01:14
to the kindamable of guy who bikesbicicletes to work --
24
59000
3000
al tipus de tio que va a la feina amb bici
01:17
for fundiversió.
25
62000
3000
per diversió.
01:20
Even last yearcurs, I endedacabat up hikingSenderisme up MtMt. KilimanjaroKilimanjaro,
26
65000
3000
Fins i tot l'any passat vaig acabar pujant el mont Kilimanjaro,
01:23
the highestel més alt mountainmuntanya in AfricaÀfrica.
27
68000
2000
la muntanya més alta d'Àfrica.
01:25
I would never have been that adventurousaventurer
28
70000
3000
Mai havia estat tan aventurer
01:28
before I startedva començar my 30-day-dia challengesdesafiaments.
29
73000
3000
abans de començar els meus reptes de trenta dies.
01:31
I alsotambé figuredimaginat out
30
76000
2000
També vaig descobrir
01:33
that if you really want something badlymalament enoughsuficient,
31
78000
2000
que si realment vols una cosa de forma imperiosa,
01:35
you can do anything for 30 daysdies.
32
80000
3000
pots fer qualsevol cosa durant trenta dies.
01:38
Have you ever wanted to writeescriure a novelnovel·la?
33
83000
2000
Has volgut mai escriure una novel.la?
01:40
EveryCada NovemberNovembre,
34
85000
2000
Cada novembre,
01:42
tensdesenes of thousandsmilers of people
35
87000
2000
desenes de mil.lers de persones
01:44
try to writeescriure theirels seus ownpropi 50,000-word-paraula novelnovel·la from scratchrascar
36
89000
4000
proven d'escriure la seva propia novel.la de cinquanta mil paraules des de zero
01:48
in 30 daysdies.
37
93000
2000
en trenta dies.
01:50
It turnsgirs out, all you have to do
38
95000
2000
Resulta que, tot el què has de fer
01:52
is writeescriure 1,667 wordsparaules a day
39
97000
3000
és escriure mil sis-centes paraules cada dia
01:55
for a monthmes.
40
100000
2000
durant un mes.
01:57
So I did.
41
102000
2000
I així ho vaig fer.
01:59
By the way, the secretsecret is not to go to sleepdormir
42
104000
2000
Per cert, el secret és no anar-se'n a dormir
02:01
untilfins a you've writtenescrit your wordsparaules for the day.
43
106000
3000
fins que no has escrit les paraules d'aquell dia.
02:04
You mightpotser be sleep-deprivedson-privats,
44
109000
2000
Potser patiràs falta de son
02:06
but you'llho faràs finishacabar your novelnovel·la.
45
111000
2000
però acabaràs la novel.la.
02:08
Now is my bookllibre the nextPròxim great AmericanNord-americà novelnovel·la?
46
113000
4000
Serà el meu llibre la propera gran novel.la americana?
02:12
No. I wroteva escriure it in a monthmes.
47
117000
2000
No. La vaig escriure en un mes.
02:14
It's awfulhorrible.
48
119000
3000
És espantosa.
02:17
But for the restdescans of my life,
49
122000
2000
Però durant la resta de la meva vida,
02:19
if I meettrobar-se JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partyfesta,
50
124000
3000
si em trobo en John Hodgman en una festa de TED,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
no haig de dir
02:24
"I'm a computerordinador scientistcientífic."
52
129000
2000
"Sóc un informàtic".
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistnovel·lista."
53
131000
3000
No, no, si vull puc dir: "Sóc novel.lista".
02:29
(LaughterRiure)
54
134000
3000
(Rialles)
02:32
So here'sheus aquí one last thing I'd like to mentionmenció.
55
137000
3000
Hi ha una última cosa que m'agradaria mencionar.
02:35
I learnedaprès that when I madefet smallpetit, sustainablesostenible changescanvis,
56
140000
3000
Vaig aprendre que quan feia canvis petits i sostenibles,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
coses que podia seguir fent,
02:40
they were more likelyprobablement to stickenganxat.
58
145000
2000
tenia més probabilitats que es consolidessin.
02:42
There's nothing wrongmal with biggran, crazyboig challengesdesafiaments.
59
147000
3000
No hi ha res dolent en els reptes grans i bojos.
02:45
In factfet, they're a tontona of fundiversió.
60
150000
3000
De fet, són súper divertits.
02:48
But they're lessmenys likelyprobablement to stickenganxat.
61
153000
2000
Però és menys probable que es consolidin.
02:50
When I gaveva donar up sugarsucre for 30 daysdies,
62
155000
2000
Quan vaig deixar el sucre durant trenta dies,
02:52
day 31 lookedmirava like this.
63
157000
2000
el dia trenta-u tenia aquesta pinta.
02:54
(LaughterRiure)
64
159000
2000
(Rialles)
02:56
So here'sheus aquí my questionpregunta to you:
65
161000
3000
Així que aquesta és la meva pregunta per a vosaltres:
02:59
What are you waitingesperant for?
66
164000
2000
Què esteu esperant?
03:01
I guaranteegarantia you the nextPròxim 30 daysdies
67
166000
2000
Us garanteixo que els trenta propers dies
03:03
are going to passpassar
68
168000
2000
passaran
03:05
whetherja sigui you like it or not,
69
170000
2000
tant si voleu com si no,
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
així que perquè no penseu alguna cosa
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
que sempre hagueu volgut provar
03:11
and give it a shottir
72
176000
2000
i donar-li una oportunitat
03:13
for the nextPròxim 30 daysdies.
73
178000
2000
els trenta propers dies?
03:15
ThanksGràcies.
74
180000
2000
Gràcies.
03:17
(ApplauseAplaudiments)
75
182000
4000
(Aplaudiments)
Translated by David Monreal
Reviewed by Carmen Vega-Reina

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com