English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: 30 өдрийн турш ямар нэг шинэ зүйлийг туршаад үз

Filmed:
10,363,984 views

Танд үргэлж хийхийг хүсэж, бодож ирсэн боловч хийж чадаагүй зүйлүүд байдагуу? Түүнийгээ 30 өдрийн турш хийгээд үз гэж Матт зөвлөж байна. Энэхүү богино бөгөөд хөгжөөнтэй яриа нь зорилго хэрхэн тавьж түүндээ хүрэх тухай нямбай арга ухааныг танд санал болгож байна.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Хэдэн жилийн өмнө,
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
би нэгэн хэвийн амьдралд гацсан мэт санагдаж
00:17
so I decided to follow in the footsteps
Америкийн алдарт
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
философич Morgan Spurlock-ийн арга барилыг дагахаар шийдэн,
00:22
and try something new for 30 days.
30 өдрийн турш ямар нэг шинэ зүйлийг туршиж үзэхээр болов.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Энэ санаа нь үнэндээ маш энгийн.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Амьдралдаа үргэлж хийхийг хүсдэг байсан ямар нэг зүйлийн талаар бодоод
00:30
and try it for the next 30 days.
тэгээд түүнийгээ дараагийн 30 өдрийн дотор туршиж үзэх юм.
00:33
It turns out,
Эцэст нь харахад
00:36
30 days is just about the right amount of time
30 өдөр гэдэг бол
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
шинэ зуршил нэмж хасахад --
00:40
like watching the news --
жишээ нь мэдээ үзэхийг хасахад
00:42
from your life.
хамгийн тохиромжтой хугацаа ажээ.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Энэхүү 30 өдрийн сорилтыг хийж байх явцад би хэдэн зүйлийг олж мэдсэн юм.
00:46
The first was,
Эхнийх нь бол,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
сар, өдрүүд нисэн өнгөрч мартагдахын оронд,
00:51
the time was much more memorable.
цаг хугацаа маш дурсамжтай, мартагдашгүй болж ирэв.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Би өөртөө сарын турш өдөр болгон зураг авч байх сорилтыг тавьсан юм.
00:57
And I remember exactly where I was
Тэгээд би тэр үед хаана байсан,
01:00
and what I was doing that day.
бас тэр өдөр юу хийж байснаа тов тодорхой санаж байв.
01:03
I also noticed
Мөн түүнчлэн
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
30 өдрийн сорилтыг илүү ихээр, улам хүндрүүлэн хийж эхэлхэд
01:08
my self-confidence grew.
миний өөртөө итгэх итгэл нэмэгдэж байсаныг би анзаарсан юм.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Би ширээнд хадагдсан компьютерын хэнээтэй амьтанаас
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
ажил руугаа дугуйгаар явдаг залуу боллоо--
01:14
for fun.
зугаатай гэж.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Бүр цаашлаад өнгөрсөн жил би
01:20
the highest mountain in Africa.
Африкийн хамгийн өндөр уул Килламанжаро руу авирч гарав.
01:23
I would never have been that adventurous
Би 30 өдрийн сорилтыг эхлээгүй бол,
01:25
before I started my 30-day challenges.
би хэзээ ч ингэж адал явдалд хөтлөгдөхгүй байсан юм.
01:28
I also figured out
Мөн түүнчлэн
01:31
that if you really want something badly enough,
хэрвээ ямар нэг зүйлийг чи үнэхээр их хүсч байвал,
01:33
you can do anything for 30 days.
30 өдрийн турш чи юуг ч хийж чадах юм байна гэдгийг ойлгосон.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Та хэзээ нэгэн цагт зохиол бичихийг хүсч байсан уу?
01:38
Every November,
11 дүгээр сар болгон,
01:40
tens of thousands of people
хэдэн арван мянган хүмүүс
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
өөрийн 50,000 үгтэй романыг 30 өдрийн дотор
01:44
in 30 days.
бичихийг оролддог.
01:48
It turns out, all you have to do
Үнэндээ үүнд чинийх хийх ёстой зүйл гэвэл
01:50
is write 1,667 words a day
сарын турш өдөр бүр 1667 үг
01:52
for a month.
бичих юм.
01:55
So I did.
Тэгээд би тэр ёсоор л яг хийв.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Өө нээрээ, нууц нь тэр өдрийнхээ үгсийг
01:59
until you've written your words for the day.
бичиж дуусахаас нааш унтахгүй байх.
02:01
You might be sleep-deprived,
Чи нойргүйдсэн ч байсан,
02:04
but you'll finish your novel.
романаа бичиж дуусгах л болно.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Миний бичсэн ном Америкийн дараагийн алдартай зохиол болсон уу?
02:08
No. I wrote it in a month.
Үгүй дээ. Би үүнийг чинь сарын дотор бичсэн шүү дээ.
02:12
It's awful.
Энэ үнэн аймшигтай болсон.
02:14
But for the rest of my life,
Гэхдээ үлдсэн амьдралынхаа туршид
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
хэрвээ би TED-ийн үдэшлэг дээр John Hodgman-тай уулзвал,
02:19
I don't have to say,
"Би компьютерийн мэргэжилтэн."
02:22
"I'm a computer scientist."
гэж хэлэх шаардлагагүй.
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Үгүй ээ, үгүй, Хүсвэл би "Би бол зохиолч" гэж хэлж ч болно.
02:26
(Laughter)
(Инээдэм)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Тэгэхээр би энд сүүлийн нэг зүйлийг дурдахыг хүсч байна.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Би жижиг, үргэлжлүүлэн хийж болох
02:35
things I could keep doing,
өөрчлөлтүүдийг хийх нь
02:38
they were more likely to stick.
илүү үлдэцтэй юм гэдгийг олж мэдсэн юм.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Том, галзуу сорилтууд хийхэд буруу зүйл байхгүй л дээ.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Үнэндээ, тэдгээр нь маш хөгжилтэй.
02:45
But they're less likely to stick.
Гэвч тэдгээр нь хэвшил болох нь цөөн.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Би 30 өдрийн турш элсэн чихрээс татгалзсанаар
02:50
day 31 looked like this.
31 дэх өдөр ийм байдалтай байлаа.
02:52
(Laughter)
(Инээдэм)
02:54
So here's my question to you:
Тэхээр миний танаас асуух асуулт бол:
02:56
What are you waiting for?
Та юуг хүлээгээд байгаа юм бэ?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Би танд дараагийн 30 өдөр тань
03:01
are going to pass
хүссэн хүсээгүй
03:03
whether you like it or not,
урсан өнгөрөөд л одно гэдгийг баталчихъя,
03:05
so why not think about something
тиймээс яагаад та ямар нэг өөрийнхөө үргэлж хийж үзэхийг
03:07
you have always wanted to try
хүсч байсан зүйлээ бодож үзэж болохгүй гэж
03:09
and give it a shot
тэгээд дараагийн
03:11
for the next 30 days.
30 хоногт тэрийгээ туршаад үз.
03:13
Thanks.
Баярлалаа.
03:15
(Applause)
(Алга ташилт)
03:17
Translated by Odgerel Ochbold
Reviewed by Dulguun Bayaraa

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com