ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Vyskúšajte niečo nové po dobu 30 dní

Filmed:
10,937,293 views

Je tu niečo, pre čo ste boli stvorení, niečo, čo ste vždy chceli robiť, ale ... nikdy ste sa k tomu nedostali? Matt Cutts navrhuje, vyskúšajte to na 30 dní. Táto krátka, ľahučká prednáška ponúka jednoduchý spôsob, ako rozmýšľať o určovaní a spĺňaní cieľov.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A fewmálo yearsleta agopred,
0
0
2000
Pred pár rokmi
00:17
I feltplsť like I was stuckuviazol in a rutRUT,
1
2000
3000
som sa cítil, akoby mi život pretekal medzi prstami,
00:20
so I decidedrozhodol to follownasledovať in the footstepspo stopách
2
5000
2000
a tak som sa rozhodol nasledovať kroky
00:22
of the great AmericanAmerický philosopherfilozof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
3
7000
3000
veľkého amerického filozofa, Morgana Spurlocka,
00:25
and try something newNový for 30 daysdni.
4
10000
3000
a vyskúšať niečo nové po dobu 30 dní.
00:28
The ideanápad is actuallyvlastne prettypekný simpleprostý.
5
13000
2000
Myšlienka je vlastne veľmi jednoduchá.
00:30
Think about something you've always wanted to addpridať to your life
6
15000
3000
Nájdite niečo, čo ste vždy chceli mať vo svojom živote
00:33
and try it for the nextĎalšie 30 daysdni.
7
18000
3000
a vyskúšajte to na 30 dní.
00:36
It turnszákruty out,
8
21000
2000
Ako sa ukázalo,
00:38
30 daysdni is just about the right amountčiastka of time
9
23000
2000
30 dní je to správne množstvo času
00:40
to addpridať a newNový habitzvyk or subtractodčítanie a habitzvyk --
10
25000
2000
keď chceme s niečím začať alebo sa zbaviť zlozvyku --
00:42
like watchingsledovanie the newsnoviny --
11
27000
2000
napríklad pozerania novín --
00:44
from your life.
12
29000
2000
zo svojho života.
00:46
There's a fewmálo things I learnedučený while doing these 30-day-deň challengesvýzvy.
13
31000
3000
Počas týchto 30-dňových výziev som sa naučil pár vecí.
00:49
The first was,
14
34000
2000
Prvou bolo,
00:51
insteadnamiesto of the monthsmesiaca flyinglietanie by, forgottenzabudnutý,
15
36000
3000
namiesto toho, aby mesiace len tak ubiehali do zabudnutia,
00:54
the time was much more memorablenezabudnuteľný.
16
39000
3000
čas sa stal viac nezapomenuteľným.
00:57
This was partčasť of a challengevýzva I did to take a pictureobrázok everykaždý day for a monthmesiac.
17
42000
3000
Toto bola súčasť výzvy, niečo odfotiť každý deň počas jedného mesiaca.
01:00
And I rememberpamätať exactlypresne where I was
18
45000
3000
A presne si pamätám, kde som bol
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
a čo som ten deň robil.
01:06
I alsotaktiež noticedvšimol
20
51000
2000
Tiež som si všimol,
01:08
that as I startedzahájená to do more and harderťažšie 30-day-deň challengesvýzvy,
21
53000
2000
že ako som začal skúšať ťažšie a ťažšie 30-dňové výzvy,
01:10
my self-confidencesebavedomie grewrástol.
22
55000
2000
moje sebavedomie vzrástlo.
01:12
I wentšiel from desk-dwellingkancelária-obydlia computerpočítačový nerdbifľoš
23
57000
2000
Prešiel som od počítačového maniaka
01:14
to the kinddruh of guy who bikeskolesá to work --
24
59000
3000
k chlapíkovi, ktorý jazdí do práce na bicykli --
01:17
for funzábava.
25
62000
3000
pre zábavu.
01:20
Even last yearrok, I endedukončený up hikingPešia turistika up MtMT. KilimanjaroKilimandžáro,
26
65000
3000
Dokonca som minulý rok vystúpil na Kilimanjaro,
01:23
the highestnajvyššiu mountainvrch in AfricaAfrika.
27
68000
2000
najvyšší vrch v Afrike.
01:25
I would never have been that adventurousDobrodružný
28
70000
3000
Nikdy by som na to nenašiel odvahu
01:28
before I startedzahájená my 30-day-deň challengesvýzvy.
29
73000
3000
nebyť mojich 30-dňových výziev.
01:31
I alsotaktiež figuredFigurálna out
30
76000
2000
A tiež som prišiel na to,
01:33
that if you really want something badlyzle enoughdosť,
31
78000
2000
že ak naozaj niečo veľmi chcete,
01:35
you can do anything for 30 daysdni.
32
80000
3000
môžete počas 30 dní urobiť čokoľvek.
01:38
Have you ever wanted to writezapísať a novelnový?
33
83000
2000
Chceli ste niekedy napísať román?
01:40
EveryKaždý NovemberNovembra,
34
85000
2000
Každý november
01:42
tensdesiatky of thousandstisíce of people
35
87000
2000
sa desiatky tisíc ľudí
01:44
try to writezapísať theirich ownvlastný 50,000-word-slovo novelnový from scratchškrabanec
36
89000
4000
pokúsia napísať svoj román s 50 000 slovami
01:48
in 30 daysdni.
37
93000
2000
za 30 dní.
01:50
It turnszákruty out, all you have to do
38
95000
2000
Ako sa ukázalo, jediné, čo musíte urobiť,
01:52
is writezapísať 1,667 wordsslová a day
39
97000
3000
je napísať 1667 slov za deň
01:55
for a monthmesiac.
40
100000
2000
počas jedného mesiaca.
01:57
So I did.
41
102000
2000
A to som aj urobil.
01:59
By the way, the secrettajomstvo is not to go to sleepspánok
42
104000
2000
Mimochodom, tajomstvom úspechu je neísť spať,
02:01
untilkým you've writtenpísaný your wordsslová for the day.
43
106000
3000
kým nemáte napísané slová za ten deň.
02:04
You mightsila be sleep-deprivedspánku-zbavená,
44
109000
2000
Môžete byť nevyspatí,
02:06
but you'llbudete finishskončiť your novelnový.
45
111000
2000
ale svoj román dokončíte.
02:08
Now is my bookkniha the nextĎalšie great AmericanAmerický novelnový?
46
113000
4000
Bude môj román ďalším úžasným americkým románom?
02:12
No. I wrotenapísal it in a monthmesiac.
47
117000
2000
Nie. Napísal som ho za mesiac.
02:14
It's awfulděsný.
48
119000
3000
Je hrozný.
02:17
But for the restzvyšok of my life,
49
122000
2000
Ale až do konca môjho života,
02:19
if I meetzísť JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partyvečierok,
50
124000
3000
ak stretnem Johna Hodgmana na párty TEDu,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
nemusím povedať,
02:24
"I'm a computerpočítačový scientistvedec."
52
129000
2000
"Som programátor."
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistspisovateľ."
53
131000
3000
Nie, nie, ak budem chcieť, môžem povedať, "Píšem romány."
02:29
(LaughterSmiech)
54
134000
3000
(Smiech)
02:32
So here'stady one last thing I'd like to mentionspomenúť.
55
137000
3000
Rád by som spomenul ešte jednu vec.
02:35
I learnedučený that when I madevyrobený smallmalý, sustainableudržateľný changeszmeny,
56
140000
3000
Zistil som, že keď robím malé, udržateľné zmeny,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
veci, ktoré sa mi darí dodržiavať,
02:40
they were more likelypravdepodobný to stickpalica.
58
145000
2000
je pravdepodobnejšie, že mi nový návyk ostane.
02:42
There's nothing wrongzle with bigveľký, crazybláznivý challengesvýzvy.
59
147000
3000
Na veľkých, šialených výzvach nie je nič zlé.
02:45
In factskutočnosť, they're a tonTony of funzábava.
60
150000
3000
Naopak, je to ohromná zábava.
02:48
But they're lessmenej likelypravdepodobný to stickpalica.
61
153000
2000
Ale často nevydržia.
02:50
When I gavedal up sugarcukor for 30 daysdni,
62
155000
2000
Keď som sa vzdal cukru na 30 dní,
02:52
day 31 lookedpozrel like this.
63
157000
2000
deň 31 vyzeral takto.
02:54
(LaughterSmiech)
64
159000
2000
(Smiech)
02:56
So here'stady my questionotázka to you:
65
161000
3000
Takže sa vás pýtam:
02:59
What are you waitingčakania for?
66
164000
2000
Na čo čakáte?
03:01
I guaranteezáruka you the nextĎalšie 30 daysdni
67
166000
2000
Garantujem vám, že najbližších 30 dní
03:03
are going to passmíňať
68
168000
2000
prejde bez ohľadu na to,
03:05
whetherči you like it or not,
69
170000
2000
či sa vám to páči alebo nie,
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
takže prečo si nenájsť niečo,
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
čo ste vždy chceli skúsiť
03:11
and give it a shotshot
72
176000
2000
a pustiť sa do toho
03:13
for the nextĎalšie 30 daysdni.
73
178000
2000
na najbližších 30 dní.
03:15
Thanksvďaka.
74
180000
2000
Ďakujem.
03:17
(ApplausePotlesk)
75
182000
4000
(Potlesk)
Translated by Janka Pazurikova
Reviewed by Matej Badin

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com