English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

מאט קאטס: נסו משהו שונה ל30 יום

Filmed:
10,363,984 views

האם יש משהו שתמיד התכוונתם לעשות, רציתם לעשות, אבל פשוט... לא עשיתם? מאט קאטס מציע: נסו את זה ל30 יום. ההרצאה הקצרה והקלילה הזו מציעה דרך נחמדה לחשוב על קביעת והגעה ליעדים.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewמְעַטִים yearsשנים agoלִפנֵי,
לפני כמה שנים,
00:15
I feltהרגיש like I was stuckתָקוּעַ in a rutשִׁגרָה,
הרגשתי כאילו אני תקוע בחיים,
00:17
so I decidedהחליט to followלעקוב אחר in the footstepsצעדים
אז החלטתי ללכת בדרכו
00:20
of the great Americanאֲמֶרִיקָאִי philosopherפִילוֹסוֹף, Morganמורגן Spurlockסף,
של הפילוסוף האמריקאי הגדול, מורגן ספרלוק,
00:22
and try something newחָדָשׁ for 30 daysימים.
ולנסות משהו חדש ל30 יום.
00:25
The ideaרַעְיוֹן is actuallyלמעשה prettyיפה simpleפָּשׁוּט.
הרעיון הוא למעשה פשוט מאוד.
00:28
Think about something you've always wanted to addלְהוֹסִיף to your life
חשבו על משהו שתמיד רציתם להוסיף לחייכם
00:30
and try it for the nextהַבָּא 30 daysימים.
ונסו אותו ל30 יום.
00:33
It turnsפונה out,
מסתבר,
00:36
30 daysימים is just about the right amountכמות of time
ש30 יום זה בדיוק הזמן המתאים
00:38
to addלְהוֹסִיף a newחָדָשׁ habitהֶרגֵל or subtractלְחַסֵר a habitהֶרגֵל --
להוספת הרגל או החסרת הרגל --
00:40
like watchingצופה the newsחֲדָשׁוֹת --
כמו צפייה בחדשות --
00:42
from your life.
מחייכם.
00:44
There's a fewמְעַטִים things I learnedמְלוּמָד while doing these 30-day-יְוֹם challengesאתגרים.
יש כמה דברים שלמדתי כעשיתי את אתגרי 30 היום.
00:46
The first was,
הראשון היה,
00:49
insteadבמקום זאת of the monthsחודשים flyingעַף by, forgottenשָׁכוּחַ,
במקום שהחודשים יעברו, וישכחו,
00:51
the time was much more memorableבלתי נשכח.
הזמן היה הרבה יותר זכיר.
00:54
This was partחֵלֶק of a challengeאתגר I did to take a pictureתְמוּנָה everyכֹּל day for a monthחוֹדֶשׁ.
זה היה חלק מהאתגר שעשיתי לצלם תמונה בכל יום של החודש.
00:57
And I rememberלִזכּוֹר exactlyבְּדִיוּק where I was
ואני זוכר בדיוק היכן הייתי
01:00
and what I was doing that day.
ומה עשיתי באותו יום.
01:03
I alsoגַם noticedשם לב
הבחנתי גם
01:06
that as I startedהתחיל to do more and harderקשה יותר 30-day-יְוֹם challengesאתגרים,
שכשהתחלתי לעשות יותר אתגרים וקשים יותר,
01:08
my self-confidenceביטחון עצמי grewגדל.
הבטחון העצמי שלי גבר.
01:10
I wentהלך from desk-dwellingמגורים computerמַחשֵׁב nerdחנון
הפכתי מחנון שוכן שולחן
01:12
to the kindסוג of guy who bikesאופניים to work --
לבחור שמדווש לעבודה --
01:14
for funכֵּיף.
בשביל הכיף.
01:17
Even last yearשָׁנָה, I endedהסתיים up hikingטיול רגלי up Mtהר. Kilimanjaroקילימנג'רו,
אפילו בשנה שעברה, מצאתי את עצמי בטרק בהר קילימנג'רו,
01:20
the highestהכי גבוה mountainהַר in Africaאַפְרִיקָה.
ההר הגבוה באפריקה.
01:23
I would never have been that adventurousהרפתקני
מעולם לא הייתי כל כך הרפתקן
01:25
before I startedהתחיל my 30-day-יְוֹם challengesאתגרים.
לפני שהתחלתי את אתגרי 30 הימים.
01:28
I alsoגַם figuredמְעוּטָר out
הבנתי גם
01:31
that if you really want something badlyרע enoughמספיק,
שאם אתם באמת רוצים משהו מספיק,
01:33
you can do anything for 30 daysימים.
תוכלו לעשות הכל ב30 יום.
01:35
Have you ever wanted to writeלִכתוֹב a novelרוֹמָן?
האם אי פעם רציתם לכתוב ספר?
01:38
Everyכֹּל Novemberנוֹבֶמבֶּר,
כל נובמבר,
01:40
tensעשרות of thousandsאלפים of people
עשרות אלפי אנשים
01:42
try to writeלִכתוֹב theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ 50,000-word-מִלָה novelרוֹמָן from scratchשריטה
מנסים לכתוב ספר בן 50000 מילים מהתחלה
01:44
in 30 daysימים.
ב30 יום.
01:48
It turnsפונה out, all you have to do
מסתבר שכל מה שצריך לעשות
01:50
is writeלִכתוֹב 1,667 wordsמילים a day
זה לכתוב 1667 מילים ביום
01:52
for a monthחוֹדֶשׁ.
למשך חודש.
01:55
So I did.
אז עשיתי את זה.
01:57
By the way, the secretסוֹד is not to go to sleepלִישׁוֹן
דרך אגב, הסוד הוא לא ללכת לישון
01:59
untilעד you've writtenכתוב your wordsמילים for the day.
עד שכתבתם את כל המילים לאותו יום.
02:01
You mightאולי be sleep-deprivedמחוסר שינה,
אולי תהיו חשוכי שינה,
02:04
but you'llאתה finishסִיוּם your novelרוֹמָן.
אבל תסיימו את הספר.
02:06
Now is my bookסֵפֶר the nextהַבָּא great Americanאֲמֶרִיקָאִי novelרוֹמָן?
עכשיו האם הספר שלי הוא הספר האמריקאי הגדול הבא?
02:08
No. I wroteכתבתי it in a monthחוֹדֶשׁ.
לא. כתבתי אותו בחודש.
02:12
It's awfulנורא.
הוא נוראי.
02:14
But for the restמנוחה of my life,
אבל למשך שארית חיי,
02:17
if I meetלִפְגוֹשׁ Johnג'ון Hodgmanהודגמן at a TEDTED partyמפלגה,
אם אפגוש את ג'ון הודג'מן במסיבת TED,
02:19
I don't have to say,
אני לא חייב להגיד,
02:22
"I'm a computerמַחשֵׁב scientistמַדְעָן."
"אני מדען מחשבים."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistמְחַבֵּר רוֹמָנִים."
לא, לא, אם ארצה אוכל לומר, "אני סופר."
02:26
(Laughterצחוק)
(צחוק)
02:29
So here'sהנה one last thing I'd like to mentionאִזְכּוּר.
אז הנה דבר אחרון שארצה להזכיר.
02:32
I learnedמְלוּמָד that when I madeעָשׂוּי smallקָטָן, sustainableבר קיימא changesשינויים,
למדתי שכשעשיתי שינויים קטנים ועקביים,
02:35
things I could keep doing,
דברים שיכולתי להמשיך לעשות,
02:38
they were more likelyסָבִיר to stickמקל.
היה יותר סיכוי שהם ידבקו.
02:40
There's nothing wrongלא בסדר with bigגָדוֹל, crazyמְטוּרָף challengesאתגרים.
אין שום דבר רע עם אתגרים גדולים ומשוגעים.
02:42
In factעוּבדָה, they're a tonטוֹן of funכֵּיף.
למעשה, הם ממש כיפיים.
02:45
But they're lessפָּחוּת likelyסָבִיר to stickמקל.
אבל יש פחות סיכוי שהם ידבקו.
02:48
When I gaveנתן up sugarסוכר for 30 daysימים,
כשויתרתי על סוכר ל30 יום,
02:50
day 31 lookedהביט like this.
יום 31 נראה ככה.
02:52
(Laughterצחוק)
(צחוק)
02:54
So here'sהנה my questionשְׁאֵלָה to you:
אז הנה השאלה שלי אליכם:
02:56
What are you waitingהַמתָנָה for?
למה אתם מחכים?
02:59
I guaranteeאַחֲרָיוּת you the nextהַבָּא 30 daysימים
אני מבטיח לכם ש30 הימים הבאים
03:01
are going to passלַעֲבוֹר
עומדים לעבור
03:03
whetherהאם you like it or not,
אם תרצו או לא,
03:05
so why not think about something
אז למה לא לחשוב על משהו
03:07
you have always wanted to try
שתמיד רציתם לנסות
03:09
and give it a shotבְּעִיטָה
ולעשות את זה
03:11
for the nextהַבָּא 30 daysימים.
למשך 30 יום.
03:13
Thanksתודה.
תודה.
03:15
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
03:17
Translated by Ido Dekkers
Reviewed by Sigal Tifferet

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com