English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Мат Кътс: Опитайте нещо ново за 30 дни

Filmed:
10,363,984 views

Има ли нещо, което винаги сте смятали да направите, сте искали да направите, но просто ... не сте? Мат Кътс предлага: Опитайте го в продължение на 30 дни. Този кратък, безгрижен разговор предлага прост начин за това как да се определят и постигат цели.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewмалцина yearsгодини agoпреди,
Преди няколко години
00:15
I feltчувствах like I was stuckзаби in a rutрът,
имах чувството, че съм заседнал в коловоз,
00:17
so I decidedреши to followпоследвам in the footstepsстъпките
затова реших да последвам примера
00:20
of the great AmericanАмерикански philosopherфилософ, MorganМорган SpurlockСпърлок,
на големия американски философ, Морган Спърлок,
00:22
and try something newнов for 30 daysдни.
и да опитам нещо ново в продължение на 30 дни.
00:25
The ideaидея is actuallyвсъщност prettyкрасива simpleпрост.
Идеята всъщност е доста проста.
00:28
Think about something you've always wanted to addдобави to your life
Помислете си за нещо, което винаги сте искали да добавите към вашия живот
00:30
and try it for the nextследващия 30 daysдни.
и да го опитате за следващите 30 дни.
00:33
It turnsзавои out,
Оказва се,
00:36
30 daysдни is just about the right amountколичество of time
че 30 дни е точно подходящия период от време,
00:38
to addдобави a newнов habitнавик or subtractизваждане a habitнавик --
за да добавите нов навик или да се откажете от навик --
00:40
like watchingгледане the newsНовини --
като гледане на новините --
00:42
from your life.
от вашия живот.
00:44
There's a fewмалцина things I learnedнаучен while doing these 30-day-ден challengesпредизвикателства.
Има няколко неща, които научих, докато правех тези 30 дневни предизвикателства.
00:46
The first was,
Първото беше,
00:49
insteadвместо of the monthsмесеца flyingлетене by, forgottenзабравен,
че вместо месеците да отлитат, забравени,
00:51
the time was much more memorableнезабравим.
времето беше много по-запомнящо се.
00:54
This was partчаст of a challengeпредизвикателство I did to take a pictureснимка everyвсеки day for a monthмесец.
Това беше част от предизвикателство, което си поставих, да правя една снимка всеки ден в продължение на месец.
00:57
And I rememberпомня exactlyточно where I was
И аз си спомням точно къде бях
01:00
and what I was doing that day.
и какво правех през този ден.
01:03
I alsoсъщо noticedзабелязах
Също така забелязах,
01:06
that as I startedзапочна to do more and harderпо-трудно 30-day-ден challengesпредизвикателства,
че като започнах да правя повече и по-трудни 30-дневни предизвикателства,
01:08
my self-confidenceсамочувствие grewизраснал.
моето самочувствие нарастна.
01:10
I wentотидох from desk-dwellingбюро жилище computerкомпютър nerdзубър
Превърнах се от живеещ на бюрото компютърен маниак,
01:12
to the kindмил of guy who bikesвелосипеди to work --
до човек, който кара колело до работа --
01:14
for funшега.
за забавление.
01:17
Even last yearгодина, I endedприключила up hikingТуризъм up MtMT. KilimanjaroКилиманджаро,
Дори миналата година се изкачих на Килиманджаро,
01:20
the highestнай-висока mountainпланина in AfricaАфрика.
най-високата планина в Африка.
01:23
I would never have been that adventurousПриключенски
Никога нямаше да бъде толкова приключенски настроен,
01:25
before I startedзапочна my 30-day-ден challengesпредизвикателства.
преди да започна моите 30-дневни предизвикателства.
01:28
I alsoсъщо figuredпомислих out
Също така разбрах,
01:31
that if you really want something badlyзле enoughдостатъчно,
че ако наистина искате нещо достатъчно силно,
01:33
you can do anything for 30 daysдни.
можете да направите каквото и да е за 30 дни.
01:35
Have you ever wanted to writeпиша a novelроман?
Искали ли сте някога да напишете роман?
01:38
EveryВсеки NovemberНоември,
Всеки ноември,
01:40
tensдесетки of thousandsхиляди of people
десетки хиляди хора
01:42
try to writeпиша theirтехен ownсобствен 50,000-word-дума novelроман from scratchдраскотина
се опитват да напишат своят роман от 50 000 думи, започвайки от нулата,
01:44
in 30 daysдни.
за 30 дни.
01:48
It turnsзавои out, all you have to do
Оказва се, че всичко, което трябва да направите
01:50
is writeпиша 1,667 wordsдуми a day
е да пишете по 1667 думи на ден,
01:52
for a monthмесец.
в продължение на един месец.
01:55
So I did.
Така че аз го направих.
01:57
By the way, the secretтайна is not to go to sleepсън
Между другото, тайната е да не отивате да спите
01:59
untilдо you've writtenписмен your wordsдуми for the day.
преди да сте написали думите за деня.
02:01
You mightбиха могли, може be sleep-deprivedсън-нуждаещите,
Може да бъдете лишени от сън,
02:04
but you'llти ще finishзавършек your novelроман.
но ще завършите романа си.
02:06
Now is my bookКнига the nextследващия great AmericanАмерикански novelроман?
Дали моята книга е следващия голям американски роман?
02:08
No. I wroteнаписах it in a monthмесец.
Не, аз я написах за месец.
02:12
It's awfulужасен.
Тя е ужасна.
02:14
But for the restПочивка of my life,
Но до края на живота си,
02:17
if I meetСреща JohnДжон HodgmanХоджман at a TEDТЕД partyстрана,
ако срещна Джон Ходжман на TED парти,
02:19
I don't have to say,
не трябва да казвам:
02:22
"I'm a computerкомпютър scientistучен."
"Аз съм компютърен специалист."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistписател."
Не, не, ако искам мога да кажа: "Аз съм писател."
02:26
(LaughterСмях)
(Смях)
02:29
So here'sето one last thing I'd like to mentionспоменавам.
Ето и последното нещо, което бих искал да спомена.
02:32
I learnedнаучен that when I madeизработен smallмалък, sustainableустойчивото changesпромени,
Научих, че когато правих малки, устойчиви промени,
02:35
things I could keep doing,
неща, които можех да продължа да правя,
02:38
they were more likelyвероятно to stickпръчка.
беше по-вероятно те да останат.
02:40
There's nothing wrongпогрешно with bigголям, crazyлуд challengesпредизвикателства.
Няма нищо лошо относно големи, луди предизвикателства.
02:42
In factфакт, they're a tonтон of funшега.
В действителност, те са много забавни.
02:45
But they're lessпо-малко likelyвероятно to stickпръчка.
Но е по-малко вероятно те да останат.
02:48
When I gaveдадох up sugarзахар for 30 daysдни,
Когато се отказах от захарните изделия в продължение на 30 дни,
02:50
day 31 lookedпогледнах like this.
31-я ден изглеждаше така.
02:52
(LaughterСмях)
(Смях)
02:54
So here'sето my questionвъпрос to you:
Ето го и въпросът ми към вас:
02:56
What are you waitingочакване for?
Какво чакате?
02:59
I guaranteeгаранция you the nextследващия 30 daysдни
Гарантирам ви, че следващите 30 дни
03:01
are going to passминавам
ще изминат,
03:03
whetherдали you like it or not,
независимо дали ви харесва или не,
03:05
so why not think about something
така че защо не помислите за нещо,
03:07
you have always wanted to try
което винаги сте искали да опитате,
03:09
and give it a shotизстрел
и да се пробвате
03:11
for the nextследващия 30 daysдни.
през следващите 30 дни.
03:13
ThanksБлагодаря.
Благодаря.
03:15
(ApplauseАплодисменти)
(Ръкопляскане)
03:17
Translated by Anton Hikov
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com