ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Мат Кътс: Опитайте нещо ново за 30 дни

Filmed:
12,215,040 views

Има ли нещо, което винаги сте смятали да направите, сте искали да направите, но просто ... не сте? Мат Кътс предлага: Опитайте го в продължение на 30 дни. Този кратък, безгрижен разговор предлага прост начин за това как да се определят и постигат цели.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A fewмалцина yearsгодини agoпреди,
0
0
2000
Преди няколко години
00:17
I feltчувствах like I was stuckзаби in a rutрът,
1
2000
3000
имах чувството, че съм заседнал в коловоз,
00:20
so I decidedреши to followпоследвам in the footstepsстъпките
2
5000
2000
затова реших да последвам примера
00:22
of the great AmericanАмерикански philosopherфилософ, MorganМорган SpurlockСпърлок,
3
7000
3000
на големия американски философ, Морган Спърлок,
00:25
and try something newнов for 30 daysдни.
4
10000
3000
и да опитам нещо ново в продължение на 30 дни.
00:28
The ideaидея is actuallyвсъщност prettyкрасива simpleпрост.
5
13000
2000
Идеята всъщност е доста проста.
00:30
Think about something you've always wanted to addдобави to your life
6
15000
3000
Помислете си за нещо, което винаги сте искали да добавите към вашия живот
00:33
and try it for the nextследващия 30 daysдни.
7
18000
3000
и да го опитате за следващите 30 дни.
00:36
It turnsзавои out,
8
21000
2000
Оказва се,
00:38
30 daysдни is just about the right amountколичество of time
9
23000
2000
че 30 дни е точно подходящия период от време,
00:40
to addдобави a newнов habitнавик or subtractизваждане a habitнавик --
10
25000
2000
за да добавите нов навик или да се откажете от навик --
00:42
like watchingгледане the newsНовини --
11
27000
2000
като гледане на новините --
00:44
from your life.
12
29000
2000
от вашия живот.
00:46
There's a fewмалцина things I learnedнаучен while doing these 30-day-ден challengesпредизвикателства.
13
31000
3000
Има няколко неща, които научих, докато правех тези 30 дневни предизвикателства.
00:49
The first was,
14
34000
2000
Първото беше,
00:51
insteadвместо of the monthsмесеца flyingлетене by, forgottenзабравен,
15
36000
3000
че вместо месеците да отлитат, забравени,
00:54
the time was much more memorableнезабравим.
16
39000
3000
времето беше много по-запомнящо се.
00:57
This was partчаст of a challengeпредизвикателство I did to take a pictureснимка everyвсеки day for a monthмесец.
17
42000
3000
Това беше част от предизвикателство, което си поставих, да правя една снимка всеки ден в продължение на месец.
01:00
And I rememberпомня exactlyточно where I was
18
45000
3000
И аз си спомням точно къде бях
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
и какво правех през този ден.
01:06
I alsoсъщо noticedзабелязах
20
51000
2000
Също така забелязах,
01:08
that as I startedзапочна to do more and harderпо-трудно 30-day-ден challengesпредизвикателства,
21
53000
2000
че като започнах да правя повече и по-трудни 30-дневни предизвикателства,
01:10
my self-confidenceсамочувствие grewизраснал.
22
55000
2000
моето самочувствие нарастна.
01:12
I wentотидох from desk-dwellingбюро жилище computerкомпютър nerdзубър
23
57000
2000
Превърнах се от живеещ на бюрото компютърен маниак,
01:14
to the kindмил of guy who bikesвелосипеди to work --
24
59000
3000
до човек, който кара колело до работа --
01:17
for funшега.
25
62000
3000
за забавление.
01:20
Even last yearгодина, I endedприключила up hikingТуризъм up MtMT. KilimanjaroКилиманджаро,
26
65000
3000
Дори миналата година се изкачих на Килиманджаро,
01:23
the highestнай-висока mountainпланина in AfricaАфрика.
27
68000
2000
най-високата планина в Африка.
01:25
I would never have been that adventurousПриключенски
28
70000
3000
Никога нямаше да бъде толкова приключенски настроен,
01:28
before I startedзапочна my 30-day-ден challengesпредизвикателства.
29
73000
3000
преди да започна моите 30-дневни предизвикателства.
01:31
I alsoсъщо figuredпомислих out
30
76000
2000
Също така разбрах,
01:33
that if you really want something badlyзле enoughдостатъчно,
31
78000
2000
че ако наистина искате нещо достатъчно силно,
01:35
you can do anything for 30 daysдни.
32
80000
3000
можете да направите каквото и да е за 30 дни.
01:38
Have you ever wanted to writeпиша a novelроман?
33
83000
2000
Искали ли сте някога да напишете роман?
01:40
EveryВсеки NovemberНоември,
34
85000
2000
Всеки ноември,
01:42
tensдесетки of thousandsхиляди of people
35
87000
2000
десетки хиляди хора
01:44
try to writeпиша theirтехен ownсобствен 50,000-word-дума novelроман from scratchдраскотина
36
89000
4000
се опитват да напишат своят роман от 50 000 думи, започвайки от нулата,
01:48
in 30 daysдни.
37
93000
2000
за 30 дни.
01:50
It turnsзавои out, all you have to do
38
95000
2000
Оказва се, че всичко, което трябва да направите
01:52
is writeпиша 1,667 wordsдуми a day
39
97000
3000
е да пишете по 1667 думи на ден,
01:55
for a monthмесец.
40
100000
2000
в продължение на един месец.
01:57
So I did.
41
102000
2000
Така че аз го направих.
01:59
By the way, the secretтайна is not to go to sleepсън
42
104000
2000
Между другото, тайната е да не отивате да спите
02:01
untilдо you've writtenписмен your wordsдуми for the day.
43
106000
3000
преди да сте написали думите за деня.
02:04
You mightбиха могли, може be sleep-deprivedсън-нуждаещите,
44
109000
2000
Може да бъдете лишени от сън,
02:06
but you'llти ще finishзавършек your novelроман.
45
111000
2000
но ще завършите романа си.
02:08
Now is my bookКнига the nextследващия great AmericanАмерикански novelроман?
46
113000
4000
Дали моята книга е следващия голям американски роман?
02:12
No. I wroteнаписах it in a monthмесец.
47
117000
2000
Не, аз я написах за месец.
02:14
It's awfulужасен.
48
119000
3000
Тя е ужасна.
02:17
But for the restПочивка of my life,
49
122000
2000
Но до края на живота си,
02:19
if I meetСреща JohnДжон HodgmanХоджман at a TEDТЕД partyстрана,
50
124000
3000
ако срещна Джон Ходжман на TED парти,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
не трябва да казвам:
02:24
"I'm a computerкомпютър scientistучен."
52
129000
2000
"Аз съм компютърен специалист."
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistписател."
53
131000
3000
Не, не, ако искам мога да кажа: "Аз съм писател."
02:29
(LaughterСмях)
54
134000
3000
(Смях)
02:32
So here'sето one last thing I'd like to mentionспоменавам.
55
137000
3000
Ето и последното нещо, което бих искал да спомена.
02:35
I learnedнаучен that when I madeизработен smallмалък, sustainableустойчивото changesпромени,
56
140000
3000
Научих, че когато правих малки, устойчиви промени,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
неща, които можех да продължа да правя,
02:40
they were more likelyвероятно to stickпръчка.
58
145000
2000
беше по-вероятно те да останат.
02:42
There's nothing wrongпогрешно with bigголям, crazyлуд challengesпредизвикателства.
59
147000
3000
Няма нищо лошо относно големи, луди предизвикателства.
02:45
In factфакт, they're a tonтон of funшега.
60
150000
3000
В действителност, те са много забавни.
02:48
But they're lessпо-малко likelyвероятно to stickпръчка.
61
153000
2000
Но е по-малко вероятно те да останат.
02:50
When I gaveдадох up sugarзахар for 30 daysдни,
62
155000
2000
Когато се отказах от захарните изделия в продължение на 30 дни,
02:52
day 31 lookedпогледнах like this.
63
157000
2000
31-я ден изглеждаше така.
02:54
(LaughterСмях)
64
159000
2000
(Смях)
02:56
So here'sето my questionвъпрос to you:
65
161000
3000
Ето го и въпросът ми към вас:
02:59
What are you waitingочакване for?
66
164000
2000
Какво чакате?
03:01
I guaranteeгаранция you the nextследващия 30 daysдни
67
166000
2000
Гарантирам ви, че следващите 30 дни
03:03
are going to passминавам
68
168000
2000
ще изминат,
03:05
whetherдали you like it or not,
69
170000
2000
независимо дали ви харесва или не,
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
така че защо не помислите за нещо,
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
което винаги сте искали да опитате,
03:11
and give it a shotизстрел
72
176000
2000
и да се пробвате
03:13
for the nextследващия 30 daysдни.
73
178000
2000
през следващите 30 дни.
03:15
ThanksБлагодаря.
74
180000
2000
Благодаря.
03:17
(ApplauseАплодисменти)
75
182000
4000
(Ръкопляскане)
Translated by Anton Hikov
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com