ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Мэтт Каттс: Бисанҷед чизи навро дар давоми 30 рӯз

Filmed:
12,215,040 views

Хаст чизе, ки шумо доим ният доштед кунед, мехостед кунед, аммо…факат намекардед? Мэтт Каттс маслиҳат медиҳад: бисанҷед инро дар давоми 30 рӯз. Ин маърузаи кутох, хурсандкунанда тарзи бехтарини гузоштан ва расидан ба максадро пешниход мекунад.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A few years ago,
0
0
2000
Чанд сол пеш
00:17
I felt like I was stuck in a rut,
1
2000
3000
ман хис кардам, ки дар кухнапарасти фуру рафтам,
00:20
so I decided to follow in the footsteps
2
5000
2000
ба хулоса омадам, ки намунаи
00:22
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
3
7000
3000
файласуфи бузурги амрикои Морган Сперлокро
00:25
and try something new for 30 days.
4
10000
3000
пайрави кунам: чизи наверо дар давоми 30 руз кардан.
00:28
The idea is actually pretty simple.
5
13000
2000
Фикр бисёр одди аст.
00:30
Think about something you've always wanted to add to your life
6
15000
3000
Ба ёд биёред чизеро, ки шумо доим мехостед иваз кунед дар зиндаги
00:33
and try it for the next 30 days.
7
18000
3000
ва инро хар руз дар давоми 30 руз такрор кунед.
00:36
It turns out,
8
21000
2000
Маълум мешавад,
00:38
30 days is just about the right amount of time
9
23000
2000
ки 30 руз мухлати кифоя аст
00:40
to add a new habit or subtract a habit --
10
25000
2000
барои пайдо кардани одат ё даст кашидан
00:42
like watching the news --
11
27000
2000
аз он-масалан,
00:44
from your life.
12
29000
2000
аз тамошои ахборот абади.
00:46
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
13
31000
3000
Дар давоми ин мохи кор аз болои худ, ман чизеро омухтам.
00:49
The first was,
14
34000
2000
Якум,
00:51
instead of the months flying by, forgotten,
15
36000
3000
пештар мох аз мох мегузашт ва фаромуш мешуд,
00:54
the time was much more memorable.
16
39000
3000
аммо хозир вакт хеле хуб дар ёд мемонад.
00:57
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
17
42000
3000
Дар тули ин тачриба ман хар руз дар давоми мох расм мегирифтам.
01:00
And I remember exactly where I was
18
45000
3000
Ман аник дар ёд дорам, ки дар ин рузхо дар кучо будам
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
ва ба чи кор машгул будам.
01:06
I also noticed
20
51000
2000
Ман боз дидам,
01:08
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
21
53000
2000
ки вакте, ки ман супоришхоро душвор кардам ё микдорашонро зиёд кардам,
01:10
my self-confidence grew.
22
55000
2000
бовариям дар худам устувор шуд.
01:12
I went from desk-dwelling computer nerd
23
57000
2000
Аз донояки доим дар назди компютер менишастаги
01:14
to the kind of guy who bikes to work --
24
59000
3000
ман ба шахсе табдил ёфтам, ки бо дучарха ба кор меравад
01:17
for fun.
25
62000
3000
танхо барои халоват.
01:20
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
26
65000
3000
Дар соли гузашта ман ба кухи Килиманчаро,
01:23
the highest mountain in Africa.
27
68000
2000
кухи баландтарини Африка баромадам.
01:25
I would never have been that adventurous
28
70000
3000
Пештар ман ин хел бачаи фаъол набудам,
01:28
before I started my 30-day challenges.
29
73000
3000
то он даме, ки тачрибаи 30 рузаро огоз накардам.
01:31
I also figured out
30
76000
2000
Боз ман фахмидам,
01:33
that if you really want something badly enough,
31
78000
2000
ки агар ту чизеро бисёр сахт хохи,
01:35
you can do anything for 30 days.
32
80000
3000
дар давоми 30 руз мумкин аст ки хамаашро ба даст ори.
01:38
Have you ever wanted to write a novel?
33
83000
2000
Шумо ягон вакт мехостед асар нависед?
01:40
Every November,
34
85000
2000
Хар мохи ноябр
01:42
tens of thousands of people
35
87000
2000
хазорон одамон
01:44
try to write their own 50,000-word novel from scratch
36
89000
4000
мекӯшанд асари худро, иборат аз 50 хазор калима
01:48
in 30 days.
37
93000
2000
дар давоми 30 руз, нависанд.
01:50
It turns out, all you have to do
38
95000
2000
Маълум мешавад, ки чизе, ки даркор аст
01:52
is write 1,667 words a day
39
97000
3000
навиштани 1667 калима хар руз,
01:55
for a month.
40
100000
2000
дар давоми мох.
01:57
So I did.
41
102000
2000
Ва ман санчидам.
01:59
By the way, the secret is not to go to sleep
42
104000
2000
Хамаи сираш дар он аст, ки танбали накарда хоб накуни,
02:01
until you've written your words for the day.
43
106000
3000
пеш аз он, ки меъёри харрузаи калимахоро нанависи.
02:04
You might be sleep-deprived,
44
109000
2000
Мумкин шумо аз хоб сер нашавед,
02:06
but you'll finish your novel.
45
111000
2000
вале асари худро тамом мекунед.
02:08
Now is my book the next great American novel?
46
113000
4000
Оё китоби ман асари бузурги амрикои шуд?
02:12
No. I wrote it in a month.
47
117000
2000
Нее. Ман инро дар давоми мох навиштам.
02:14
It's awful.
48
119000
3000
Вай дахшат аст.
02:17
But for the rest of my life,
49
122000
2000
Вале минбаъд, агар дар шабнишинии TED
02:19
if I meet John Hodgman at a TED party,
50
124000
3000
ман Чон Хочманро бинам,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
ман мачбур намешавам гуям, ки:
02:24
"I'm a computer scientist."
52
129000
2000
«Ман мутахассиси соҳаи ҳисобам».
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
53
131000
3000
Холо агар ман хоҳам, мегуям:«Ман нависандаам».
02:29
(Laughter)
54
134000
3000
(Ханда)
02:32
So here's one last thing I'd like to mention.
55
137000
3000
Акнун, охирон чизе, ки ман мехостам гуям.
02:35
I learned that when I made small, sustainable changes,
56
140000
3000
Ман фаҳмидам, ки вакте, ки ман дигаргунии хурд ва боаклона кунам,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
чизе, ки метавонад давом ёбад,
02:40
they were more likely to stick.
58
145000
2000
онҳо осонтар ба оддат табдил меёбанд.
02:42
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
59
147000
3000
Дигаргунихои калон ҳам хубанд,
02:45
In fact, they're a ton of fun.
60
150000
3000
онҳо метавонанд дарёи хурсанди биёранд.
02:48
But they're less likely to stick.
61
153000
2000
Аммо онҳо имконияти хурдтари мустаҳкамшави доранд.
02:50
When I gave up sugar for 30 days,
62
155000
2000
Вакте, ки ман хурдани шириниро дар давоми 30 руз партофтам,
02:52
day 31 looked like this.
63
157000
2000
рузи 31 ин хел буд.
02:54
(Laughter)
64
159000
2000
(Ханда)
02:56
So here's my question to you:
65
161000
3000
Ва ман мехоҳам аз шумо пурсам,
02:59
What are you waiting for?
66
164000
2000
ки чиро шумо интизоред?
03:01
I guarantee you the next 30 days
67
166000
2000
Ба шумо кавл медиҳам, ки 30 руз
03:03
are going to pass
68
168000
2000
мегузарад,
03:05
whether you like it or not,
69
170000
2000
маъкул аст ин ба мо ё не,
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
барои чи ба ёд наоред чизеро,
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
ки шумо доим мехостед кунед
03:11
and give it a shot
72
176000
2000
ва огоз кунед инро
03:13
for the next 30 days.
73
178000
2000
дар давоми 30 рузи оянда.
03:15
Thanks.
74
180000
2000
Раҳмат.
03:17
(Applause)
75
182000
4000
(Карсак)
Translated by Nekruz Ismoilov
Reviewed by Sheroz Ismoilov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com