English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Kokeile jotain uutta 30 päivän ajan

Filmed
Views 9,252,450

Onko olemassa jotain, mitä olet aina ajatellut tehdä, mutta et vain ole...tehnyt? Matt Cutts ehdottaa: Kokeile sitä 30 päivän ajan. Tämä lyhyt, keveä puheenvuoro tarjoaa näppärän tavan asettaa ja saavuttaa tavoitteita.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Muutama vuosi sitten
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
minusta tuntui kuin olisin jumissa,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
joten päätin seurata
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
amerikkalaisen filosofi Morgan Spurlockin esimerkkiä
00:22
and try something new for 30 days.
ja kokeilla jotakin uutta 30 päivän ajan.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Ajatus on hyvin yksinkertainen.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Ajattele jotakin, mitä olet aina halunnut lisätä elämääsi
00:30
and try it for the next 30 days.
ja kokeile sitä seuraavan 30 päivän ajan.
00:33
It turns out,
On nimittäin niin,
00:36
30 days is just about the right amount of time
että 30 päivää on juuri sopiva aika
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
lisätä uusi tapa tai päästä jostakin tavasta eroon --
00:40
like watching the news --
kuten uutisten katselusta --
00:42
from your life.
elämässäsi.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Opin muutaman asian toteuttaessani näitä 30 päivän haasteita.
00:46
The first was,
Ensimmäinen oli se,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
että sen sijaan että kuukaudet vilistävät ohi, unohduksiin,
00:51
the time was much more memorable.
ajasta tuli paljon muistettavampaa.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Tämä on osa haastetta ottaa joka päivä yksi kuva kuukauden ajan.
00:57
And I remember exactly where I was
Muistan tarkalleen, missä olin
01:00
and what I was doing that day.
ja mitä tein tuona päivänä.
01:03
I also noticed
Huomasin myös,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
että kun aloin tehdä enemmän ja vaikeampia 30-päiväisiä haasteita
01:08
my self-confidence grew.
itsetuntoni koheni.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Muutuin toimiston tietokonenörtistä
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
tyypiksi, joka pyöräilee töihin --
01:14
for fun.
huvikseen.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Viime vuonna päädyin jopa vaeltamaan Kilimanjarolle,
01:20
the highest mountain in Africa.
Afrikan korkeimmalle vuorelle.
01:23
I would never have been that adventurous
En olisi koskaan ollut noin seikkailuhenkinen
01:25
before I started my 30-day challenges.
ennen kuin aloitin 30 päivän haasteeni.
01:28
I also figured out
Huomasin myös,
01:31
that if you really want something badly enough,
että jos haluaa jotakin tarpeeksi vahvasti,
01:33
you can do anything for 30 days.
mitä tahansa voi tehdä 30 päivässä.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Oletko koskaan halunnut kirjoittaa romaanin?
01:38
Every November,
Joka marraskuu
01:40
tens of thousands of people
kymmenet tuhannet ihmiset
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
yrittävät kirjoittaa oman 50000 sanan romaaninsa alusta loppuun
01:44
in 30 days.
30 päivässä.
01:48
It turns out, all you have to do
On nimittäin niin, että täytyy ainoastaan
01:50
is write 1,667 words a day
kirjoittaa 1667 sanaa päivässä
01:52
for a month.
kuukauden ajan.
01:55
So I did.
Joten tein niin.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Muuten, salaisuus on siinä, ettei mene nukkumaan
01:59
until you've written your words for the day.
ennen kuin päivän sanat on kirjoitettu.
02:01
You might be sleep-deprived,
Saattaa kärsiä univajeesta,
02:04
but you'll finish your novel.
mutta romaani valmistuu.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Onko kirjani siis uusi suuri amerikkalainen romaani?
02:08
No. I wrote it in a month.
Ei. Kirjoitin sen kuukaudessa.
02:12
It's awful.
Se on kamala.
02:14
But for the rest of my life,
Mutta koko loppuelämäni ajan,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
mikäli tapaan John Hodgmanin TEDin juhlassa,
02:19
I don't have to say,
minun ei tarvitse sanoa
02:22
"I'm a computer scientist."
"Olen tietojenkäsittelytieteilijä."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Ehei, voin sen sijaan sanoa, "Olen romaanikirjailija."
02:26
(Laughter)
(Naurua)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Viimeiseksi haluaisin mainita yhden seikan.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Opin, että kun tein pieniä, pysyviä muutoksia,
02:35
things I could keep doing,
asioita, joiden tekemistä voisin jatkaa,
02:38
they were more likely to stick.
niillä oli tapana jäädä elämään.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Suurissa, hulluissa haasteissa ei ole mitään vikaa.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Itse asiassa ne ovat todella hauskoja.
02:45
But they're less likely to stick.
Mutta niistä ei tule tapaa.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Kun luovuin sokerista 30 päiväksi,
02:50
day 31 looked like this.
päivä 31 näytti tältä.
02:52
(Laughter)
(Naurua)
02:54
So here's my question to you:
Kysymykseni teille on:
02:56
What are you waiting for?
Mitä odotatte?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Takaan, että seuraavat 30 päivää
03:01
are going to pass
tulevat kulumaan
03:03
whether you like it or not,
pidittepä siitä tai ette,
03:05
so why not think about something
joten miksipä ette ajattelisi
03:07
you have always wanted to try
jotakin, jota olette aina halunneet kokeilla,
03:09
and give it a shot
ja tarttua siihen
03:11
for the next 30 days.
seuraavan 30 päivän ajan.
03:13
Thanks.
Kiitos.
03:15
(Applause)
(Aplodeja)
03:17
Translated by Katja Heikkiläinen
Reviewed by Ulla Vainio

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com