English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Probajte činiti nešto novo 30 dana

Filmed:
10,363,984 views

Postoji li nešto što ste oduvijek mislili učiniti, htjeli učiniti, ali jednostavno ... niste? Matt Cutts predlaže: pokušajte to raditi 30 dana. Ovaj kratak, srdačan govor pruža lijep način razmišljanja o postavljanju i ostvarivanju ciljeva.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewnekoliko yearsgodina agoprije,
Prije nekoliko godina,
00:15
I feltosjećala like I was stucku škripcu in a rutrutina,
osjećao sam se kao da sam zaglavio u rutini
00:17
so I decidedodlučio to followslijediti in the footstepsstopama
pa sam odlučio slijediti korake
00:20
of the great AmericanAmerički philosopherfilozof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
velikog američkog filozofa, Morgana Spurlocka
00:22
and try something newnovi for 30 daysdana.
i probati činiti nešto novo 30 dana.
00:25
The ideaideja is actuallyzapravo prettyprilično simplejednostavan.
Ideja je prilično jednostavna.
00:28
Think about something you've always wanted to adddodati to your life
Razmislite o nečemu što ste oduvijek htjeli dodati svom životu
00:30
and try it for the nextSljedeći 30 daysdana.
i pokušajte to raditi 30 dana.
00:33
It turnsokreti out,
Ispostavlja se
00:36
30 daysdana is just about the right amountiznos of time
kako je 30 dana prava količina vremena
00:38
to adddodati a newnovi habitnavika or subtractoduzimanje a habitnavika --
za dodavanje navike ili rješavanje neke navike --
00:40
like watchinggledanje the newsvijesti --
poput gledanja vijesti --
00:42
from your life.
iz vašeg života.
00:44
There's a fewnekoliko things I learnednaučeno while doing these 30-day-dan challengesizazovi.
Postoji nekoliko stvari koje sam naučio dok sam radio te 30-dnevne izazove.
00:46
The first was,
Prva je bila,
00:49
insteadumjesto of the monthsmjeseci flyingleteći by, forgottenzaboravljen,
umjesto mjesece koji su proletjeli i koje bih zaboravio,
00:51
the time was much more memorablenezaboravan.
vrijeme je bilo puno više vrijedno spomena.
00:54
This was partdio of a challengeizazov I did to take a pictureslika everysvaki day for a monthmjesec.
To je bio dio izazova u kojem sam svaki dan uslikao jednu novu sliku i tako mjesec dana.
00:57
And I rememberzapamtiti exactlytočno where I was
I točno se sjećam gdje sam bio
01:00
and what I was doing that day.
i što sam radio taj dan.
01:03
I alsotakođer noticedprimijetio
Isto tako sam primjetio
01:06
that as I startedpočeo to do more and harderteže 30-day-dan challengesizazovi,
da kako sam počeo raditi više i zahtjevnije 30-dnevne izazove,
01:08
my self-confidencesamopouzdanje grewrastao.
moje samopouzdanje je raslo.
01:10
I wentotišao from desk-dwellingdnevno-stan computerračunalo nerdglupan
Promijenio sam se od računalnog štrebera koji je stalno za svojim stolom
01:12
to the kindljubazan of guy who bikesbicikle to work --
do momka koji odlazi biciklom na posao --
01:14
for funzabava.
za zabavu.
01:17
Even last yeargodina, I endedzavršeno up hikingplaninarenje up MtMt. KilimanjaroKilimanjaro,
Čak i prošle godine, planinario sam na planinu Kilimanjaro,
01:20
the highestnajviši mountainplanina in AfricaAfrika.
najveću planinu u Africi.
01:23
I would never have been that adventurousavanturistički
Nikada nisam bio toliki avanturist
01:25
before I startedpočeo my 30-day-dan challengesizazovi.
prije nego sam započeo s 30-dnevnim izazovima.
01:28
I alsotakođer figuredshvaćen out
Ujedno sam shvatio
01:31
that if you really want something badlyLoše enoughdovoljno,
da ukoliko doista želite nešto jako,
01:33
you can do anything for 30 daysdana.
možete učiniti bilo što u 30 dana.
01:35
Have you ever wanted to writepisati a novelroman?
Jeste li ikada željeli napisati roman?
01:38
EverySvaki NovemberStudeni,
Svaki studeni,
01:40
tensdeseci of thousandstisuća of people
deseci tisuća ljudi
01:42
try to writepisati theirnjihov ownvlastiti 50,000-word-riječ novelroman from scratchogrepsti
pokušavaju napisati svoj roman od 50.000 riječi od početka
01:44
in 30 daysdana.
u 30 dana.
01:48
It turnsokreti out, all you have to do
Ispostavlja se kako je sve što trebate učiniti
01:50
is writepisati 1,667 wordsriječi a day
pisati 1.667 riječi na dan
01:52
for a monthmjesec.
i tako mjesec dana.
01:55
So I did.
Stoga sam to i učinio.
01:57
By the way, the secrettajna is not to go to sleepspavati
Usput rečeno, tajna je ne otići u krevet
01:59
untildo you've writtennapisan your wordsriječi for the day.
tako dugo dok niste napisali svoje riječi za taj dan.
02:01
You mightmoć be sleep-deprivedspava,
Možda ćete patiti od nedostatka sna,
02:04
but you'llvi ćete finishZavrši your novelroman.
ali ćete završiti svoj roman.
02:06
Now is my bookrezervirati the nextSljedeći great AmericanAmerički novelroman?
Sada, je li moja knjiga novi veliki američki roman?
02:08
No. I wrotenapisao it in a monthmjesec.
Ne. Napisao sam ga u mjesec dana.
02:12
It's awfulgrozan.
Užasan je.
02:14
But for the restodmor of my life,
Ali do kraja života,
02:17
if I meetsastati JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partystranka,
ukoliko sretnem Johna Hodgmana na TED-ovoj zabavi,
02:19
I don't have to say,
ne moram reći,
02:22
"I'm a computerračunalo scientistnaučnik."
"Ja sam računalni znanstvenik."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistromanopisac."
Ne, ne, ukoliko želim, mogu reći, "Ja sam romanopisac."
02:26
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
02:29
So here'sevo one last thing I'd like to mentionspomenuti.
Dakle, ovo je posljednja stvar koju želim spomenuti.
02:32
I learnednaučeno that when I madenapravljen smallmali, sustainableodrživ changespromjene,
Naučio sam da kada sam radio male, održive promijene,
02:35
things I could keep doing,
stvari koje sam mogao nastavljati raditi,
02:38
they were more likelyVjerojatno to stickštap.
oni bi se puno prije "primile".
02:40
There's nothing wrongpogrešno with bigvelika, crazylud challengesizazovi.
Nema ničega lošeg u velikim, ludim izazovima.
02:42
In factčinjenica, they're a tontona of funzabava.
Zapravo, oni su jako zabavni.
02:45
But they're lessmanje likelyVjerojatno to stickštap.
Ali puno je manja vjerojatnost kako će se održati.
02:48
When I gavedali up sugaršećer for 30 daysdana,
Kada sam se odrekao šećera na 30 dana,
02:50
day 31 lookedgledao like this.
31. dan je izgledao ovako.
02:52
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
02:54
So here'sevo my questionpitanje to you:
Dakle, ovo je moje pitanje za vas?
02:56
What are you waitingčekanje for?
Što čekate?
02:59
I guaranteejamčiti you the nextSljedeći 30 daysdana
Garantiram vam kako će idućih 30 dana
03:01
are going to passproći
proći
03:03
whetherda li you like it or not,
željeli vi to ili ne,
03:05
so why not think about something
dakle, zašto ne razmislite o nečemu
03:07
you have always wanted to try
što ste uvijek željeli probati
03:09
and give it a shotšut
i probajte to raditi
03:11
for the nextSljedeći 30 daysdana.
idućih 30 dana.
03:13
ThanksHvala.
Hvala.
03:15
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
03:17

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com