ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Probajte činiti nešto novo 30 dana

Filmed:
10,937,293 views

Postoji li nešto što ste oduvijek mislili učiniti, htjeli učiniti, ali jednostavno ... niste? Matt Cutts predlaže: pokušajte to raditi 30 dana. Ovaj kratak, srdačan govor pruža lijep način razmišljanja o postavljanju i ostvarivanju ciljeva.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A fewnekoliko yearsgodina agoprije,
0
0
2000
Prije nekoliko godina,
00:17
I feltosjećala like I was stucku škripcu in a rutrutina,
1
2000
3000
osjećao sam se kao da sam zaglavio u rutini
00:20
so I decidedodlučio to followslijediti in the footstepsstopama
2
5000
2000
pa sam odlučio slijediti korake
00:22
of the great AmericanAmerički philosopherfilozof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
3
7000
3000
velikog američkog filozofa, Morgana Spurlocka
00:25
and try something newnovi for 30 daysdana.
4
10000
3000
i probati činiti nešto novo 30 dana.
00:28
The ideaideja is actuallyzapravo prettyprilično simplejednostavan.
5
13000
2000
Ideja je prilično jednostavna.
00:30
Think about something you've always wanted to adddodati to your life
6
15000
3000
Razmislite o nečemu što ste oduvijek htjeli dodati svom životu
00:33
and try it for the nextSljedeći 30 daysdana.
7
18000
3000
i pokušajte to raditi 30 dana.
00:36
It turnsokreti out,
8
21000
2000
Ispostavlja se
00:38
30 daysdana is just about the right amountiznos of time
9
23000
2000
kako je 30 dana prava količina vremena
00:40
to adddodati a newnovi habitnavika or subtractoduzimanje a habitnavika --
10
25000
2000
za dodavanje navike ili rješavanje neke navike --
00:42
like watchinggledanje the newsvijesti --
11
27000
2000
poput gledanja vijesti --
00:44
from your life.
12
29000
2000
iz vašeg života.
00:46
There's a fewnekoliko things I learnednaučeno while doing these 30-day-dan challengesizazovi.
13
31000
3000
Postoji nekoliko stvari koje sam naučio dok sam radio te 30-dnevne izazove.
00:49
The first was,
14
34000
2000
Prva je bila,
00:51
insteadumjesto of the monthsmjeseci flyingleteći by, forgottenzaboravljen,
15
36000
3000
umjesto mjesece koji su proletjeli i koje bih zaboravio,
00:54
the time was much more memorablenezaboravan.
16
39000
3000
vrijeme je bilo puno više vrijedno spomena.
00:57
This was partdio of a challengeizazov I did to take a pictureslika everysvaki day for a monthmjesec.
17
42000
3000
To je bio dio izazova u kojem sam svaki dan uslikao jednu novu sliku i tako mjesec dana.
01:00
And I rememberzapamtiti exactlytočno where I was
18
45000
3000
I točno se sjećam gdje sam bio
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
i što sam radio taj dan.
01:06
I alsotakođer noticedprimijetio
20
51000
2000
Isto tako sam primjetio
01:08
that as I startedpočeo to do more and harderteže 30-day-dan challengesizazovi,
21
53000
2000
da kako sam počeo raditi više i zahtjevnije 30-dnevne izazove,
01:10
my self-confidencesamopouzdanje grewrastao.
22
55000
2000
moje samopouzdanje je raslo.
01:12
I wentotišao from desk-dwellingdnevno-stan computerračunalo nerdglupan
23
57000
2000
Promijenio sam se od računalnog štrebera koji je stalno za svojim stolom
01:14
to the kindljubazan of guy who bikesbicikle to work --
24
59000
3000
do momka koji odlazi biciklom na posao --
01:17
for funzabava.
25
62000
3000
za zabavu.
01:20
Even last yeargodina, I endedzavršeno up hikingplaninarenje up MtMt. KilimanjaroKilimanjaro,
26
65000
3000
Čak i prošle godine, planinario sam na planinu Kilimanjaro,
01:23
the highestnajviši mountainplanina in AfricaAfrika.
27
68000
2000
najveću planinu u Africi.
01:25
I would never have been that adventurousavanturistički
28
70000
3000
Nikada nisam bio toliki avanturist
01:28
before I startedpočeo my 30-day-dan challengesizazovi.
29
73000
3000
prije nego sam započeo s 30-dnevnim izazovima.
01:31
I alsotakođer figuredshvaćen out
30
76000
2000
Ujedno sam shvatio
01:33
that if you really want something badlyLoše enoughdovoljno,
31
78000
2000
da ukoliko doista želite nešto jako,
01:35
you can do anything for 30 daysdana.
32
80000
3000
možete učiniti bilo što u 30 dana.
01:38
Have you ever wanted to writepisati a novelroman?
33
83000
2000
Jeste li ikada željeli napisati roman?
01:40
EverySvaki NovemberStudeni,
34
85000
2000
Svaki studeni,
01:42
tensdeseci of thousandstisuća of people
35
87000
2000
deseci tisuća ljudi
01:44
try to writepisati theirnjihov ownvlastiti 50,000-word-riječ novelroman from scratchogrepsti
36
89000
4000
pokušavaju napisati svoj roman od 50.000 riječi od početka
01:48
in 30 daysdana.
37
93000
2000
u 30 dana.
01:50
It turnsokreti out, all you have to do
38
95000
2000
Ispostavlja se kako je sve što trebate učiniti
01:52
is writepisati 1,667 wordsriječi a day
39
97000
3000
pisati 1.667 riječi na dan
01:55
for a monthmjesec.
40
100000
2000
i tako mjesec dana.
01:57
So I did.
41
102000
2000
Stoga sam to i učinio.
01:59
By the way, the secrettajna is not to go to sleepspavati
42
104000
2000
Usput rečeno, tajna je ne otići u krevet
02:01
untildo you've writtennapisan your wordsriječi for the day.
43
106000
3000
tako dugo dok niste napisali svoje riječi za taj dan.
02:04
You mightmoć be sleep-deprivedspava,
44
109000
2000
Možda ćete patiti od nedostatka sna,
02:06
but you'llvi ćete finishZavrši your novelroman.
45
111000
2000
ali ćete završiti svoj roman.
02:08
Now is my bookrezervirati the nextSljedeći great AmericanAmerički novelroman?
46
113000
4000
Sada, je li moja knjiga novi veliki američki roman?
02:12
No. I wrotenapisao it in a monthmjesec.
47
117000
2000
Ne. Napisao sam ga u mjesec dana.
02:14
It's awfulgrozan.
48
119000
3000
Užasan je.
02:17
But for the restodmor of my life,
49
122000
2000
Ali do kraja života,
02:19
if I meetsastati JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partystranka,
50
124000
3000
ukoliko sretnem Johna Hodgmana na TED-ovoj zabavi,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
ne moram reći,
02:24
"I'm a computerračunalo scientistnaučnik."
52
129000
2000
"Ja sam računalni znanstvenik."
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistromanopisac."
53
131000
3000
Ne, ne, ukoliko želim, mogu reći, "Ja sam romanopisac."
02:29
(LaughterSmijeh)
54
134000
3000
(Smijeh)
02:32
So here'sevo one last thing I'd like to mentionspomenuti.
55
137000
3000
Dakle, ovo je posljednja stvar koju želim spomenuti.
02:35
I learnednaučeno that when I madenapravljen smallmali, sustainableodrživ changespromjene,
56
140000
3000
Naučio sam da kada sam radio male, održive promijene,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
stvari koje sam mogao nastavljati raditi,
02:40
they were more likelyVjerojatno to stickštap.
58
145000
2000
oni bi se puno prije "primile".
02:42
There's nothing wrongpogrešno with bigvelika, crazylud challengesizazovi.
59
147000
3000
Nema ničega lošeg u velikim, ludim izazovima.
02:45
In factčinjenica, they're a tontona of funzabava.
60
150000
3000
Zapravo, oni su jako zabavni.
02:48
But they're lessmanje likelyVjerojatno to stickštap.
61
153000
2000
Ali puno je manja vjerojatnost kako će se održati.
02:50
When I gavedali up sugaršećer for 30 daysdana,
62
155000
2000
Kada sam se odrekao šećera na 30 dana,
02:52
day 31 lookedgledao like this.
63
157000
2000
31. dan je izgledao ovako.
02:54
(LaughterSmijeh)
64
159000
2000
(Smijeh)
02:56
So here'sevo my questionpitanje to you:
65
161000
3000
Dakle, ovo je moje pitanje za vas?
02:59
What are you waitingčekanje for?
66
164000
2000
Što čekate?
03:01
I guaranteejamčiti you the nextSljedeći 30 daysdana
67
166000
2000
Garantiram vam kako će idućih 30 dana
03:03
are going to passproći
68
168000
2000
proći
03:05
whetherda li you like it or not,
69
170000
2000
željeli vi to ili ne,
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
dakle, zašto ne razmislite o nečemu
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
što ste uvijek željeli probati
03:11
and give it a shotšut
72
176000
2000
i probajte to raditi
03:13
for the nextSljedeći 30 daysdana.
73
178000
2000
idućih 30 dana.
03:15
ThanksHvala.
74
180000
2000
Hvala.
03:17
(ApplausePljesak)
75
182000
4000
(Pljesak)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com