English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Probajte činiti nešto novo 30 dana

Filmed
Views 9,347,449

Postoji li nešto što ste oduvijek mislili učiniti, htjeli učiniti, ali jednostavno ... niste? Matt Cutts predlaže: pokušajte to raditi 30 dana. Ovaj kratak, srdačan govor pruža lijep način razmišljanja o postavljanju i ostvarivanju ciljeva.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Prije nekoliko godina,
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
osjećao sam se kao da sam zaglavio u rutini
00:17
so I decided to follow in the footsteps
pa sam odlučio slijediti korake
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
velikog američkog filozofa, Morgana Spurlocka
00:22
and try something new for 30 days.
i probati činiti nešto novo 30 dana.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Ideja je prilično jednostavna.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Razmislite o nečemu što ste oduvijek htjeli dodati svom životu
00:30
and try it for the next 30 days.
i pokušajte to raditi 30 dana.
00:33
It turns out,
Ispostavlja se
00:36
30 days is just about the right amount of time
kako je 30 dana prava količina vremena
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
za dodavanje navike ili rješavanje neke navike --
00:40
like watching the news --
poput gledanja vijesti --
00:42
from your life.
iz vašeg života.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Postoji nekoliko stvari koje sam naučio dok sam radio te 30-dnevne izazove.
00:46
The first was,
Prva je bila,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
umjesto mjesece koji su proletjeli i koje bih zaboravio,
00:51
the time was much more memorable.
vrijeme je bilo puno više vrijedno spomena.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
To je bio dio izazova u kojem sam svaki dan uslikao jednu novu sliku i tako mjesec dana.
00:57
And I remember exactly where I was
I točno se sjećam gdje sam bio
01:00
and what I was doing that day.
i što sam radio taj dan.
01:03
I also noticed
Isto tako sam primjetio
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
da kako sam počeo raditi više i zahtjevnije 30-dnevne izazove,
01:08
my self-confidence grew.
moje samopouzdanje je raslo.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Promijenio sam se od računalnog štrebera koji je stalno za svojim stolom
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
do momka koji odlazi biciklom na posao --
01:14
for fun.
za zabavu.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Čak i prošle godine, planinario sam na planinu Kilimanjaro,
01:20
the highest mountain in Africa.
najveću planinu u Africi.
01:23
I would never have been that adventurous
Nikada nisam bio toliki avanturist
01:25
before I started my 30-day challenges.
prije nego sam započeo s 30-dnevnim izazovima.
01:28
I also figured out
Ujedno sam shvatio
01:31
that if you really want something badly enough,
da ukoliko doista želite nešto jako,
01:33
you can do anything for 30 days.
možete učiniti bilo što u 30 dana.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Jeste li ikada željeli napisati roman?
01:38
Every November,
Svaki studeni,
01:40
tens of thousands of people
deseci tisuća ljudi
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
pokušavaju napisati svoj roman od 50.000 riječi od početka
01:44
in 30 days.
u 30 dana.
01:48
It turns out, all you have to do
Ispostavlja se kako je sve što trebate učiniti
01:50
is write 1,667 words a day
pisati 1.667 riječi na dan
01:52
for a month.
i tako mjesec dana.
01:55
So I did.
Stoga sam to i učinio.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Usput rečeno, tajna je ne otići u krevet
01:59
until you've written your words for the day.
tako dugo dok niste napisali svoje riječi za taj dan.
02:01
You might be sleep-deprived,
Možda ćete patiti od nedostatka sna,
02:04
but you'll finish your novel.
ali ćete završiti svoj roman.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Sada, je li moja knjiga novi veliki američki roman?
02:08
No. I wrote it in a month.
Ne. Napisao sam ga u mjesec dana.
02:12
It's awful.
Užasan je.
02:14
But for the rest of my life,
Ali do kraja života,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
ukoliko sretnem Johna Hodgmana na TED-ovoj zabavi,
02:19
I don't have to say,
ne moram reći,
02:22
"I'm a computer scientist."
"Ja sam računalni znanstvenik."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Ne, ne, ukoliko želim, mogu reći, "Ja sam romanopisac."
02:26
(Laughter)
(Smijeh)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Dakle, ovo je posljednja stvar koju želim spomenuti.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Naučio sam da kada sam radio male, održive promijene,
02:35
things I could keep doing,
stvari koje sam mogao nastavljati raditi,
02:38
they were more likely to stick.
oni bi se puno prije "primile".
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Nema ničega lošeg u velikim, ludim izazovima.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Zapravo, oni su jako zabavni.
02:45
But they're less likely to stick.
Ali puno je manja vjerojatnost kako će se održati.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Kada sam se odrekao šećera na 30 dana,
02:50
day 31 looked like this.
31. dan je izgledao ovako.
02:52
(Laughter)
(Smijeh)
02:54
So here's my question to you:
Dakle, ovo je moje pitanje za vas?
02:56
What are you waiting for?
Što čekate?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Garantiram vam kako će idućih 30 dana
03:01
are going to pass
proći
03:03
whether you like it or not,
željeli vi to ili ne,
03:05
so why not think about something
dakle, zašto ne razmislite o nečemu
03:07
you have always wanted to try
što ste uvijek željeli probati
03:09
and give it a shot
i probajte to raditi
03:11
for the next 30 days.
idućih 30 dana.
03:13
Thanks.
Hvala.
03:15
(Applause)
(Pljesak)
03:17

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com