English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Prøv noget nyt i 30 dage

Filmed:
10,363,984 views

Er der noget du altid har villet gøre, haft lyst til at gøre, men bare … ikke fik gjort? Matt Cutts foreslår: Prøv det i 30 dage. Denne korte, muntre tale tilbyder dig en ny indgangsvinkel til det at sætte og opnå mål.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

For nogle få år siden,
00:15
A few yearsflere år agosiden,
følte jeg at jeg var kørt fast,
00:17
I feltfølte like I was stucksidde fast in a rutRUT,
så jeg valgte at følge i fodsporene
00:20
so I decidedbesluttede to followfølge efter in the footstepsfodspor
på den store amerikanske filosof, Morgan Spurlock,
00:22
of the great AmericanAmerikansk philosopherfilosof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
og prøve noget nyt i 30 dage.
00:25
and try something newny for 30 daysdage.
Denne idé er faktisk rimelig simpel.
00:28
The ideaide is actuallyrent faktisk prettysmuk simpleenkel.
Tænk på noget du altid har villet tilføje til dit liv
00:30
Think about something you've always wanted to addtilføje to your life
og prøv det i de næste 30 dage.
00:33
and try it for the nextNæste 30 daysdage.
Det viser sig
00:36
It turnsdrejninger out,
at 30 dage er lige det der skal til,
00:38
30 daysdage is just about the right amountbeløb of time
for at tillægge sig en ny eller at slippe af med en gammel vane –
00:40
to addtilføje a newny habitvane or subtractsubtrahere a habitvane --
som eksempelvis at se nyhederne.
00:42
like watchingser the newsnyheder --
Jeg lærte en del ting, mens jeg lavede disse 30-dages udfordringer.
00:44
from your life.
Den første var,
00:46
There's a few things I learnedlærte while doing these 30-day-dag challengesudfordringer.
at i stedet for at månederne fløj forbi, glemt,
00:49
The first was,
var tiden nemmere at huske.
00:51
insteadi stedet of the monthsmåneder flyingflyvende by, forgottenglemt,
Dette var en del af én af mine udfordringer, hvor jeg tog et billede hver dag i en måned.
00:54
the time was much more memorablemindeværdige.
Og jeg husker præcis hvor jeg var
00:57
This was parten del of a challengeudfordring I did to take a picturebillede everyhver day for a monthmåned.
og hvad jeg lavede den dag.
01:00
And I rememberHusk exactlyNemlig where I was
Jeg lagde også mærke til
01:03
and what I was doing that day.
at som jeg lavede flere og sværere 30-dage udfordringer,
01:06
I alsoogså noticedbemærket
steg min selvtillid.
01:08
that as I startedstartede to do more and harderhårdere 30-day-dag challengesudfordringer,
Jeg gik fra at være en skrivebordsarbejdende computernørd
01:10
my self-confidenceselvtillid grewvoksede.
til at være den type, der cykler på arbejde –
01:12
I wentgik from desk-dwellingskrivebord-bolig computercomputer nerdnørd
for sjov.
01:14
to the kindvenlig of guy who bikescykler to work --
Sidste år, endte jeg endda med at vandre op ad Mt. Kilimanjaro,
01:17
for funsjovt.
det højeste bjerg i Afrika.
01:20
Even last yearår, I endedsluttede up hikingvandreture up MtMT. KilimanjaroKilimanjaro,
Jeg ville aldrig have været så eventyrlysten
01:23
the highesthøjeste mountainbjerg in AfricaAfrika.
før jeg startede mine 30-dage udfordringer.
01:25
I would never have been that adventurouseventyrlysten
Det gik også op for mig
01:28
before I startedstartede my 30-day-dag challengesudfordringer.
at hvis man virkelig vil noget stærkt nok,
01:31
I alsoogså figuredregnede out
så kan man gøre alt på 30 dage.
01:33
that if you really want something badlydårligt enoughnok,
Har du altid ønsket at skrive en roman?
01:35
you can do anything for 30 daysdage.
Hver november forsøger
01:38
Have you ever wanted to writeskrive a novelroman?
titusinder af mennesker
01:40
EveryHver NovemberNovember,
at skrive deres egen roman på 50.000 ord fra bunden,
01:42
tenstiere of thousandstusinder of people
på 30 dage.
01:44
try to writeskrive theirderes ownegen 50,000-word-ord novelroman from scratchkradse
Det viser sig, at alt hvad det kræver
01:48
in 30 daysdage.
er at skrive 1.667 ord hver dag,
01:50
It turnsdrejninger out, all you have to do
i en måned.
01:52
is writeskrive 1,667 wordsord a day
Så det gjorde jeg.
01:55
for a monthmåned.
Hemmeligheden er forresten, ikke at gå i seng
01:57
So I did.
før man har skrevet dagens ord.
01:59
By the way, the secrethemmelighed is not to go to sleepsøvn
Du vil måske mangle søvn,
02:01
untilindtil you've writtenskriftlig your wordsord for the day.
men du vil færdiggøre din roman.
02:04
You mightmagt be sleep-deprivedsøvnmangel,
Er min bog så den næste store amerikanske roman?
02:06
but you'llvil du finishAfslut your novelroman.
Nej. Jeg skrev den på en måned.
02:08
Now is my bookBestil the nextNæste great AmericanAmerikansk novelroman?
Den er forfærdelig.
02:12
No. I wroteskrev it in a monthmåned.
Men for resten af mit liv,
02:14
It's awfulforfærdelig.
vil jeg, hvis jeg møder John Hodgman til en TED fest,
02:17
But for the resthvile of my life,
ikke behøver jeg at sige
02:19
if I meetmøde JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partyparti,
"Jeg er en datalog."
02:22
I don't have to say,
Nej, nej, hvis jeg vil, kan jeg nu sige "Jeg er en forfatter".
02:24
"I'm a computercomputer scientistvidenskabsmand."
(Latter)
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistromanforfatter."
Så her er en sidste ting jeg vil nævne.
02:29
(LaughterLatter)
Jeg lærte at når jeg lavede mindre, men vedholdende ændringer,
02:32
So here'sher er one last thing I'd like to mentionnævne.
ting som jeg kunne blive ved med at gøre,
02:35
I learnedlærte that when I madelavet smalllille, sustainablebæredygtig changesændringer,
var jeg mere tilbøjelig til at holde fast ved dem.
02:38
things I could keep doing,
Der er intet galt med store, skøre udfordringer.
02:40
they were more likelysandsynligt to stickPind.
Faktisk, så er de rigtig sjove.
02:42
There's nothing wrongforkert with bigstor, crazyhelt vildt challengesudfordringer.
Men det er mindre sandsynligt at de holder.
02:45
In factfaktum, they're a tonton of funsjovt.
Da jeg holdt op med at spise sukker i 30 dage,
02:48
But they're lessmindre likelysandsynligt to stickPind.
så dag 31 sådan ud.
02:50
When I gavegav up sugarsukker for 30 daysdage,
(Latter)
02:52
day 31 lookedkigget like this.
Så her er mit spørgsmål til dig:
02:54
(LaughterLatter)
Hvad venter du på?
02:56
So here'sher er my questionspørgsmål to you:
Jeg garanterer dig, at de næste 30 dage
02:59
What are you waitingventer for?
forsvinder
03:01
I guaranteegaranti you the nextNæste 30 daysdage
om du kan lide det eller ej,
03:03
are going to passpassere
så hvorfor ikke finde på noget,
03:05
whetherom you like it or not,
som du altid har ønsket at prøve
03:07
so why not think about something
og giv det et forsøg
03:09
you have always wanted to try
i de næste 30 dage.
03:11
and give it a shotskud
Tak.
03:13
for the nextNæste 30 daysdage.
(Bifald)
03:15
ThanksTak.
03:17
(ApplauseBifald)
Translated by Johan Jensen
Reviewed by Mikkel Kirkgaard Nielsen

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com