ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Мэт Каттс: 30 күндүн ичинде жаңы ишти баштаганга аракет кылыңыз.

Filmed:
11,343,509 views

Жашооңуздарда бир нерсеге тилек кылып, бир нерсе кылам деп, бирок аны жасабай калган учурлар болду беле? Мэт Каттс сунуштайт: Ошол нерсени 30 күндүн ичинде жасаганга аракет кылыңыз. Бул кыска, жөнөкөй маек максатты туура коюу жана ага жетишүү боюнча токотер кадамдар жөнүндө баяндайт.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A few years ago,
0
0
2000
Бир нече жыл мурун
00:17
I felt like I was stuck in a rut,
1
2000
3000
өзүмдү көнүмүш адат жашоомдо токтоп калгандай сездим.
00:20
so I decided to follow in the footsteps
2
5000
2000
Ошондо, улуу Америкалык философ -
00:22
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
3
7000
3000
Морган Спарлоктун кылган иштерин туурап,
00:25
and try something new for 30 days.
4
10000
3000
жаңы нерсени 30 күндүн ичинде баштайын деп чечтим.
00:28
The idea is actually pretty simple.
5
13000
2000
Бул ойдун мааниси абдан жөнөкөй.
00:30
Think about something you've always wanted to add to your life
6
15000
3000
Өзүңүздүн жашооңузду байыта турган бир нерсе жөнүндө ойлонуп,
00:33
and try it for the next 30 days.
7
18000
3000
ошону 30 күндүн ичинде ишке ашырганга аракет кылыңыз.
00:36
It turns out,
8
21000
2000
Байкап көрсө,
00:38
30 days is just about the right amount of time
9
23000
2000
30 күндүн ичиндеги убакыт
00:40
to add a new habit or subtract a habit --
10
25000
2000
жаңы адатты уйрөнүүгө же эски адаттан айрылууга туура келген мезгил экен -
00:42
like watching the news --
11
27000
2000
мисалы, жаңылыктарды көрүүнү
00:44
from your life.
12
29000
2000
жашооңуздан алып салуу.
00:46
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
13
31000
3000
Мен ушул 30 күндүк өзгөрүүнүн ичинде бир топ нерселерди үйрөндүм.
00:49
The first was,
14
34000
2000
Биринчиден,
00:51
instead of the months flying by, forgotten,
15
36000
3000
мурда айлар учуп, унутулса,
00:54
the time was much more memorable.
16
39000
3000
бир айдан кийин, ар бир маал эсте сакталып жатты.
00:57
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
17
42000
3000
Өзгөрүүнүн жаңы нерсеси катары, мен бир ай боюнча ар күнүмдү сүрөткө тарттым.
01:00
And I remember exactly where I was
18
45000
3000
Ырас, кайсы жерде болгонум
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
жана эмне кылганым толугу менен эсимде болду.
01:06
I also noticed
20
51000
2000
Дагы байкап көрсөм,
01:08
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
21
53000
2000
30 күндүк өзгөрүүлөрүм канчалык кыйыныраак болгон сайын,
01:10
my self-confidence grew.
22
55000
2000
өзүмө ишеничим көбөйдү.
01:12
I went from desk-dwelling computer nerd
23
57000
2000
Компьютерден башы чыкпаган окумуш сөрөйдөн
01:14
to the kind of guy who bikes to work --
24
59000
3000
жумушка ыракат алуу үчүн велосипед айдаган
01:17
for fun.
25
62000
3000
адамга айландым.
01:20
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
26
65000
3000
Бул аз келгенсип, мен былтыр Килиманджаронун чокусуна чыктым,
01:23
the highest mountain in Africa.
27
68000
2000
ал Африкадагы эң бийик тоо болуп эсептелет.
01:25
I would never have been that adventurous
28
70000
3000
Мен ушул 30 күндүк өзгөрүүлөргө чейин
01:28
before I started my 30-day challenges.
29
73000
3000
мындай нерселерди такыр кылган эмесмин.
01:31
I also figured out
30
76000
2000
Менин көзүм жетти,
01:33
that if you really want something badly enough,
31
78000
2000
эгер бир нерсени абдан катуу кааласаңыз,
01:35
you can do anything for 30 days.
32
80000
3000
30 күндүн ичинде ар нерсени ишке ашырсаңыз болот экен.
01:38
Have you ever wanted to write a novel?
33
83000
2000
Жашооңузда бир көркөм кара сөз жазгыңыз келди беле?
01:40
Every November,
34
85000
2000
Ар жылы ноябрда,
01:42
tens of thousands of people
35
87000
2000
он миңдеген адамдар
01:44
try to write their own 50,000-word novel from scratch
36
89000
4000
50 000 сөздөн турган чыгарманы 30 күндүн ичинде
01:48
in 30 days.
37
93000
2000
башынан баштап жазганга аракет кылышат.
01:50
It turns out, all you have to do
38
95000
2000
Ал үчүн бир айдын ичинде
01:52
is write 1,667 words a day
39
97000
3000
күнүнө 1,667 сөз жазыш
01:55
for a month.
40
100000
2000
керек экен.
01:57
So I did.
41
102000
2000
Мен ошондой кылдым.
01:59
By the way, the secret is not to go to sleep
42
104000
2000
Баса, ийгиликтин сыры - баардык сөздөрдү
02:01
until you've written your words for the day.
43
106000
3000
жазып бүтмөйүнчө, уктабаш керек.
02:04
You might be sleep-deprived,
44
109000
2000
Балким сиз уйкудан айрыласыз,
02:06
but you'll finish your novel.
45
111000
2000
бирок көркөм кара сөзүңүздү бүтүрөсүз.
02:08
Now is my book the next great American novel?
46
113000
4000
Эми менин китебим Американын улуу көркөм кара сөз чыгармасына киреби?
02:12
No. I wrote it in a month.
47
117000
2000
Жок. Мен аны бир айдын гана ичинде жаздым.
02:14
It's awful.
48
119000
3000
Ал абдан начар.
02:17
But for the rest of my life,
49
122000
2000
А бирок мындан ары, мисалы,
02:19
if I meet John Hodgman at a TED party,
50
124000
3000
TED кечесинде Джон Ходжманды кезиксем,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
"Мен компьютер адисимин"
02:24
"I'm a computer scientist."
52
129000
2000
деп айткаңга мажбур эмесмин.
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
53
131000
3000
Албетте эмесмин, бирок кааласам, "Мен жазуучумун" деп айтсам болот.
02:29
(Laughter)
54
134000
3000
(Күлкү)
02:32
So here's one last thing I'd like to mention.
55
137000
3000
Дагы сизге айта турган акыркы сөзүм -
02:35
I learned that when I made small, sustainable changes,
56
140000
3000
мен жаңы, туруктуу өзгөрүүлөрдү кылганда,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
алар менин күнүмдүк адаттарыма
02:40
they were more likely to stick.
58
145000
2000
батыраак айланганын түшүндүм.
02:42
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
59
147000
3000
Чоң, шумдук өзгөрүүлөрдүн эч жаман нерсеси жок.
02:45
In fact, they're a ton of fun.
60
150000
3000
Чынында, алар абдан кызыктуу болушу мүмкүн.
02:48
But they're less likely to stick.
61
153000
2000
Бирок алар ар дайым адаттарга айланаары күмөн.
02:50
When I gave up sugar for 30 days,
62
155000
2000
Мен 30 күндүн ичинде шекер колдонбой калганда,
02:52
day 31 looked like this.
63
157000
2000
31-чи күн ушуга окшош болгон.
02:54
(Laughter)
64
159000
2000
(Күлкү)
02:56
So here's my question to you:
65
161000
3000
Анда эмесе менин суроом сизге мындай:
02:59
What are you waiting for?
66
164000
2000
Сиз эмнени күтүп жатасыз?
03:01
I guarantee you the next 30 days
67
166000
2000
Мен сизге кепилдик бере алам,
03:03
are going to pass
68
168000
2000
каалайсызбы же каалабайсызбы,
03:05
whether you like it or not,
69
170000
2000
келе жаткан 30 күн дагы өтөт.
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
ошондуктан, ар дайым жасагыңыз келген
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
нерсе жөнүндө ойлонуп,
03:11
and give it a shot
72
176000
2000
эмки 30 күндүн ичинде аны ишке
03:13
for the next 30 days.
73
178000
2000
ашырганга аракет кылыңыз.
03:15
Thanks.
74
180000
2000
Ыракмат.
03:17
(Applause)
75
182000
4000
(Кол чабуу)
Translated by Asel Omuralieva
Reviewed by Bakyt Omurzakov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com