English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Метт Каттс: Спробуй щось нове протягом 30 днів

Filmed:
10,363,984 views

Чи є щось, що ви завжди збирались зробити, хотіли зробити... але не зробили? Метт Каттс пропонує: "Спробуйте це протягом 30 днів". Ця коротка весела презентація влучно окреслює, як знайти мету і досягти її.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewмало хто yearsроків agoтому назад,
Декілька років тому
00:15
I feltвідчував like I was stuckзастряг in a rutколії,
я відчув, що закляк в рутині,
00:17
so I decidedвирішив to followслідуйте in the footstepsстопах
і тому вирішив слідувати прикладу
00:20
of the great AmericanАмериканський philosopherфілософ, MorganМорган SpurlockСперлок,
великого американського філософа Моргана Спорлока
00:22
and try something newновий for 30 daysдні.
і спробувати робити щось нове протягом 30 днів.
00:25
The ideaідея is actuallyнасправді prettyкрасиво simpleпростий.
Це, насправді, доволі проста ідея.
00:28
Think about something you've always wanted to addдодати to your life
Згадайте, що ви завжди хотіли додати до свого життя,
00:30
and try it for the nextдалі 30 daysдні.
і робіть це кожен день протягом 30 днів.
00:33
It turnsвиявляється out,
Виявляється,
00:36
30 daysдні is just about the right amountсума of time
що 30 днів — це достатній строк
00:38
to addдодати a newновий habitзвичка or subtractвіднімання a habitзвичка --
для того, щоб придбати або покинути певну звичку,
00:40
like watchingдивитися the newsновини --
як, наприклад, перегляд новин,
00:42
from your life.
назавжди.
00:44
There's a fewмало хто things I learnedнавчився while doing these 30-day-день challengesвиклики.
Ці 30-денні виклики собі самому мене дечому навчили.
00:46
The first was,
По-перше,
00:49
insteadзамість цього of the monthsмісяці flyingлетять by, forgottenзабутий,
замість того, щоб місяці пролітали один за одним і забувалися,
00:51
the time was much more memorableпам'ятні.
тепер час запам'ятовувався набагато краще.
00:54
This was partчастина of a challengeвиклик I did to take a pictureкартина everyкожен day for a monthмісяць.
Це — приклад-фото з одного з місяців коли я кожен день робив одну фотографію.
00:57
And I rememberзгадаймо exactlyточно where I was
І я точно пам'ятаю, де я був
01:00
and what I was doing that day.
і що я робив в той день.
01:03
I alsoтакож noticedпомітив
Я також помітив,
01:06
that as I startedпочався to do more and harderважче 30-day-день challengesвиклики,
що коли я почав ускладнювати свої 30-денні випробування,
01:08
my self-confidenceвпевненість у собі grewвиріс.
збільшилась моя впевненість у собі.
01:10
I wentпішов from desk-dwellingстіл житловий computerкомп'ютер nerdботанік
Із зануди, що "живе" за комп'ютером,
01:12
to the kindдоброзичливий of guy who bikesвелосипеди to work --
я перетворився на хлопця, який їздить на роботу на велосипеді
01:14
for funвесело.
для власного задоволення.
01:17
Even last yearрік, I endedзакінчився up hikingПіші прогулянки up MtMt. KilimanjaroКіліманджаро,
Навіть минулого року, я опинився на вершині Кіліманджаро,
01:20
the highestнайвищий mountainгора in AfricaАфрика.
найвищої гори Африки.
01:23
I would never have been that adventurousавантюрним
Я ніколи б не став так зацікавленим в пригодах,
01:25
before I startedпочався my 30-day-день challengesвиклики.
якби я не почав свої 30-денні випробування.
01:28
I alsoтакож figuredфігурний out
Я також з'ясував,
01:31
that if you really want something badlyпогано enoughдостатньо,
що, якщо забажаєш щось достатньо сильно,
01:33
you can do anything for 30 daysдні.
за 30 днів можна зробити все, що завгодно.
01:35
Have you ever wanted to writeписати a novelРоман?
Вам коли-небудь хотілося написати роман?
01:38
EveryКожен NovemberЛистопад,
Кожного листопада,
01:40
tensдесятки of thousandsтисячі of people
десятки тисяч людей
01:42
try to writeписати theirїх ownвласний 50,000-word-слово novelРоман from scratchподряпати
намагаються написати свій роман з 50-ти тисяч слів з нуля
01:44
in 30 daysдні.
за 30 днів.
01:48
It turnsвиявляється out, all you have to do
Виявляється, що єдине, що ви маєте робити,
01:50
is writeписати 1,667 wordsслова a day
це писати 1667 слів в день
01:52
for a monthмісяць.
протягом місяця.
01:55
So I did.
Я так і зробив.
01:57
By the way, the secretтаємниця is not to go to sleepспати
Весь секрет успіху в тому, щоб не лягати спати,
01:59
untilдо you've writtenнаписано your wordsслова for the day.
доки не напишеш денної норми слів.
02:01
You mightможе be sleep-deprivedпозбавлені сну,
Можливо, ви трохи недоспите,
02:04
but you'llти будеш finishзакінчити your novelРоман.
але свій роман ви допишете.
02:06
Now is my bookкнига the nextдалі great AmericanАмериканський novelРоман?
Чи є моя книга новим найкращім американським романом?
02:08
No. I wroteписав it in a monthмісяць.
Ні. Я написав її за місяць.
02:12
It's awfulжахливо.
Вона жахлива.
02:14
But for the restвідпочинок of my life,
Але тепер завжди,
02:17
if I meetзустрітися JohnДжон HodgmanHodgman at a TEDТЕД partyвечірка,
якщо я зустріну на вечірці TED Джона Ходжмана,
02:19
I don't have to say,
мені не доведеться сказати:
02:22
"I'm a computerкомп'ютер scientistвчений."
"Я - програміст".
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistписьменник."
Зараз, якщо захочу, зможу сказати: "Я — письменник".
02:26
(LaughterСміх)
(Сміх)
02:29
So here'sось тут one last thing I'd like to mentionзгадати.
Останнє, що я хотів би згадати.
02:32
I learnedнавчився that when I madeзроблений smallмаленький, sustainableстійкий changesзміни,
Я дізнався, що коли я роблю маленькі зміни, зміни, що я можу підтримувати,
02:35
things I could keep doing,
речі, які я в змозі продовжувати робити,
02:38
they were more likelyшвидше за все to stickпалиця.
вони легше перетворюються на звичку.
02:40
There's nothing wrongнеправильно with bigвеликий, crazyбожевільний challengesвиклики.
Немає нічого поганого в божевільно великих змінах.
02:42
In factфакт, they're a tonтонна of funвесело.
Насправді, вони можуть бути дуже цікавими.
02:45
But they're lessменше likelyшвидше за все to stickпалиця.
Але у них меньше шансів закріпитися.
02:48
When I gaveдав up sugarцукор for 30 daysдні,
Коли я не споживав солодке протягом 30 днів,
02:50
day 31 lookedподивився like this.
31-й день виглядав ось так.
02:52
(LaughterСміх)
(Сміх)
02:54
So here'sось тут my questionпитання to you:
Тому, ось моє запитання до вас:
02:56
What are you waitingочікування for?
на що ви чекаєте?
02:59
I guaranteeгарантія you the nextдалі 30 daysдні
Я гарантую, що наступні 30 днів
03:01
are going to passпройти
минуть,
03:03
whetherчи то you like it or not,
подобається це вам чи ні,
03:05
so why not think about something
то чому б не згадати про те,
03:07
you have always wanted to try
що ви завжди хотіли спробувати,
03:09
and give it a shotвистрілений
і робити це
03:11
for the nextдалі 30 daysдні.
протягом наступних 30 днів.
03:13
ThanksДякую.
Дякую.
03:15
(ApplauseОплески)
(Оплески)
03:17
Translated by Tetyana Bogdan
Reviewed by Semen Trygubenko

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com