English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Метт Каттс: Спробуй щось нове протягом 30 днів

Filmed
Views 9,347,449

Чи є щось, що ви завжди збирались зробити, хотіли зробити... але не зробили? Метт Каттс пропонує: "Спробуйте це протягом 30 днів". Ця коротка весела презентація влучно окреслює, як знайти мету і досягти її.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Декілька років тому
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
я відчув, що закляк в рутині,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
і тому вирішив слідувати прикладу
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
великого американського філософа Моргана Спорлока
00:22
and try something new for 30 days.
і спробувати робити щось нове протягом 30 днів.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Це, насправді, доволі проста ідея.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Згадайте, що ви завжди хотіли додати до свого життя,
00:30
and try it for the next 30 days.
і робіть це кожен день протягом 30 днів.
00:33
It turns out,
Виявляється,
00:36
30 days is just about the right amount of time
що 30 днів — це достатній строк
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
для того, щоб придбати або покинути певну звичку,
00:40
like watching the news --
як, наприклад, перегляд новин,
00:42
from your life.
назавжди.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Ці 30-денні виклики собі самому мене дечому навчили.
00:46
The first was,
По-перше,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
замість того, щоб місяці пролітали один за одним і забувалися,
00:51
the time was much more memorable.
тепер час запам'ятовувався набагато краще.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Це — приклад-фото з одного з місяців коли я кожен день робив одну фотографію.
00:57
And I remember exactly where I was
І я точно пам'ятаю, де я був
01:00
and what I was doing that day.
і що я робив в той день.
01:03
I also noticed
Я також помітив,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
що коли я почав ускладнювати свої 30-денні випробування,
01:08
my self-confidence grew.
збільшилась моя впевненість у собі.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Із зануди, що "живе" за комп'ютером,
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
я перетворився на хлопця, який їздить на роботу на велосипеді
01:14
for fun.
для власного задоволення.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Навіть минулого року, я опинився на вершині Кіліманджаро,
01:20
the highest mountain in Africa.
найвищої гори Африки.
01:23
I would never have been that adventurous
Я ніколи б не став так зацікавленим в пригодах,
01:25
before I started my 30-day challenges.
якби я не почав свої 30-денні випробування.
01:28
I also figured out
Я також з'ясував,
01:31
that if you really want something badly enough,
що, якщо забажаєш щось достатньо сильно,
01:33
you can do anything for 30 days.
за 30 днів можна зробити все, що завгодно.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Вам коли-небудь хотілося написати роман?
01:38
Every November,
Кожного листопада,
01:40
tens of thousands of people
десятки тисяч людей
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
намагаються написати свій роман з 50-ти тисяч слів з нуля
01:44
in 30 days.
за 30 днів.
01:48
It turns out, all you have to do
Виявляється, що єдине, що ви маєте робити,
01:50
is write 1,667 words a day
це писати 1667 слів в день
01:52
for a month.
протягом місяця.
01:55
So I did.
Я так і зробив.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Весь секрет успіху в тому, щоб не лягати спати,
01:59
until you've written your words for the day.
доки не напишеш денної норми слів.
02:01
You might be sleep-deprived,
Можливо, ви трохи недоспите,
02:04
but you'll finish your novel.
але свій роман ви допишете.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Чи є моя книга новим найкращім американським романом?
02:08
No. I wrote it in a month.
Ні. Я написав її за місяць.
02:12
It's awful.
Вона жахлива.
02:14
But for the rest of my life,
Але тепер завжди,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
якщо я зустріну на вечірці TED Джона Ходжмана,
02:19
I don't have to say,
мені не доведеться сказати:
02:22
"I'm a computer scientist."
"Я - програміст".
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Зараз, якщо захочу, зможу сказати: "Я — письменник".
02:26
(Laughter)
(Сміх)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Останнє, що я хотів би згадати.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Я дізнався, що коли я роблю маленькі зміни, зміни, що я можу підтримувати,
02:35
things I could keep doing,
речі, які я в змозі продовжувати робити,
02:38
they were more likely to stick.
вони легше перетворюються на звичку.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Немає нічого поганого в божевільно великих змінах.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Насправді, вони можуть бути дуже цікавими.
02:45
But they're less likely to stick.
Але у них меньше шансів закріпитися.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Коли я не споживав солодке протягом 30 днів,
02:50
day 31 looked like this.
31-й день виглядав ось так.
02:52
(Laughter)
(Сміх)
02:54
So here's my question to you:
Тому, ось моє запитання до вас:
02:56
What are you waiting for?
на що ви чекаєте?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Я гарантую, що наступні 30 днів
03:01
are going to pass
минуть,
03:03
whether you like it or not,
подобається це вам чи ні,
03:05
so why not think about something
то чому б не згадати про те,
03:07
you have always wanted to try
що ви завжди хотіли спробувати,
03:09
and give it a shot
і робити це
03:11
for the next 30 days.
протягом наступних 30 днів.
03:13
Thanks.
Дякую.
03:15
(Applause)
(Оплески)
03:17
Translated by Tetyana Bogdan
Reviewed by Semen Trygubenko

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com