ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Мэт Каттс: Паспрабуйце нешта новае на працягу 30 дзён

Filmed:
10,363,984 views

Ці ёсць нешта такое, што вам заўжды хацелася зрабіць, але неяк... не давялося? Мэт Каттс прапаноўвае паспрабаваць гэтае нешта на працягу 30 дзён. Гэтае кароткае, лёгкае відэа прапаноўвае цікавы спосаб пастаноўкі і дасягнення мэтаў.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A few years ago,
0
0
2000
Некалькі гадоў таму
00:17
I felt like I was stuck in a rut,
1
2000
3000
я адчуў, быццам я засеў у каляіне,
00:20
so I decided to follow in the footsteps
2
5000
2000
і тады я вырашыў пайсці шляхам,
00:22
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
3
7000
3000
вялікіга амерыканскага філосафа, Моргана Спарлака,
00:25
and try something new for 30 days.
4
10000
3000
і паспрабаваць зрабіць нешта новае за 30 дзён.
00:28
The idea is actually pretty simple.
5
13000
2000
Ідэя насамрэч вельмі простая.
00:30
Think about something you've always wanted to add to your life
6
15000
3000
Уявіце сабе тое, што вы заўжды хацелі паспрабаваць у жыцці,
00:33
and try it for the next 30 days.
7
18000
3000
і зрабіце гэта на працягу наступных 30 дзён.
00:36
It turns out,
8
21000
2000
Выявілася,
00:38
30 days is just about the right amount of time
9
23000
2000
што 30 дзён - менавіта тая адпаведная колькасць часу,
00:40
to add a new habit or subtract a habit --
10
25000
2000
каб дадаць новую звычку, або пазбавіцца ад старой —
00:42
like watching the news --
11
27000
2000
як, напрыклад, прагляд навінаў —
00:44
from your life.
12
29000
2000
з вашага жыцця.
00:46
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
13
31000
3000
Я навучыўся таму-сяму праз гэтыя 30-дзённыя выпрабаванні.
00:49
The first was,
14
34000
2000
Па-першае,
00:51
instead of the months flying by, forgotten,
15
36000
3000
замест руцінных, нічым не пазначаных месяцаў,
00:54
the time was much more memorable.
16
39000
3000
час стаў нашмат больш запамінальным.
00:57
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
17
42000
3000
Гэты здымак з майго выпрабавання, калі я рабіў па фотаздымку кожны дзень месяца.
01:00
And I remember exactly where I was
18
45000
3000
І я дакладна памятаю, дзе я быў
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
і што рабіў у той дзень.
01:06
I also noticed
20
51000
2000
Я таксама заўважыў,
01:08
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
21
53000
2000
што чым больш я рабіў і чым складаней былі 30-дзённыя выпрабаванні,
01:10
my self-confidence grew.
22
55000
2000
тым больш мая ўпэненасць у сабе расла.
01:12
I went from desk-dwelling computer nerd
23
57000
2000
І з вечна-сідзячага праграміста
01:14
to the kind of guy who bikes to work --
24
59000
3000
я ператварыўся ў тыпа, што едзе на працу на ровары
01:17
for fun.
25
62000
3000
проста дзеля задавальнення.
01:20
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
26
65000
3000
Летась, я апынуўся на вяршыні Кіліманджара,
01:23
the highest mountain in Africa.
27
68000
2000
найвышэйшай гары ў Афрыцы.
01:25
I would never have been that adventurous
28
70000
3000
Мне ніколі не падабаліся прыгоды,
01:28
before I started my 30-day challenges.
29
73000
3000
пакуль я не распачаў свае 30-дзённыя выпрабаванні.
01:31
I also figured out
30
76000
2000
Я таксама ўцяміў,
01:33
that if you really want something badly enough,
31
78000
2000
што калі ты нечага сапраўды вельмі хочаш,
01:35
you can do anything for 30 days.
32
80000
3000
то ўсяго можна дасягнуць за гэтыя 30 дзён.
01:38
Have you ever wanted to write a novel?
33
83000
2000
Вам калі-небудзь хацелася напісаць раман?
01:40
Every November,
34
85000
2000
Кожны лістапад
01:42
tens of thousands of people
35
87000
2000
дзясяткі тысячаў людзей
01:44
try to write their own 50,000-word novel from scratch
36
89000
4000
спрабуюць з нуля напісаць свой уласны раман на 50 000 слоў
01:48
in 30 days.
37
93000
2000
за 30 дзён.
01:50
It turns out, all you have to do
38
95000
2000
Атрымліваецца, што ўсё, што трэба зрабіць —
01:52
is write 1,667 words a day
39
97000
3000
гэта напісаць 1667 слоў ў дзень
01:55
for a month.
40
100000
2000
на працягу месяца.
01:57
So I did.
41
102000
2000
Так я і зрабіў.
01:59
By the way, the secret is not to go to sleep
42
104000
2000
Дарэчы, галоўны сакрэт — не класціся спаць,
02:01
until you've written your words for the day.
43
106000
3000
пакуль не напішаце патрэбную дзённую норму слоў.
02:04
You might be sleep-deprived,
44
109000
2000
Можа вы і будзеце недасыпаць,
02:06
but you'll finish your novel.
45
111000
2000
але затое напішаце свой уласны раман.
02:08
Now is my book the next great American novel?
46
113000
4000
Ці мая кніга — лепшы сучасны раман Амерыкі?
02:12
No. I wrote it in a month.
47
117000
2000
Не. Я ж напісаў яе за месяц.
02:14
It's awful.
48
119000
3000
Яна жахлівая.
02:17
But for the rest of my life,
49
122000
2000
Але да канца свайго жыцця,
02:19
if I meet John Hodgman at a TED party,
50
124000
3000
калі я сустрэну Джона Ходжмана на TED вечарыне,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
мне не прыйдзецца сарамліва казаць:
02:24
"I'm a computer scientist."
52
129000
2000
"Я спецыяліст па інфармацыйным тэхналогіям".
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
53
131000
3000
Не, калі я захачу, я магу сказаць, "Я пісьменнік-раманіст".
02:29
(Laughter)
54
134000
3000
(Смех)
02:32
So here's one last thing I'd like to mention.
55
137000
3000
Напрыканцы я хачу згадаць яшчэ адну рэч.
02:35
I learned that when I made small, sustainable changes,
56
140000
3000
Я зразумеў, што калі я рабіў невялічкія, паступовыя змены,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
такія, што я мог бесклапотна працягваць рабіць,
02:40
they were more likely to stick.
58
145000
2000
яны пэўней станавіліся маімі штодзённымі звычкамі.
02:42
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
59
147000
3000
Няма нічога дрэннага ў вялікіх, вар'яцкіх выпрабаваннях.
02:45
In fact, they're a ton of fun.
60
150000
3000
Насамрэч, яны найвесялейшыя.
02:48
But they're less likely to stick.
61
153000
2000
Але ў іх звычайна меней шанцаў замацавацца.
02:50
When I gave up sugar for 30 days,
62
155000
2000
Калі я не еў цукру 30 дзён,
02:52
day 31 looked like this.
63
157000
2000
31-шы дзень выглядаў вось гэтак.
02:54
(Laughter)
64
159000
2000
(Смех)
02:56
So here's my question to you:
65
161000
3000
Вось маё вам пытанне:
02:59
What are you waiting for?
66
164000
2000
Чаго яшчэ вы чакаеце?
03:01
I guarantee you the next 30 days
67
166000
2000
Я вам гарантую, што наступныя 30 дзён
03:03
are going to pass
68
168000
2000
усё роўна пройдуць,
03:05
whether you like it or not,
69
170000
2000
хочацца вам таго, ці не,
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
таму — чаму б не прыпомніць пра штосьці,
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
што вам заўжды хацелася паспрабаваць,
03:11
and give it a shot
72
176000
2000
і чаму б не распачаць рабіць гэта
03:13
for the next 30 days.
73
178000
2000
у наступныя 30 дзён?
03:15
Thanks.
74
180000
2000
Дзякуй.
03:17
(Applause)
75
182000
4000
(Воплескі)
Translated by Hanna Baradzina
Reviewed by Alena Zhaliazniak

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com