English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Մեթ Քատս՝ Փորձիր մի նոր բան 30 օրվա ընթացքում

Filmed:
10,363,984 views

Արդյո՞ք կա մի բան, որ դուք միշտ ցանկացել եք անել, բայց երբեք չեք արել։ Մեթ Քատսն առաջարկում է փորձել դա 30 օրվա ընթացքում։ Այս կարճ և զվարճալի ելույթը առաջարկում է նոր տեսանկյուն նպատակներ սահմանելու և դրանց հասնելու շուրջ։

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Մի քանի տարի առաջ,
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
ես կարծես կանգնած էի նույն տեղում,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
ուստի որոշեցի հետևել
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
մեծագույն ամերիկացի փիլիսոփա Մորգան Սպարլոքի օրինակին
00:22
and try something new for 30 days.
և փորձել մի նոր բան 30 օրվա ընթացքում։
00:25
The idea is actually pretty simple.
Գաղափարն իրականում շատ պարզ է։
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Մտածեք մի բանի մասին, որ միշտ ցանկացել եք անել
00:30
and try it for the next 30 days.
և փորձեք դա հաջորդ 30 օրվա ընթացոում։
00:33
It turns out,
Պարզվում է,
00:36
30 days is just about the right amount of time
30 օրը ճիշտ այնքան է, որքան անհրաժեշտ է
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
նոր սովորություն ձեռք բերելու կամ հնից ազատվելու համար,
00:40
like watching the news --
ինչպես օրինակ
00:42
from your life.
նորություններ դիտելը։
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Մի քանի բան եմ սովորել 30 օրանոց մարտահրավերնեի ընթացքում։
00:46
The first was,
Առաջինն այն է,
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
ամիսները արագ առանց հիշվելու առաջ թռնելու փոխարեն,
00:51
the time was much more memorable.
շատ ավելի հիշարժան են դառնում։
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Սա ամեն օր լուսանկար անելու մարտահրվերի մի մասն է։
00:57
And I remember exactly where I was
Եվ ես հստակ հիշում եմ, թե որտեղ էի
01:00
and what I was doing that day.
և ինչ է անում այդ օրը։
01:03
I also noticed
Ես նաև նկատեցի,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
որ երբ սկսեցի ավելի դժվար 30 օրանոց մարտահրավերներ ընդունել,
01:08
my self-confidence grew.
իմ ինքնագնահատականը աճեց։
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Համակարգչի առաջ ապրող մեկից
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
ես դարձա մի մարդ, ով հեծանիվով է գնում աշխատանքի,
01:14
for fun.
քանի որ դա զվարճալի է։
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Անցած տարի ես նույնիսկ բարձրացա Կիլիմանջարո`
01:20
the highest mountain in Africa.
Աֆրիկայի ամենաբարձր լեռան գագաթը։
01:23
I would never have been that adventurous
Ես երբեք այդքան համարձակ չէի
01:25
before I started my 30-day challenges.
մինչ իմ 30 օրանոց մարտահրավերները։
01:28
I also figured out
Ես նաև հասկացա,
01:31
that if you really want something badly enough,
որ եթե դուք ինչ-որ բան շատ եք ուզում,
01:33
you can do anything for 30 days.
դուք կարող եք ցանկացած բան անել 30 օրվա ընթացքում։
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
Երբևէ ցանկացե՞լ եք վեպ գրել։
01:38
Every November,
Յուրաքանչյուր նոյեմբեր,
01:40
tens of thousands of people
հարյուր հազարավոր մարդիկ
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
փորձում են գրել 50,000 բառ պարունակող իրենց սեփական վեպը
01:44
in 30 days.
30 օրվա ընթացքում։
01:48
It turns out, all you have to do
Պարզվում է, որ ընդհամենը անհրաժեշտ է
01:50
is write 1,667 words a day
գրել օրվա մեջ 1,667 բառ
01:52
for a month.
մեկ ամսվա ընթացքում։
01:55
So I did.
Այդպիսով, ես արեցի դա։
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Ի դեպ, գաղտնիքը նրանում է, որ քնել չի կարելի
01:59
until you've written your words for the day.
մինչ չեք գրել տվյալ օրվա ձեր բառերը։
02:01
You might be sleep-deprived,
Միգուցե դուք քնի պակաս ունենաք,
02:04
but you'll finish your novel.
բայց վիպակը կվերջացնեք։
02:06
Now is my book the next great American novel?
Արդյո՞ք իմ գիրքը ամերիկյան հաջորդ լավագույն վեպն է։
02:08
No. I wrote it in a month.
Ոչ։ Ես գրել եմ այն մեկ ամսում։
02:12
It's awful.
Այն սարսափելի է։
02:14
But for the rest of my life,
Բայց մինչ իմ կյանքի վերջ,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
եթե ես հանդիպեմ Ջոն Հոդգմանին TED-ի երեկույթին,
02:19
I don't have to say,
ես կարիք չունեմ ասելու,
02:22
"I'm a computer scientist."
«Ես համակարգչային մասնագետ եմ»։
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Ոչ, ոչ, եթե ես ցանկանամ, կարող եմ ասել, «Ես գրող եմ»։
02:26
(Laughter)
(Ծիծաղ)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Վերջին բանը, որ ցանկանում եմ նշել հետևյալն է․
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
ես հասկացա, որ երբ փոքր շարունակական փոփոխություններ եմ իրականացնում,
02:35
things I could keep doing,
բաներ, որ կարող եմ շարունակ անել,
02:38
they were more likely to stick.
շատ ավելի հավանական է, որ կշարունակեմ դրանք անել։
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Հսկայական, խենթ մարտահարվերների մեջ ոչ մի վատ բան չկա։
02:42
In fact, they're a ton of fun.
Իրականում դրանք շատ զվարճալի են։
02:45
But they're less likely to stick.
Բայց պակաս հավանական է, որ դուք շարունակաբար դրանք կանեք։
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Երբ ես հրաժարվեցի շաքարից 30 օր,
02:50
day 31 looked like this.
31-րդ օրը այսպիսինն էր։
02:52
(Laughter)
(Ծիծաղ)
02:54
So here's my question to you:
Այսպիսով, իմ հարցը ձեզ հետևյալն է․
02:56
What are you waiting for?
Ինչի՞ն եք դուք սպասում։
02:59
I guarantee you the next 30 days
Երաշխավորում եմ, որ հաջորդ 30 օրը
03:01
are going to pass
անցնելու են,
03:03
whether you like it or not,
անկախ նրանից ուզում եք դուք դա թե ոչ,
03:05
so why not think about something
և ապա ինչու չմտածել մի բան,
03:07
you have always wanted to try
որ միշտ ցանկացել եք անել,
03:09
and give it a shot
և փորձել անել դա
03:11
for the next 30 days.
հաջորդ 30 օրվա ընթացքում։
03:13
Thanks.
Շնորհակալություն։
03:15
(Applause)
(Ծափահարություններ)
03:17
Translated by Gohar Khachatryan
Reviewed by Arpiné Grigoryan

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com