English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Spróbuj czegoś nowego przez 30 dni

Filmed:
10,363,984 views

Czy jest coś co zawsze chciałeś zrobić, ale... nie zrobiłeś? Matt Cutts sugeruje: spróbuj to robić przez 30 dni. Ta krótka wypowiedź pokazuje prosty sposób ustalania i osiągania życiowych celów.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewkilka yearslat agotemu,
Kilka lat temu,
00:15
I feltczułem like I was stuckutknął in a rutRut,
poczułem że wpadłem w rutynę
00:17
so I decidedzdecydowany to followśledzić in the footstepsślady
i postanowiłem pójść w ślady
00:20
of the great AmericanAmerykański philosopherfilozof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
świetnego amerykańskiego filozofa, Morgana Spurlocka
00:22
and try something newNowy for 30 daysdni.
i spróbować czegoś nowego przez 30 dni.
00:25
The ideapomysł is actuallytak właściwie prettyładny simpleprosty.
Pomysł jest całkiem prosty.
00:28
Think about something you've always wanted to addDodaj to your life
Pomyślcie o czymś co zawsze chcieliście dodać do swojego życia
00:30
and try it for the nextNastępny 30 daysdni.
i róbcie to przez następne 30 dni.
00:33
It turnsskręca out,
Okazuje się, że
00:36
30 daysdni is just about the right amountilość of time
30 dni to idealny okres
00:38
to addDodaj a newNowy habitnawyk or subtractOdejmij a habitnawyk --
aby wykształcić lub porzucić nawyk...
00:40
like watchingoglądanie the newsAktualności --
taki jak oglądanie wiadomości...
00:42
from your life.
z waszego życia.
00:44
There's a fewkilka things I learnednauczyli while doing these 30-day-dzień challengeswyzwania.
Jest kilka rzeczy których się nauczyłem przez te 30 dniowe próby.
00:46
The first was,
Po pierwsze,
00:49
insteadzamiast of the monthsmiesiące flyinglatający by, forgottenzapomniany,
zamiast uciekającego czasu, zapomnienia,
00:51
the time was much more memorableniezapomniany.
dni stały się lepiej zapamiętywane.
00:54
This was partczęść of a challengewyzwanie I did to take a pictureobrazek everykażdy day for a monthmiesiąc.
To była część wyzwania robienia zdjęcia każdego dnia miesiąca.
00:57
And I rememberZapamiętaj exactlydokładnie where I was
Pamiętam dokładnie gdzie byłem
01:00
and what I was doing that day.
i co robiłem tego dnia.
01:03
I alsorównież noticedzauważyłem
Zauważyłem też, że
01:06
that as I startedRozpoczęty to do more and hardertrudniejsze 30-day-dzień challengeswyzwania,
gdy zacząłem robić te 30 dniowe wyzwania,
01:08
my self-confidencepewność siebie grewrósł.
podniosła się moja pewność siebie.
01:10
I wentposzedł from desk-dwellingbiurko mieszkania computerkomputer nerdnerd
Zmieniłem się z biurkowego komputerowca
01:12
to the kinduprzejmy of guy who bikesrowery to work --
w gościa który jeździ rowerem do pracy...
01:14
for funzabawa.
dla przyjemności.
01:17
Even last yearrok, I endedzakończyło się up hikingpiesze wycieczki up MtMt. KilimanjaroKilimandżaro,
A nawet w zeszłym roku zdobyłem Kilimanjaro,
01:20
the highestnajwyższy mountainGóra in AfricaAfryka.
najwyższą górę Afryki.
01:23
I would never have been that adventurousprzygód
Nie byłbym tak odważny
01:25
before I startedRozpoczęty my 30-day-dzień challengeswyzwania.
przed moimi 30 dniowymi próbami.
01:28
I alsorównież figuredwzorzysty out
Doszedłem też do wniosku, że
01:31
that if you really want something badlyźle enoughdość,
jeśli czegoś naprawdę mocno chcesz,
01:33
you can do anything for 30 daysdni.
to możesz zrobić wszystko przez 30 dni.
01:35
Have you ever wanted to writepisać a novelpowieść?
Chcieliście kiedyś napisać powieść?
01:38
EveryKażdy NovemberListopada,
Każdego listopada
01:40
tenskilkadziesiąt of thousandstysiące of people
dziesiątki tysięcy ludzi
01:42
try to writepisać theirich ownwłasny 50,000-word-słowo novelpowieść from scratchzadraśnięcie
próbuje napisać swoje 50,000 słów od podstaw
01:44
in 30 daysdni.
w 30 dni.
01:48
It turnsskręca out, all you have to do
Okazuje się, że jedyne co trzeba zrobić
01:50
is writepisać 1,667 wordssłowa a day
to pisać 1,667 słów dzienie
01:52
for a monthmiesiąc.
przez miesiąc.
01:55
So I did.
Zrobiłem tak.
01:57
By the way, the secretsekret is not to go to sleepsen
Tak na marginesie, nie idźcie spać dopóki
01:59
untilaż do you've writtenpisemny your wordssłowa for the day.
nie napiszecie wszystkich słów przewidzianych na dany dzień.
02:01
You mightmoc be sleep-deprivedpozbawiony snu,
Możecie być niewyspani,
02:04
but you'llTy będziesz finishkoniec your novelpowieść.
ale ukończycie powieść.
02:06
Now is my bookksiążka the nextNastępny great AmericanAmerykański novelpowieść?
Czy moja książka jest kolejnym amerykańskim bestsellerem?
02:08
No. I wrotenapisał it in a monthmiesiąc.
Nie. Napisałem ją w miesiąc.
02:12
It's awfulstraszny.
Jest straszna.
02:14
But for the restodpoczynek of my life,
Ale do końca życia,
02:17
if I meetspotykać się JohnJohn HodgmanHodgmana at a TEDTED partyprzyjęcie,
gdy spotkam Hodgmana na przyjęciu TED,
02:19
I don't have to say,
nie muszę mówić
02:22
"I'm a computerkomputer scientistnaukowiec."
"Jestem informatykiem."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistpisarz."
Nie, teraz mogę powiedzieć, "Jestem pisarzem."
02:26
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
02:29
So here'soto jest one last thing I'd like to mentionwzmianka.
Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej sprawie.
02:32
I learnednauczyli that when I madezrobiony smallmały, sustainablepodtrzymywalny changeszmiany,
Pojąłem, że gdy robiłem drobne, trwałe zmiany,
02:35
things I could keep doing,
czynności które wykonywałem
02:38
they were more likelyprawdopodobne to stickkij.
stały się łatwiejsze do przywyknięcia.
02:40
There's nothing wrongźle with bigduży, crazyzwariowany challengeswyzwania.
Nie ma nic złego w potężnych i szalonych wyzwaniach.
02:42
In factfakt, they're a tonton of funzabawa.
Właściwie, to kupa zabawy.
02:45
But they're lessmniej likelyprawdopodobne to stickkij.
Ale trudniej wykształcić sobie z nich nawyk.
02:48
When I gavedał up sugarcukier for 30 daysdni,
Gdy odstawiłem cukier na 30 dni,
02:50
day 31 lookedspojrzał like this.
dzień 31 wyglądał tak.
02:52
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
02:54
So here'soto jest my questionpytanie to you:
Oto moje pytanie do was:
02:56
What are you waitingczekanie for?
Na co czekacie?
02:59
I guaranteegwarancja you the nextNastępny 30 daysdni
Gwarantuję wam, że następne 30 dni
03:01
are going to passprzechodzić
będą mijały
03:03
whetherczy you like it or not,
czy chcecie tego czy nie,
03:05
so why not think about something
dlaczego więc nie pomyśleć o czymś,
03:07
you have always wanted to try
czego zawsze chcieliście spróbować
03:09
and give it a shotstrzał
i dać temu szansę
03:11
for the nextNastępny 30 daysdni.
przez następne 30 dni?
03:13
ThanksDzięki.
Dzięki.
03:15
(ApplauseAplauz)
(Aplauz)
03:17
Translated by Piotr Ożga
Reviewed by Marek Kasiak

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com