English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Gauza berri bati ekin 30 egunetarako

Filmed:
10,363,984 views

Ba al da beti egin nahi baina inoiz egin ez duzuen duzuen edozer? Matt Cuttsek zera dio: Ahalegindu zaitezte 30 egunetarako.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Orain dela urte batzuk,
nolabait errutinan trabatuta negoela sentitu
00:15
A few years ago,
00:17
I felt like I was stuck in a rut,
eta hortaz
00:20
so I decided to follow in the footsteps
Morgan Spurlock filosofo estatubatuar handiaren
aztarnak jarraitzera erabaki nuen
00:22
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
00:25
and try something new for 30 days.
30 egun oro
gauza berri bat egiten saiatzea hain zuzen
00:28
The idea is actually pretty simple.
Idea nahiko sinplea da berez
00:30
Think about something you've always wanted to add to your life
Pentsa ezazue
betidanik egin nahi izan duzuen zerbaitetan
00:33
and try it for the next 30 days.
eta ekin iezaiozue hurrengo 30 egunetarako.
00:36
It turns out,
Diotenez, 30 egun dira
ohitura on bat lortzeko beharrezko egunak;
00:38
30 days is just about the right amount of time
00:40
to add a new habit or subtract a habit --
edota txarrak kentzeko,
00:42
like watching the news --
Adibidez, albisteak ikusteari etetea,
zure bizitzatik kentzea.
00:44
from your life.
00:46
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Badaude 30 egunetako erronka hauetan
ikasi ditudan zenbait gauza
00:49
The first was,
Lehenengoa,
hilak hiltzen utzi beharrean
00:51
instead of the months flying by, forgotten,
denbora askoz gogoangarriagoa zela
00:54
the time was much more memorable.
00:57
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Adibidez, egunero argazki bat
atera nahi izan nuenekoa da hau
01:00
And I remember exactly where I was
eta argi gogoratzen dut non zen
eta baita zertan ari nintzen ere.
01:03
and what I was doing that day.
01:06
I also noticed
Honez gain,
gero eta erronka zail eta anitzagoak
nituela ohartu nintzen
01:08
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
01:10
my self-confidence grew.
eta nire konfidantzak gora egin zuen.
01:12
I went from desk-dwelling computer nerd
Aulkira lotutako nerd bat izatetik
01:14
to the kind of guy who bikes to work --
lanera bizikletan doan horietako bat izateraino.
01:17
for fun.
Ta guztia ondo pasatzeko!
01:20
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Joan den urtean, Kilimanjaro igotzera heldu nintzen
01:23
the highest mountain in Africa.
Afrikako mendi altuena.
01:25
I would never have been that adventurous
Badakit, 30 eguneko erronkak hasi ez gero, ez nintzatekela inoiz orain bezain abenturazalea izango.
01:28
before I started my 30-day challenges.
01:31
I also figured out
Bestalde, zerbait bai edo bai nahi izanez gero
01:33
that if you really want something badly enough,
01:35
you can do anything for 30 days.
30 egunetan zehar
edozer egiteko kapaza zarela ohartu naiz.
01:38
Have you ever wanted to write a novel?
Nobela bat idaztea amestu duzula?
01:40
Every November,
01:42
tens of thousands of people
Azaro oro,
hamarmilaka pertsona
01:44
try to write their own 50,000-word novel from scratch
zerotik 50.000 hitzeko nobelak idazten saiatzen dira
01:48
in 30 days.
30 egunetan.
01:50
It turns out, all you have to do
Hortaz, eguneko
1667 hitz idatzea tokatzen zaizkizu
01:52
is write 1,667 words a day
01:55
for a month.
hilabete osoan zehar.
01:57
So I did.
Ta horixe bera egin nuen.
01:59
By the way, the secret is not to go to sleep
Gainera, sekretua lo egitera ez joatea da
02:01
until you've written your words for the day.
behintzat eguneko hitz kopurua amaitu arte.
02:04
You might be sleep-deprived,
Baliteke loa faltan botatzea,
02:06
but you'll finish your novel.
baina nobela amaituko duzu.
02:08
Now is my book the next great American novel?
Hala ere, nere nobela
hurrengo amerikar best-sellerra al da?
02:12
No. I wrote it in a month.
Noski ezetz, hilabete baten idatzi nuen.
02:14
It's awful.
Txarra baino txarragoa da!
02:17
But for the rest of my life,
Behintzat, John Hodgman
TEDeko festa baten aurkitzen badut,
02:19
if I meet John Hodgman at a TED party,
02:22
I don't have to say,
ez daukat zera esan beharrik:
02:24
"I'm a computer scientist."
"Informatika ingeniaria naiz".
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Ez, ez, nahi izanez gero,
zera esan dezaket "nobela idazlea naiz".
02:29
(Laughter)
02:32
So here's one last thing I'd like to mention.
Azken gauza bat esatea gustatuko litzaidake.
02:35
I learned that when I made small, sustainable changes,
Ikusi dut
aldaketa txiki egonkorrak egin izan ditudanean,
02:38
things I could keep doing,
denboran mantendu ditzakedanak,
ohiturak barneratzen direla.
02:40
they were more likely to stick.
02:42
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Ez dago ezer txarrik erronka handi eta zoroetan.
Izatez, oso dibetigarrik dira,
02:45
In fact, they're a ton of fun.
baina ez dute denboran irauten.
02:48
But they're less likely to stick.
02:50
When I gave up sugar for 30 days,
Azukrea 30 egunetan zehar utzi nuenean
02:52
day 31 looked like this.
31. eguna honelakoa zen.
02:54
(Laughter)
02:56
So here's my question to you:
Hortaz, hau da nere galdera zuentzako:
02:59
What are you waiting for?
zeri itxaroten zaudate?
03:01
I guarantee you the next 30 days
Hurrengo 30 egunak
03:03
are going to pass
nahitaez pasako direla ziurtatzen dizuet
03:05
whether you like it or not,
03:07
so why not think about something
zergatik ez pentsa
beti egin nahi izan duzuen zerbaitetan?
03:09
you have always wanted to try
03:11
and give it a shot
Eta ahalegindu zaitezte!
03:13
for the next 30 days.
Hurregon 30 egunetan zehar.
03:15
Thanks.
Eskerrik asko!
03:17
(Applause)

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com