English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Prova något nytt i 30 dagar

Filmed:
10,363,984 views

Finns det något du alltid tänkt göra, velat göra, men bara...inte gjort? Matt Cutts föreslår: Prova det i 30 dagar. Detta korta, sorglösa tal inbjuder till ett klyftigt sätt att se på hur man ställer upp och uppnår mål.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few yearsår agosedan,
För några år sedan
00:15
I feltkänt like I was stuckfastnat in a rutRut,
kände jag att jag var fast i samma gamla hjulspår.
00:17
so I decidedbestämt to followFölj in the footstepsfotspår
så jag bestämde mig för att följa i fotspåren
00:20
of the great AmericanAmerikansk philosopherfilosof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
av den store amerikanske filosofen Morgan Spurlock,
00:22
and try something newny for 30 daysdagar.
och prova på någonting nytt i 30 dagar.
00:25
The ideaaning is actuallyfaktiskt prettySöt simpleenkel.
Idén är faktiskt väldigt enkel.
00:28
Think about something you've always wanted to addLägg till to your life
Tänk på något du alltid velat lägga till i ditt liv
00:30
and try it for the nextNästa 30 daysdagar.
och prova på det under de följande 30 dagar.
00:33
It turnsvarv out,
Det visar sig
00:36
30 daysdagar is just about the right amountmängd of time
att 30 dagar är just så mycket tid det tar
00:38
to addLägg till a newny habitvana or subtractsubtrahera a habitvana --
att lägga till eller dra ifrån en vana -
00:40
like watchingtittar på the newsNyheter --
som att titta på nyheterna -
00:42
from your life.
från ditt liv.
00:44
There's a few things I learnedlärt mig while doing these 30-day-dag challengesutmaningar.
Jag lärde mig en del saker medan jag gjorde dessa 30-dagarsutmaningar.
00:46
The first was,
Det första var
00:49
insteadistället of the monthsmånader flyingflygande by, forgottenglömt,
att istället för att månaderna flög förbi, bortglömda,
00:51
the time was much more memorableminnesvärd.
blev tiden mycket mer minnesvärd.
00:54
This was partdel of a challengeutmaning I did to take a picturebild everyvarje day for a monthmånad.
Det här var en del av en utmaning att ta ett fotografi varje dag i en månad.
00:57
And I rememberkom ihåg exactlyexakt where I was
Och jag kommer ihåg exakt var jag var
01:00
and what I was doing that day.
och vad jag gjorde den dagen.
01:03
I alsoockså noticedlade märke till
Jag upptäckte också
01:06
that as I startedsatte igång to do more and harderhårdare 30-day-dag challengesutmaningar,
att när mina utmaningar blev fler och svårare
01:08
my self-confidencesjälvförtroende grewväxte.
så växte mitt självförtroende.
01:10
I wentåkte from desk-dwellingskrivbord-bostad computerdator nerdnörd
Jag förändrades från en stillasittande datornörd
01:12
to the kindsnäll of guy who bikesCyklar to work --
till den typ som cyklar till jobbet -
01:14
for funroligt.
för skoj skull.
01:17
Even last yearår, I endedslutade up hikingvandring up MtMT. KilimanjaroKilimanjaro,
Förra året fotvandrade jag till och med upp för Kilimanjaro,
01:20
the highesthögsta mountainBerg in AfricaAfrika.
Afrikas högsta berg.
01:23
I would never have been that adventurousäventyrliga
Jag hade aldrig varit så äventyrlig
01:25
before I startedsatte igång my 30-day-dag challengesutmaningar.
innan jag började med mina 30-dagarsutmaningar.
01:28
I alsoockså figuredfigured out
Jag förstod också
01:31
that if you really want something badlydåligt enoughtillräckligt,
att om det är något du verkligen vill
01:33
you can do anything for 30 daysdagar.
så klarar du av vad som helst under 30 dagar.
01:35
Have you ever wanted to writeskriva a novelroman?
Har du någonsin velat skriva en roman?
01:38
EveryVarje NovemberNovember,
Varje november
01:40
tenstiotals of thousandstusentals of people
försöker tiotusentals människor
01:42
try to writeskriva theirderas ownegen 50,000-word-word novelroman from scratchrepa
skriva sin egen roman på 50 000 sidor från grunden,
01:44
in 30 daysdagar.
på 30 dagar.
01:48
It turnsvarv out, all you have to do
Det visar sig att allt du behöver göra
01:50
is writeskriva 1,667 wordsord a day
är att skriva 1667 ord om dagen
01:52
for a monthmånad.
i en månad.
01:55
So I did.
Så det gjorde jag.
01:57
By the way, the secrethemlighet is not to go to sleepsova
Hemligheten är, förresten, att inte gå och lägga sig
01:59
untilfram tills you've writtenskriven your wordsord for the day.
förrän man skrivit dagens ord.
02:01
You mightmakt be sleep-deprivedsömnbrist,
Du må lida sömnbrist,
02:04
but you'lldu kommer finishAvsluta your novelroman.
men du avslutar din roman.
02:06
Now is my bookbok the nextNästa great AmericanAmerikansk novelroman?
Är min bok då nästa stora amerikanska roman?
02:08
No. I wroteskrev it in a monthmånad.
Nej. Jag skrev den på en månad.
02:12
It's awfulförfärlig.
Den är hemsk.
02:14
But for the restresten of my life,
Men i resten av mitt liv,
02:17
if I meetträffa JohnJohn HodgmanHodgman at a TEDTED partyfest,
om jag möter John Hodgman på en TEDfest,
02:19
I don't have to say,
behöver jag inte säga,
02:22
"I'm a computerdator scientistforskare."
"jag är datavetare".
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistförfattare."
Nej, nej, om jag vill kan jag säga "jag är författare".
02:26
(LaughterSkratt)
(Skratt)
02:29
So here'shär är one last thing I'd like to mentionnämna.
Här är en sista sak jag vill nämna.
02:32
I learnedlärt mig that when I madegjord smallsmå, sustainablehållbart changesförändringar,
Jag lärde mig att när jag gjorde små, hållbara förändringar,
02:35
things I could keep doing,
saker jag kunde fortsätta med,
02:38
they were more likelytroligt to stickpinne.
var det också troligare att jag fortsatte med dem.
02:40
There's nothing wrongfel with bigstor, crazygalen challengesutmaningar.
Det är inget fel med stora, galna utmaningar.
02:42
In factfaktum, they're a tonton of funroligt.
De är faktiskt vansinnigt roliga.
02:45
But they're lessmindre likelytroligt to stickpinne.
Men det är mindre troligt att man fortsätter med dem.
02:48
When I gavegav up sugarsocker for 30 daysdagar,
När jag slutade med socker i 30 dagar
02:50
day 31 lookedtittade like this.
såg dag 31 ut så här.
02:52
(LaughterSkratt)
(Skratt)
02:54
So here'shär är my questionfråga to you:
Så min fråga till er är:
02:56
What are you waitingväntar for?
Vad väntar ni på?
02:59
I guaranteegaranti you the nextNästa 30 daysdagar
Jag garanterar att de följande 30 dagarna
03:01
are going to passpassera
kommer och går
03:03
whetherhuruvida you like it or not,
vare sig ni vill det eller inte,
03:05
so why not think about something
så varför inte tänka på något
03:07
you have always wanted to try
som ni alltid velat prova
03:09
and give it a shotskott
och ge det en chans
03:11
for the nextNästa 30 daysdagar.
under 30 dagar.
03:13
ThanksTack.
Tack.
03:15
(ApplauseApplåder)
(Applåder)
03:17
Translated by Johan Luyckx
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com