English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Încercaţi ceva nou timp de 30 de zile

Filmed
Views 9,347,449

E ceva ce aţi vrut dintotdeauna să faceţi, v-aţi dorit, doar că... nu aţi făcut? Matt Cutts ne sugerează: Încercaţi pentru 30 de zile. Această discurs scurt şi vioi oferă o cale elegantă de a vă gândi la stabilirea şi atingerea obiectivelor.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A few years ago,
Acum câţiva ani,
00:15
I felt like I was stuck in a rut,
simţeam că sunt blocat în rutină,
00:17
so I decided to follow in the footsteps
aşa că am decis să calc pe urmele
00:20
of the great American philosopher, Morgan Spurlock,
unui mare filozof american, Morgan Spurlock,
00:22
and try something new for 30 days.
şi să încerc ceva nou timp de 30 de zile.
00:25
The idea is actually pretty simple.
Ideea e destul de simplă.
00:28
Think about something you've always wanted to add to your life
Gândeşte-te la ceva ce ai vrut dintotdeauna să adaugi vieţii tale
00:30
and try it for the next 30 days.
şi încearcă-l în următoarele 30 de zile.
00:33
It turns out,
S-a dovedit
00:36
30 days is just about the right amount of time
că 30 de zile e perioada perfectă de timp
00:38
to add a new habit or subtract a habit --
să adaugi un nou obicei sau să scapi de unul,
00:40
like watching the news --
cum ar fi să urmăreşti ştirile,
00:42
from your life.
din viaţa ta.
00:44
There's a few things I learned while doing these 30-day challenges.
Am învăţat câteva lucruri făcând aceste provocări de 30 de zile.
00:46
The first was,
Primul a fost
00:49
instead of the months flying by, forgotten,
că, în loc să treacă lunile pe lângă noi, uitate,
00:51
the time was much more memorable.
timpul a devenit mult mai memorabil.
00:54
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
Asta a făcut parte din provocarea de a face o poză în fiecare zi, timp de o lună.
00:57
And I remember exactly where I was
Şi îmi amintesc exact unde eram
01:00
and what I was doing that day.
şi ce am făcut în acea zi.
01:03
I also noticed
Am observat, de asemenea,
01:06
that as I started to do more and harder 30-day challenges,
că, pe măsură ce încercam provocări de 30 de zile mai multe şi mai grele,
01:08
my self-confidence grew.
încrederea în mine însumi creştea.
01:10
I went from desk-dwelling computer nerd
Am trecut de la tocilarul calculatorist ce gravita în jurul biroului
01:12
to the kind of guy who bikes to work --
la acest tip care vine cu bicicleta la muncă...
01:14
for fun.
din plăcere.
01:17
Even last year, I ended up hiking up Mt. Kilimanjaro,
Chiar anul trecut am ajuns să escaladez muntele Kilimanjaro,
01:20
the highest mountain in Africa.
cel mai înalt din Africa.
01:23
I would never have been that adventurous
Nu fusesem niciodată atât de aventuros
01:25
before I started my 30-day challenges.
înainte să încep provocările de 30 de zile.
01:28
I also figured out
Mi-am dat seama şi că,
01:31
that if you really want something badly enough,
dacă vrei într-adevăr ceva destul de mult,
01:33
you can do anything for 30 days.
poţi face orice timp de 30 de zile.
01:35
Have you ever wanted to write a novel?
V-aţi dorit vreodată să scrieţi un roman?
01:38
Every November,
În fiecare lună de noiembrie,
01:40
tens of thousands of people
zeci de mii de oameni
01:42
try to write their own 50,000-word novel from scratch
încearcă să scrie propriul roman de 50.000 de cuvinte de la zero
01:44
in 30 days.
în 30 de zile.
01:48
It turns out, all you have to do
Până la urmă, tot ce trebuie să faci
01:50
is write 1,667 words a day
e să scrii 1.667 de cuvinte pe zi
01:52
for a month.
timp de o lună.
01:55
So I did.
Asta am făcut şi eu.
01:57
By the way, the secret is not to go to sleep
Apropo, secretul e să nu te culci
01:59
until you've written your words for the day.
până nu ţi-ai scris cuvintele pe acea zi.
02:01
You might be sleep-deprived,
Poate vei rămâne în urmă cu somnul,
02:04
but you'll finish your novel.
dar îţi vei termina romanul.
02:06
Now is my book the next great American novel?
Va fi cartea mea următorul mare roman al Americii?
02:08
No. I wrote it in a month.
Nu, l-am scris într-o lună.
02:12
It's awful.
E groaznic.
02:14
But for the rest of my life,
Dar, pentru restul zilelor mele,
02:17
if I meet John Hodgman at a TED party,
dacă mă întâlnesc cu John Hodgman la vreo petrecere TED,
02:19
I don't have to say,
nu trebuie să spun:
02:22
"I'm a computer scientist."
"Sunt expert în calculatoare."
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelist."
Nu, dacă vreau, pot să spun: "Sunt scriitor."
02:26
(Laughter)
(Râsete)
02:29
So here's one last thing I'd like to mention.
Aş mai vrea să spun ceva.
02:32
I learned that when I made small, sustainable changes,
Am învăţat că, atunci când fac schimbări mici şi durabile,
02:35
things I could keep doing,
lucruri pe care pot continua să le fac,
02:38
they were more likely to stick.
e mai probabil să prindă.
02:40
There's nothing wrong with big, crazy challenges.
Nu-i nicio problemă cu provocările mari, nebuneşti.
02:42
In fact, they're a ton of fun.
De fapt, sunt chiar foarte distractive.
02:45
But they're less likely to stick.
Dar e mai puţin probabil să prindă.
02:48
When I gave up sugar for 30 days,
Când am renunţat la zahăr timp de 30 de zile,
02:50
day 31 looked like this.
ziua a 31-a a arătat aşa...
02:52
(Laughter)
(Râsete)
02:54
So here's my question to you:
Aşa că iată întrebarea mea pentru voi:
02:56
What are you waiting for?
Ce mai aşteptaţi?
02:59
I guarantee you the next 30 days
Vă garantez că următoarele 30 de zile
03:01
are going to pass
vor trece,
03:03
whether you like it or not,
fie că vă convine sau nu.
03:05
so why not think about something
Aşa că de ce să nu vă gândiţi la ceva
03:07
you have always wanted to try
ce aţi vrut mereu să încercaţi
03:09
and give it a shot
şi să îi daţi o şansă
03:11
for the next 30 days.
în următoarele 30 de zile?
03:13
Thanks.
Mulţumesc!
03:15
(Applause)
(Aplauze)
03:17
Translated by Cristina Manoli
Reviewed by Miruna Grigorescu

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com