ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com
TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

Matt Cutts: Zkuste něco nového po 30 dní

Filmed:
10,363,984 views

Je něco co jste vždy zamýšleli udělat, chtěli udělat, ale prostě ... neudělali? Matt Cutts navrhuje: Zkuste to po 30 dní. Tato krátká, odlehčená řeč nabízí elegantní způsob jak naplánovat a dosáhnout cílů.
- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A fewpár yearsroky agopřed,
0
0
2000
Před několika lety
00:17
I feltcítil like I was stuckuvízl in a rutříje,
1
2000
3000
Jsem se cítil jako bych uvízl ve stereotypu,
00:20
so I decidedrozhodl to follownásledovat in the footstepsPo stopách
2
5000
2000
a tak jsem se rozhodl jít ve stopách
00:22
of the great AmericanAmerická philosopherfilozof, MorganMorgan SpurlockSpurlock,
3
7000
3000
velkého amerického filozofa, Morgana Spurlocka,
00:25
and try something newNový for 30 daysdnů.
4
10000
3000
a zkusit něco nového po 30 dní.
00:28
The ideaidea is actuallyvlastně prettydosti simplejednoduchý.
5
13000
2000
Myšlenka je to vlastně velmi jednoduchá.
00:30
Think about something you've always wanted to addpřidat to your life
6
15000
3000
Myslete na něco co jste vždy chtěli udělat navíc ve vašem životě
00:33
and try it for the nextdalší 30 daysdnů.
7
18000
3000
a zkuste to v přístích 30 dnech.
00:36
It turnsotočí out,
8
21000
2000
A ukázalo se,
00:38
30 daysdnů is just about the right amountmnožství of time
9
23000
2000
že 30 dní je ta správná doba
00:40
to addpřidat a newNový habitzvyk or subtractodečíst a habitzvyk --
10
25000
2000
si něčemu novému navyknout nebo zbavit se zlozvyku -
00:42
like watchingsledování the newszprávy --
11
27000
2000
jako je sledování zpráv -
00:44
from your life.
12
29000
2000
z vašeho života.
00:46
There's a fewpár things I learnednaučil se while doing these 30-day-den challengesproblémy.
13
31000
3000
Je několik věcí které jsem se naučil během těchto 30-ti denních výzev.
00:49
The first was,
14
34000
2000
První byla,
00:51
insteadmísto toho of the monthsměsíců flyingletící by, forgottenzapomenutý,
15
36000
3000
místo toho aby měsíce ubíhali v zapomnění,
00:54
the time was much more memorablepamátný.
16
39000
3000
čas se stal více nezapomenutelný.
00:57
This was partčást of a challengevýzva I did to take a pictureobrázek everykaždý day for a monthMěsíc.
17
42000
3000
Toto bylo součástí výzvy, udělat snímek každý den po celý měsíc.
01:00
And I rememberpamatovat exactlypřesně where I was
18
45000
3000
A pamatuji si přesně kde jsem byl
01:03
and what I was doing that day.
19
48000
3000
a co jsem ten den dělal.
01:06
I alsotaké noticedvšiml si
20
51000
2000
Také jsem si všimnul
01:08
that as I startedzačal to do more and hardertěžší 30-day-den challengesproblémy,
21
53000
2000
že jak jsem začal dělat více a těžší 30-ti denních výzvy,
01:10
my self-confidencesebevědomí grewrostl.
22
55000
2000
moje sebevědomí rostlo.
01:12
I wentšel from desk-dwellingstůl obydlí computerpočítač nerdnerd
23
57000
2000
Z počítačového maniaka žijícího za stolem
01:14
to the kinddruh of guy who bikesjízdních kol to work --
24
59000
3000
v chlapíka co jezdí na kole do práce -
01:17
for funzábava.
25
62000
3000
pro zábavu.
01:20
Even last yearrok, I endedskončil up hikingpěší turistika up MtMT. KilimanjaroKilimanjaro,
26
65000
3000
Dokonce loni, jsem skončil výstupem na Kilimandžáro,
01:23
the highestnejvyšší mountainhora in AfricaAfrika.
27
68000
2000
nejvyšší horu Afriky.
01:25
I would never have been that adventurousDobrodružný
28
70000
3000
Nikdy předtím jsem nebyl tolik pro dobrodružství
01:28
before I startedzačal my 30-day-den challengesproblémy.
29
73000
3000
než jsem začal moje 30-ti denní výzvy.
01:31
I alsotaké figuredobrázek out
30
76000
2000
Také jsem pochopil,
01:33
that if you really want something badlyšpatně enoughdost,
31
78000
2000
že pokud něco opravdu chcete
01:35
you can do anything for 30 daysdnů.
32
80000
3000
jste schopni to dělat po 30 dní.
01:38
Have you ever wanted to writenapsat a novelromán?
33
83000
2000
Chtěli jste někdy napsat román?
01:40
EveryKaždý NovemberListopadu,
34
85000
2000
Každý listopad,
01:42
tensdesítky of thousandstisíce of people
35
87000
2000
desítky tisíc lidí
01:44
try to writenapsat theirjejich ownvlastní 50,000-word-slovo novelromán from scratchpoškrábat
36
89000
4000
se pokouší napsat svůj román o 50.000 slovech od úplného začátku
01:48
in 30 daysdnů.
37
93000
2000
během 30 dní.
01:50
It turnsotočí out, all you have to do
38
95000
2000
Ukázalo se, že vše co musíte udělat,
01:52
is writenapsat 1,667 wordsslova a day
39
97000
3000
je napsat 1.667 slov denně
01:55
for a monthMěsíc.
40
100000
2000
po dobu jednoho měsíce.
01:57
So I did.
41
102000
2000
A tak jsem to udělal.
01:59
By the way, the secrettajný is not to go to sleepspát
42
104000
2000
Mimochodem, tajemství je nejít spát
02:01
untilaž do you've writtenpsaný your wordsslova for the day.
43
106000
3000
dokud jste nenapsali vaše slova pro ten den.
02:04
You mightmohl be sleep-deprivedspánku zbavena,
44
109000
2000
Můžete trpět nedostatkem spánku,
02:06
but you'llBudete finishDokončit your novelromán.
45
111000
2000
ale dokončíte svůj román.
02:08
Now is my bookrezervovat the nextdalší great AmericanAmerická novelromán?
46
113000
4000
Bude moje kniha dalším skvělým americkým románem?
02:12
No. I wrotenapsal it in a monthMěsíc.
47
117000
2000
Ne. Napsal jsem ji během měsíce.
02:14
It's awfulhrozný.
48
119000
3000
Je hrozná.
02:17
But for the restodpočinek of my life,
49
122000
2000
Ale po zbytek mého života,
02:19
if I meetsetkat JohnJan HodgmanH. at a TEDTED partyoslava,
50
124000
3000
pokud potkám Johna Hodgmana na večírku TEDu,
02:22
I don't have to say,
51
127000
2000
Nemusím říct.
02:24
"I'm a computerpočítač scientistvědec."
52
129000
2000
"Jsem počítačový vědec."
02:26
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistspisovatel."
53
131000
3000
Ne, ne. když budu chtít mohu říct. "Jsem autor románu."
02:29
(LaughterSmích)
54
134000
3000
(Smích)
02:32
So here'stady je one last thing I'd like to mentionzmínit se.
55
137000
3000
Ještě jedna poslední věc kterou bych rád vzpomenul
02:35
I learnednaučil se that when I madevyrobeno smallmalý, sustainableudržitelného changesZměny,
56
140000
3000
Zjistil jsem když udělám malé, udržitelné změny,
02:38
things I could keep doing,
57
143000
2000
věci ve kterých jsem schopen pokračovat,
02:40
they were more likelypravděpodobně to sticklepit.
58
145000
2000
tím spíše vydrží.
02:42
There's nothing wrongšpatně with bigvelký, crazyšílený challengesproblémy.
59
147000
3000
Není nic špatného s velkými, bláznivými výzvami.
02:45
In factskutečnost, they're a tontuna of funzábava.
60
150000
3000
Ve skutečnosti jsou spoustou zábavy.
02:48
But they're lessméně likelypravděpodobně to sticklepit.
61
153000
2000
Ale pravděpodobně dlouho nevydrží.
02:50
When I gavedal up sugarcukr for 30 daysdnů,
62
155000
2000
Když jsem se vzdal cukru na 30 dní
02:52
day 31 lookedpodíval se like this.
63
157000
2000
den 31 vypadal takhle.
02:54
(LaughterSmích)
64
159000
2000
(Smích)
02:56
So here'stady je my questionotázka to you:
65
161000
3000
Teď otázka pro Vás:
02:59
What are you waitingčekání for?
66
164000
2000
Na co čekáte?
03:01
I guaranteezáruka you the nextdalší 30 daysdnů
67
166000
2000
Garantuji Vám, že příštích 30 dní
03:03
are going to passsložit
68
168000
2000
uplyne
03:05
whetherzda you like it or not,
69
170000
2000
chcete-li nebo ne
03:07
so why not think about something
70
172000
2000
tak proč nepopřemýšlet o něčem
03:09
you have always wanted to try
71
174000
2000
co jste vždy chtěli zkusit
03:11
and give it a shotvýstřel
72
176000
2000
a dát tomu šanci
03:13
for the nextdalší 30 daysdnů.
73
178000
2000
v následujících 30 dnech.
03:15
ThanksDík.
74
180000
2000
Díky.
03:17
(ApplausePotlesk)
75
182000
4000
(Potlesk)
Translated by Vladimir Vojtisek
Reviewed by Lenka Kovarikova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com