English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Matt Cutts: Try something new for 30 days

மேட் கட்ஸ்: 30 நாட்களுக்கு புதிதாக ஏதாவதொன்றை முயன்று பாருங்கள்

Filmed:
10,363,984 views

நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, செய்ய விரும்பியது, ஆனால் இன்னும் செய்து முடிக்கவில்லை என்று ஏதாவது இருக்கிறதா? மேட் கட்ஸ் அறிவுறுத்துகிறார்: 30 நாட்களுக்கு அதை செய்து பாருங்கள். இந்த சிறிய, எளிமையான சொற்பொழிவு, இலக்குகளை அமைப்பதற்கும், அவற்றை அடைவதற்குமான வழிவகையை எடுத்துரைக்கிறது.

- Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works. Full bio

A fewசில yearsஆண்டுகள் agoமுன்பு,
சில வருடங்களுக்கு முன்னால்,
00:15
I feltஉணர்ந்தேன் like I was stuckசிக்கி in a rutவருவதற்கான,
ஒரு பழக்கப்பட்ட தேய்ந்த பாதையிலேயே மீண்டும் மீண்டும் பயணிப்பது போல் உணர்ந்தேன்,
00:17
so I decidedமுடிவு to followபின்பற்ற in the footstepsகாலடி
அதனால் ஒரு தத்துவ மேதையின் வழியைப் பின்பற்ற எண்ணி,
00:20
of the great Americanஅமெரிக்க philosopherதத்துவவாதி, Morganமோர்கன் SpurlockSpurlock,
மாபெரும் அமெரிக்க தத்துவ ஞானி, மோர்கன் ஸ்பர்லோக்கை பின்பற்றலானேன்.
00:22
and try something newபுதிய for 30 daysநாட்களில்.
30 நாட்களுக்கு புதியதாக ஏதாவதொன்றை முயன்று பார்க்க முடிவெடுத்தேன்.
00:25
The ideaயோசனை is actuallyஉண்மையில் prettyஅழகான simpleஎளிய.
இந்த யோசனை மிகவும் எளிமையானது.
00:28
Think about something you've always wanted to addகூட்டு to your life
நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்திருந்த காரியத்தை
00:30
and try it for the nextஅடுத்த 30 daysநாட்களில்.
அடுத்த 30 நாட்களுக்கு முயன்று பாருங்கள்.
00:33
It turnsதிருப்பங்களை out,
பொதுவாக,
00:36
30 daysநாட்களில் is just about the right amountஅளவு of time
30 நாட்கள் என்பது சரியான அளவு நேரம்
00:38
to addகூட்டு a newபுதிய habitபழக்கம் or subtractகழித்தல் a habitபழக்கம் --
உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ளவோ அல்லது வேறொரு பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கோ --
00:40
like watchingபார்த்து the newsசெய்தி --
உதாரணத்திற்கு, செய்திகள் காணும் பழக்கம் --
00:42
from your life.
ஆகும்.
00:44
There's a fewசில things I learnedகற்று while doing these 30-day-நாள் challengesசவால்களை.
இந்த 30-நாட்கள் சவாலில் நான் சில விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டேன்.
00:46
The first was,
முதலாவது,
00:49
insteadபதிலாக of the monthsமாதங்கள் flyingபறக்கும் by, forgottenமறந்து,
பறந்து போய், மறந்து போகும் மாதங்களுக்கு பதிலாக,
00:51
the time was much more memorableமறக்க முடியாத.
நேரம் மேலும் நினைவு கூறத்தக்கது.
00:54
This was partபகுதியாக of a challengeசவால் I did to take a pictureபடம் everyஒவ்வொரு day for a monthமாதம்.
இது நான் ஒரு மாதத்திற்கு தினமும் ஒரு நிழற்படம் எடுப்பதாக எடுத்துக்கொண்ட சவாலின் மூலம் கற்றுக்கொண்டது.
00:57
And I rememberநினைவில் exactlyசரியாக where I was
எனக்கு சரியாக நினைவில் இருக்கிறது, நான் எங்கிருந்தேன் என்பதும்..
01:00
and what I was doing that day.
அன்றைய தினம் என்ன செய்து கொண்டிருந்தேன் என்பதும்.
01:03
I alsoமேலும் noticedகவனித்தனர்
மற்றும் ஒன்றை கவனித்தேன்
01:06
that as I startedதொடங்கியது to do more and harderகடினமாக 30-day-நாள் challengesசவால்களை,
நான் மேலும் மேலும் கடினமான 30-நாட்கள் சவால்களை செய்யச் செய்ய,
01:08
my self-confidenceதன்னம்பிக்கை grewவளர்ந்தது.
எனது தன்னம்பிக்கை மேலும் மேலும் வளர்ந்தது.
01:10
I wentசென்றார் from desk-dwellingடெஸ்க்-தங்குமிடம் computerகணினி nerdவேலைக்காரி
இருக்கையை விட்டு நகராத கணினிப்பூச்சியான நான்
01:12
to the kindவகையான of guy who bikesபைக்குகள் to work --
அலுவலகத்திற்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் செல்பவனாக மாறி
01:14
for funவேடிக்கை.
மன சந்தோஷம் பெற்றுக் கொண்டேன்.
01:17
Even last yearஆண்டு, I endedமுடிந்தது up hikingநடைபயணம் up Mtமெட்ரிக் டன். Kilimanjaroகிளிமஞ்சாரோ,
கடந்த வருடம் கூட, கிளிமஞ்சாரோ மலை மீது நடைப்பயணமாக ஏறினேன்,
01:20
the highestஉயர்ந்த mountainமலை in Africaஆப்பிரிக்கா.
அது ஆஃப்ரிக்காவின் உயரமான மலையாகும்.
01:23
I would never have been that adventurousசாகசமிக்க
நான் அத்தனை துணிகரமாக இருந்ததில்லை..
01:25
before I startedதொடங்கியது my 30-day-நாள் challengesசவால்களை.
எனது 30-நாட்கள் சவால்களை தொடங்குவதற்கு முன்னால்.
01:28
I alsoமேலும் figuredவந்தார் out
நான் மேலும் கண்டு கொண்டது..
01:31
that if you really want something badlyமோசமாக enoughபோதும்,
நீங்கள் தீவிரமாக எதையாவது அடைய விரும்பினால்,
01:33
you can do anything for 30 daysநாட்களில்.
உங்களால் 30 நாட்களும் எதையும் செய்ய முடியும்.
01:35
Have you ever wanted to writeஎழுத a novelநாவல்?
நீங்கள் எப்பொழுதாவது நாவல் எழுத விரும்பியதுண்டா?
01:38
Everyஒவ்வொரு Novemberநவம்பர்,
ஒவ்வொரு நவம்பரிலும்,
01:40
tensகணக்கான of thousandsஆயிரக்கணக்கான of people
பல்லாயிரக்கணக்கினர்,
01:42
try to writeஎழுத theirதங்கள் ownசொந்த 50,000-word-வார்த்தை novelநாவல் from scratchகீறல்
சொந்தமாக 50,000 சொற்கள் கொண்ட நாவலை எழுத முயல்கின்றனர்,
01:44
in 30 daysநாட்களில்.
30 நாட்களில்.
01:48
It turnsதிருப்பங்களை out, all you have to do
கணக்கிட்டு பார்த்தால், நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாம்
01:50
is writeஎழுத 1,667 wordsவார்த்தைகள் a day
ஒரு நாளைக்கு 1,667 சொற்கள் எழுத வேண்டும்,
01:52
for a monthமாதம்.
ஒரு மாதத்திற்கு.
01:55
So I did.
அதையே நானும் செய்தேன்.
01:57
By the way, the secretஇரகசிய is not to go to sleepதூங்கு
இதன் இரகசியம் தூங்காமலிருப்பது
01:59
untilவரை you've writtenஎழுதப்பட்ட your wordsவார்த்தைகள் for the day.
நீங்கள் அன்றைய தினம் எழுத வேண்டிய உங்களது சொற்களை எழுதி முடிக்கும் வரை.
02:01
You mightவலிமையிலும் be sleep-deprivedதூக்கம் இல்லாமல்,
உங்களது தூக்கம் குறைந்து போகலாம்,
02:04
but you'llஉங்களுக்கு finishபூச்சு your novelநாவல்.
ஆனால் நீங்கள் உங்களது நாவலை முடிப்பீர்கள்.
02:06
Now is my bookபுத்தகம் the nextஅடுத்த great Americanஅமெரிக்க novelநாவல்?
இப்பொழுது, எனது புத்தகம் அடுத்த மிகச்சிறந்த அமெரிக்க நாவலா?
02:08
No. I wroteஎழுதினார் it in a monthமாதம்.
இல்லை. நான் அதை ஒரு மாதத்தில் எழுதினேன்.
02:12
It's awfulமோசமான.
அது பரிதாபமானதொன்றுதான்.
02:14
But for the restஓய்வு of my life,
ஆனால் இனி எனது வாழ்க்கையில்,
02:17
if I meetசந்திக்க Johnஜான் HodgmanHodgman at a TEDடெட் partyகட்சி,
TED நிகழ்வில் ஜான் ஹோட்ஜ்மனை சந்திக்க நேர்ந்தால்,
02:19
I don't have to say,
நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை,
02:22
"I'm a computerகணினி scientistவிஞ்ஞானி."
"நான் ஒரு கணினி விஞ்ஞானி" என்று.
02:24
No, no, if I want to, I can say, "I'm a novelistநாவலாசிரியர்."
இல்லை, இல்லை, நான் விரும்பினால் "நான் ஒரு நாவல் எழுத்தாளன்." என்று சொல்லலாம்.
02:26
(Laughterசிரிப்பு)
(சிரிப்பலை)
02:29
So here'sஇங்கே தான் one last thing I'd like to mentionகுறிப்பிட.
இறுதியாக நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புவது இது தான்.
02:32
I learnedகற்று that when I madeசெய்து smallசிறிய, sustainableநிலையான changesமாற்றங்கள்,
நான் சிறிய சீரான மாற்றங்களை செய்த போதும்,
02:35
things I could keep doing,
செய்யக்கூடியவற்றை தொடர்ந்து செய்த போதும்,
02:38
they were more likelyவாய்ப்பு to stickகுச்சி.
அவை நிலைத்து நிற்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம்.
02:40
There's nothing wrongதவறு with bigபெரிய, crazyபைத்தியம் challengesசவால்களை.
பெரிய மற்றும் மாறுபட்ட சவால்களை மேற்கொள்வதில் தவறேதும் இல்லை.
02:42
In factஉண்மையில், they're a tonடன் of funவேடிக்கை.
உண்மையில், அவை மிகவும் உற்சாகம் ஊட்டக்கூடியவை.
02:45
But they're lessகுறைவான likelyவாய்ப்பு to stickகுச்சி.
ஆனால் அவை நிலைத்து நிற்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவு.
02:48
When I gaveகொடுத்தார் up sugarசர்க்கரை for 30 daysநாட்களில்,
நான் 30 நாட்களுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கொள்ளாமல் இருந்த போது,
02:50
day 31 lookedபார்த்து like this.
31வது நாள் இப்படி இருந்தது.
02:52
(Laughterசிரிப்பு)
(சிரிப்பலை)
02:54
So here'sஇங்கே தான் my questionகேள்வி to you:
ஆக, இதோ உங்களுக்கான எனது கேள்வி:
02:56
What are you waitingகாத்திருக்கும் for?
நீங்கள் எதற்காக காத்திருக்கிறீர்கள்?
02:59
I guaranteeஉத்தரவாதம் you the nextஅடுத்த 30 daysநாட்களில்
நான் உங்களுக்கு உறுதி அளிக்கிறேன், அடுத்த 30 நாட்கள்
03:01
are going to passகடந்து
கடந்து போகும்
03:03
whetherஎன்பதை you like it or not,
நீங்கள் விரும்பினாலும் இல்லாவிட்டாலும்,
03:05
so why not think about something
அதனால் ஏன் யோசிக்கக் கூடாது
03:07
you have always wanted to try
நீங்கள் எப்போதும் செய்ய விரும்பியதை குறித்தும்,
03:09
and give it a shotஷாட்
அதை செய்து பார்ப்பது குறித்தும்,
03:11
for the nextஅடுத்த 30 daysநாட்களில்.
அடுத்த 30 நாட்களுக்கு.
03:13
Thanksநன்றி.
நன்றி.
03:15
(Applauseகைதட்டல்)
(கைதட்டல்)
03:17
Translated by Geetha Vikram
Reviewed by Tharique Azeez

▲Back to top

About the speaker:

Matt Cutts - Technologist
Matt Cutts is an engineer at Google, where he fights linkspam and helps webmasters understand how search works.

Why you should listen

Matt Cutts works on search at Google, specializing in search optimization. He's a friendly and public face for helping webmasters understand how Google's search actually works, making hundreds of videos that answer questions about SEO. (SearchEngineLand made this handy chart of all of them.) He's an advocate for cutting down on poor practice such as link spam. He also wrote the first version of SafeSearch, Google’s family filter.

Read about all of Cutts' "30 days" adventures here >>

More profile about the speaker
Matt Cutts | Speaker | TED.com